Team

Är du och dina medarbetare motiverade?

En Gallup – undersökning i Sverige visar att:

 • 75 % gör det de ska på jobbet men helt utan passion och/eller energi.
 • 11 % av medarbetarna förstör aktivt för organisationen. Det betyder i så fall att 86 % av alla anställda är mer eller mindre omotiverade.

De engagerade

Det är de som jobbar passionerat och känner sig delaktiga i de organisationer de är anställda i. De kommer med idéer och driver organisationen framåt. Enligt undersökningen tillhör 14 % av arbetskraften den gruppen.

De oengagerade

Det här är sömngångargruppen som gör det de ska utan passion och energi. 75 % tillhör den här gruppen enligt samma undersökning.

De aktivt oengagerade

Här pratar vi om människor som inte bara är oengagerade utan aktiv förstör för organisationen. 11 % av alla anställda i Sverige tillhör enligt Gallupundersökningen den här gruppen. Denna brist på engagemang innebär inte bara enorma kostnader i form av produktionsbortfall. Det påverkar sannolikt även hur människor mår på jobbet.

Är ni proaktiva, tar initiativ, kommer med idéer, håller tider, är produktiva, är intresserade av resultat, tar beslut, klagar sällan, hanterar kritik bra. Känns alla som en tillgång?

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

GOD JUL. png

Tid för reflektion

När de mest intensiva juldagarna lagt sig föreslår vi att du under kommande helger tar tillvara på möjligheten att reflektera över året som gått och det som kommer. Planera helt enkelt in en stund av längre sammanhängande reflektion. Tiden finns om du prioriterar det!

Nyårslöften som är mindre genomtänkta leder inte sällan till besvikelse över att de inte genomförs. Anledningen är ofta att man inte tillräckligt klart formulerat sitt mål och fördelarna med att nå det. Din motivation att genomföra något beror helt på att fördelarna är kristallklara och att du har dem tydligt framför dig när det tar emot i genomförandet.

Har du något utvecklingsområde som du funderat på under flera år? Klargör för dig själv hur viktigt det är för dig att göra förändringen, skriv ner fördelarna och genomför den sedan.

Några frågor att fundera på:

 • Vad har varit bra 2022? Vad är jag speciellt nöjd med i min egen utveckling, både professionellt och privat?
 • Vad är jag inte så nöjd med utan skulle kunnat gjort annorlunda?
 • Hur vill jag att min situation ska vara om 3 år? Vilka är fördelarna med det?
 • Om jag fortsätter som 2022, hur ser det då ut om 3 år?
 • Vad behöver jag göra 2023  för att börja närma mig det önskade läget 2024?

Vi rekommenderar att du skriver ner dina reflektioner, det utkristalliserar dina tankar och gör dem tydligare.

1. Skriv ner dina långsiktiga mål tydligt.

2. Bryt ner målen till korta etappmål, t.ex. treveckors mål.

3. Följ upp och njut löpande av din resa mot målen.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Man holding his head in frustration

Attityden till misstag är avgörande

Vilken attityd har du till dina misstag?

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna däremot tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig.

Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

MIAB grupp

MIAB utvecklar sina medarbetare

POWERED by BIZNIZ TOOLS är ett upplägg som är riktat till företag som redan gått Motiverande Ledarskap och nu vill fortsätta utveckla ledarskapet på flera ledarnivåer. Inom ramen för MIAB Learning visar MIAB att man satsar på sin personal. Under det kommande året kommer 30 chefer att gå MIAB Learning Chefsprogrammet – POWERED by BIZNIZ TOOLS. Den här härliga gruppen med totalt 10 deltagare har precis startat sin personliga utvecklingsresa.

Följ MIABs exempel. Kontakta oss så berättar vi mer om POWERED by BIZNIZ TOOLS. Genom att designa omslaget visar även ni att ni satsar på personalen.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Powered by BT

Ny på Jobbet – hur arbetar ni med onboarding?

Oberoende av erfarenhet så är vi alla nya på nya jobbet. Onboarding processen är central för en lyckad rekrytering. Med våra träningsprogram säkerställer ni en gedigen onboarding process där vi utgår från era specifika mål, möjligheter och utmaningar.
Vi arbetar med en utvecklingsprocess som sätter fokus för:
 • Mål för verksamheten
 • Mål för personlig utveckling
 • Mål för balans i livet
För många kunder är vårt onboardingprogram ytterligare ett sätt att stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Våra ledarutvecklingsprogram medverkar till en högre lönsamhet, effektivitet och ökat välmående.
Visste du att en del av våra kunder även lägger till sin logotype för att göra programmet till sitt eget? 

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Eng hemsida 1

Vilka förbättringar anser du har högst prioritet?

Så blir organisationen bättre!

Exempel:

 • Förstärka kunskapen hos medarbetare om hur man utför arbetsuppgifter professionellt
 • Förbättra personalens tidsanvändning
 • Höja kompetensen hos medarbetarna
 • Höja ledarnas effektivitetsnivå
 • Utveckla bättre rutiner
 • Effektivare möten
 • Öka marknadsorienteringen i hela eller delar av organisationen
 • Tydliggöra och förankra strategiska mål
 • Förbättra produktiviteten
 • Reducera kostnader/öka kostnadsmedvetandet
 • Öka lönsamheten
 • Förbättra kvaliteten/öka kvalitetsmedvetandet
 • Förbättra attityden hos personalen
 • Höja motivationsnivån
 • Utveckla bättra laganda
 • Eliminera revirtänkande
 • Förankra strategiska mål
 • Öka försäljningsvolymen

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

011-Anna-Klara

Funderar du på att skicka personalen på kurs?

Är ni i valet och kvalet om ni ska ta in en coach? Eller kanske skicka personalen för en flerdagars kurs kring områden som ledarskapsutbildning/säljutbildning/Ökat självledarskap? Varför välja? 

• BIZNIZ TOOLS Ledarutvecklare utgår från era mål och förutsättningar. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för ökad lönsamhet, effektivitet, engagemang och välmående. Vi jobbar tillsammans över en längre tid för att ni verkligen ska få resultat.

• Deltagare förväntas lägga 1,5 h/vecka med att läsa/lyssna/skriva/reflektera med hjälp av vårt program. Här får du nya insikter, konkreta verktyg för att nå önskad förändring samt ökad teoretisk förståelse.

• Din personliga ledarutvecklare följer månadsvis upp etappmål med fokus på det du önskar att uppnå.

• Vi har utvecklingsprogram för chefen, medarbetaren och säljteamet. För att nå våra hårda mål så krävs det att vi mjuka varelser realiserar dem. Trygga ledare skapar bättre förutsättningar för välmående företag.

Vi finns över hela Sverige.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

 

Dela

Onboarding

Ny på Jobbet – hur arbetar ni med onboarding?

Oberoende av erfarenhet så är vi alla nya på jobbet. Onboardingprocessen är central för en lyckad rekrytering.

Med våra träningsprogram säkerställer ni en gedigen onboardingprocess där vi utgår från era specifika mål, möjligheter och utmaningar. Vi arbetar med en utvecklingsprocess som sätter fokus för: – Mål för verksamheten – Mål för personlig utveckling – Mål för balans i livet

Onboardingprogrammet är dessutom ett ytterligare sätt att stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Möjligheterna för utveckling hamnar långt upp på listan av vad arbetssökande efterfrågar.

Ledarutvecklingsprogrammen medverkar till en högre lönsamhet, effektivitet och ökat välmående och säkerställer en lyckad rekryteringsprocess. Gör som 1000-tals kunder före dig och kontakta några av våra ledarutvecklare för mer information.

Vi hjälper dig nå framgång inom de områden som är viktiga för dig.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Aug träning 2022

Är du vältränad inför höstens utmaningar?

Eftersom vi på BIZNIZ TOOLS tränar andra behöver vi även träna oss själva kontinuerligt. I augusti hårdtränade vi på Fjäderholmarna i Stockholm. Tack alla för stort engagemang och trevliga dagar. Att vi är motiverade och uppdaterade uppskattas av våra kunder.

Nu är vi beredda att att ta oss an dig, dina medarbetare och ditt team. Vi tränar er i det som är viktigast  just nu i en  resultatorienterad personlig utvecklingsprocess.  Vi kan Motiverande ledarskap, Självledarskap, Effektiv försäljning och Teamutveckling. Låt oss träffas för att du ska se vad det här kan ge dig för resultat!   Vi finns på följande platser:

Skåne

@Michaela Persson

@Lars Emnell

Småland

@Michael Repo

Västra Götaland

@Anna-klara Larsson

@AnnaCarin Wårdh

@Eva-Karin Källén

Västmanland

@Eva Kullgren

Örebro län

@Elisabeth Glanzelius

Stockholm

@Lars Oredsson

@Lars-Göran Ottosson

Västerbotten

@Thomas Karlsson

 

Vi hjälper dig nå framgång inom de områden som är viktiga för dig.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Träna och utveckla...

Bli ännu tryggare i din yrkesroll

Dina personliga egenskaper är ditt främsta ledningsverktyg.

Oberoende om du väljer vår utvecklingsprocess för chefer, säljare eller för medarbetare som vill stärka sitt självledarskap – så finns det vissa områden som vi alla kan träna oss i att bli bättre på.

Med våra program blir du tryggare i din yrkesroll. En personlig coach stöttar dig i din utvecklingsprocess över tid. Mellan mötena lägger du en timme i veckan på din egen utvecklingsprocess där du läser, lyssnar, tittar på inspirerande föreläsare, svarar på reflektionsfrågor och arbetar med dina etappmål.

Vi hjälper dig nå framgång inom de områden som är viktiga för dig.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela