Henrik Dahl

Jag är mycket nöjd!

”Jag har under programmets gång fått tillfälle att diskutera och reflektera med min ledarutvecklare över situationer som jag möter i min vardag som chef. Innehållet i programmet, i kombination med våra möten, har gett mig bättre färdigheter när det gäller kommunikation, konflikter, mänskligt beteende och hur jag hanterar våra olikheter. Programmet har gett mig ökad trygghet som ledare. Jag kan se ett större engagemang bland mina medarbetare och själv har jag tagit mer initiativ i verksamhetsutvecklande frågor. Jag är mycket nöjd!”

Henrik Dahl CFO AP6 Sixth Swedish National Pension Fund

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Akhillers Kumer

”Motivational Leadership is a great course!”

”It has given me a great insight to be a stronger and committed leader towards my future. My communication and leadership skills have been improved where I am better in team management, project management, time management, visions and goals. I have also developed the ability to listen to my team and understand accordingly. These skills will help me to develop my team and business together to move forward in life.

My team members are highly motivated and self-driven now where we are getting better result day by day and having much better understanding than earlier. According to me, I have learned and developed following skills which are giving awesome results for personal and professional both perspectives;

Good Communicator, Decision-Making Capabilities, Dedication, Commitment and Determination, Honesty and Integrity, Ability to Take Lead in Unforeseen Situations, Finding Opportunities, Having a Clear Vision, Accountability.”

Akhilesh Kumar

Head-Team Mapping & Scan2BIM Swecogroup, India

Train yourself for success!  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Certifiering 180806

Forskning bekräftar- Motiverande Ledarskap är effektivt!

Omfattande forskning (Lacerenza et al., 2017) genomförd av fem amerikanska forskare bekräftar att rätt ledarskapsutbildningar är mer effektiva än man tidigare trott.

Några saker gäller generellt för vad man som kund ska leta efter enligt forskarna:

 1. Nyckeln till framgång är att en grundlig behovsanalys och utvärdering baserad på mål genomförs.
 2. Att det används flera olika metoder för inlärning- information, demonstration och praktiskt lärande är effektivt oavsett vilket resultat man vill uppnå.
 3. Feedback under utbildningen.
 4. Flera utbildningstillfällen utspridda över tid är att föredra framför korta koncentrerade kurser.

Källa: Leadership training design, delivery, and implementation (Lacerenza et al., 2017).

Om målet är att få till stånd en beteendeförändring är mötet med t.ex. en Ledarutvecklare viktigt. Inlärning ansikte mot ansikte ger bättre resultat än en distans- eller webbkurs och möjliggör dessutom bättre feedback.

Samtliga träningsprogram från BIZNIZ TOOLS innehåller alla dessa framgångsfaktorer. Det har resulterat i 1000 tals nöjda användare. På bilden ser du några av våra certifierade Ledarutvecklare som gärna träffar dig i ett första förbehållslöst möte.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

TK ML certifierade

Grattis till ert fina resultat Björkdalsgruvan!

Bild på Ledningsgrupp och nyckelpersoner i Björkdalsgruvan som gläds åt att slippa ha den ”irriterande” Thomas K. efter sig i sin utveckling av sitt målsättning- och ledningsarbete.

Jag kan bara imponeras över engagemang och framsteg. Grattis till ett bra arbete. 
 Gläds också att det verkligen syns i era siffror. Att jag ibland upplevs irriterande tolkar jag positivt.

Thomas Karlsson TK Ledarguide AB Certifierad Bizniztools Ledarutvecklare

Jag lovade Thomas att försöka sätta ett värde på arbetet och kan med säkerhet säga att det gett mellan 25-50 tusen ton ökad produktion. Då får ni själv lägga till variablerna guldhalt, utbyte i verket och guldpris. Man behöver inte räkna mycket för att förstå att det varit mycket värdeskapande. Tackar Thomas för hans engagemang och kunnande. Att vi tyckt att han varit ”irriterande” är delvis den känsla vi får när Thomas kommer och vi får – Insikter som ibland skaver -Följer upp våra mål som vi inte alltid har nått -Pushar oss i vår utveckling som ibland skickar oss utanför vår komfortzon.

Gunnar Rådberg General manager /Gruvchef Björkdalsgruvan

Thomas har bland annat hjälpt oss att sätta mål för mjuka värden och kittat oss samman kring den ledarfilosofi som vi genom Bizniztools tagit fram.

Anna Magnusson HR Manager på Björkdalsgruvan

 

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? www.bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Mattias Åkerlund

Välkommen till BIZNIZ TOOLS Mattias!

BIZNIZ TOOLS välkomnar Mattias Åkerlund med bas i Stockholm som ny Ledarutvecklare.

Mattias har sedan början av 90-talet arbetat med försäljning och strategisk utveckling. Mattias har arbetat både i internationella och nationella bolag på olika nivåer.

Välkommen att ta kontakt på mattias.akerlund@bizniztools.com eller 0734 249 500

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? www.bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

FMeuller

Välkommen till BIZNIZ TOOLS Fredrik!

BIZNIZ TOOLS välkomnar Fredrik Meuller med bas i Linköping som ny Ledarutvecklare.

Fredrik har startat och drivit flera mindre företag inom både tjänstesektor och e-handel. VD under drygt 10 år. Stort patos för att hjälpa andra att utvecklas till fantastiska personer.

Välkommen att ta kontakt på fredrik.meuller@bizniztools.com eller 0768-507 544

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? www.bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

MS

Hur är ditt Självledarskap? Är du ditt bästa jag?

Det svenska samhället skapar självtänkande och autonoma individer. Detta får ofta till följd att en individ har höga krav på sig själv, både vad gäller att förhålla sig till och hantera fler valmöjligheter. Det är ett stort personligt ansvar. För att vi ska må bra och fungera i arbetslivet är det därför viktigt att vi har förmågan att förstå, motivera och leda oss själva = SJÄLVLEDARSKAP.

Hur får man människor att vara sitt bästa jag, både mot sig själv och mot andra? Hur kan man hitta motivation och drivkraft inifrån? En person som kan leda sig själv känner till sina värderingar och sin kunskap samt har verktygen till att ”bli sitt bästa jag”.

BIZNIZ TOOLS erfarna coacher leder dig genom vårt träningsprogram för SJÄLVLEDARSKAP. De ställer dig bl.a. frågor där du får tänka till om dig själv som t.ex. ”Vem är jag?” ”Vad vill jag?” ”Varför vill jag det” och ”Vart är jag på väg?” Tillsammans med din coach benar du ut svaren i en resultatinriktad flersinnesprocess som vi kallar Motiverande Självledarskap. Du sätter motiverande etappmål mot ditt önskade läge och blir ”ditt bästa jag”.

Ring eller maila oss på info@bizniztools.com  eller kontakta en av våra coacher på bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

overarbetad

Hej medarbetare! Träna inte bara kroppen!

Att träna kroppen är bra men även huvudet behöver träning för att du ska må och prestera bra. Motiverande Självledarskap ökar din effektivitet och motivation!

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader.

Vi stödjer dig igenom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

 • Du får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet 3–6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Du får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Exempel på områden som behandlas är:

 • Mänskligt beteende och din potential
 • Jag som person – Självkännedom
 • Attityder, vanor, värderingar och motivation
 • Att sätta mål är nyckeln till att lyckas
 • Tidsanvändning
 • Hälsa och stress
 • Effektiv kommunikation och relationer
 • Ta ledningen över ditt liv

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Business woman thinking isolated over white

Hej medarbetare! Öka effektivitet & motivation!

 Motiverande Självledarskap ökar din effektivitet och motivation!

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader.

Vi stödjer dig igenom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

 • Du får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet 3–6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Du får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Exempel på områden som behandlas är:

 • Mänskligt beteende och din potential
 • Jag som person – Självkännedom
 • Attityder, vanor, värderingar och motivation
 • Att sätta mål är nyckeln till att lyckas
 • Tidsanvändning
 • Hälsa och stress
 • Effektiv kommunikation och relationer
 • Ta ledningen över ditt liv

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

MS

Hej Medarbetare! Ta ledningen över ditt liv!

Ta ledningen över ditt liv med Motiverande Självledarskap som ökar din effektivitet och motivation!

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader.

Vi stödjer dig igenom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

 • Du får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet 3–6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Du får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Exempel på områden som behandlas är:

 • Mänskligt beteende och din potential
 • Jag som person – Självkännedom
 • Attityder, vanor, värderingar och motivation
 • Att sätta mål är nyckeln till att lyckas
 • Tidsanvändning
 • Hälsa och stress
 • Effektiv kommunikation och relationer
 • Ta ledningen över ditt liv

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela