On target

Paretoprincipen – Få mer viktiga saker gjorda

Sluta göra de 80 % som inte ger dig några resultat!

Här är några exempel på saker som du kan sluta att göra:

  • slösurfa
  • läsa e-post hela tiden (läs max tre gånger per dag från och med idag),
  • onödiga avbrott (bli störd av kollegor, familj, telefon etc.).
  • delta i onödiga möten
  • etc.

Och här är 20 % som ger 80 % av resultatet:

  • x
  • y

Hur ser det ut för dig? Vad ingår i dina 20 % som ger dig 80 % av resultatet? 

  • Ta reda på det. Använd 15 minuter till att göra en ”att-inte-göra-lista” av de saker som ingår i dina 80 %, alltså sådant som inte ger dig några resultat.
  • Använd ytterligare 15 minuter till att göra en lista över de 20 % som ger 80 % av resultatet

Gör du det här ordentligt kan du jobba effektivare.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

Självbild

Hur ser din självbild ut?

När du lär känna dig själv bättre och inser vilken outnyttjad potential du har, rör sig självbilden och din identitet närmare varandra. När du blir medveten om din identitet kan du utnyttja mer av din potential.

Nu blir också den externa bilden av dig riktigare och du vågar vara mer öppen med vem du är i takt med att ditt självförtroende växer.

Att utveckla en stark självbild är en viktig komponent för att lyckas nå dina mål och bli framgångsrik med det du vill nå framgång med. Notera dock att en stark självbild inte ska förväxlas med en inbillad eller snedvriden överskattad osund ego bild. Istället handlar det om att du respekterar dig själv och möjliggör att utnyttja din potential. Att respektera sig själv är också avgörande för att i grunden kunna bli respekterad av andra.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

thumbnail_kategorier_1348867487

Självförtroende och självkänsla del 2

Uppriktighet är nyckeln till självkännedom. Den baseras på strävan till ärlighet i tanke och handling.  Att vi lever i enlighet med våra genomtänkta värderingar och försöker se sammanhang och alltid ha inställningen att vara öppen för att lära. Vi har alla möjlighet till val, mellan vad som händer oss och hur vi reagerar.

När vi utövar denna frihet att välja, utvecklar vi vår person. Vi utvecklar och danar vår karaktär. Vi låter känslor vägledas av våra mål och värderingar. Våra löften och beslut blir viktigare än våra känslor eller omständigheter för stunden. När våra känslor blir starka är det extra angeläget att vi ändå kan ta ansvaret för att reagera rationellt, värdigt och konstruktivt.

Att tycka om sig själv börjar med att acceptera sig själv som man är. Det gäller både de bra sidorna av oss själva och de fel och brister vi har. Bra ledare är konstruktiva och kan därför agera på ett bättre sätt. De strävar framåt och vill hela tiden skapa något bättre. De behöver inte vara rädda för att bli avslöjade. De har redan kontroll över sina styrkor och svagheter. De kan därför på ett lättare sätt använda hela sin energi till att blicka framåt.

En motiverande ledare hjälper sina medarbetare i processen att förstå sig själva. Hon/han förstår vikten av det och arbetar därför konsekvent med att få sina medarbetare att utveckla sin självinsikt och självkänsla. En motiverande ledare vet att en medarbetare som får en helhetsbild av sig själv och det ansvar de har levererar sina uppgifter mer framgångsrikt. Dessutom är det en styrka när kolleger i gruppen får hjälp att se sina egna och andras styrkor. De inser lättare hur de kompletterar varandra och därmed blir samspelet i gruppen bättre.

Självkännedom gör livet mer njutningsbart

Om vi förstår oss själva är det lättare att slappna av. Slappnar vi av är det lättare att njuta av livet. Det blir lättare att skratta åt oss själva, att förlåta sig själv och andra, o.s.v. Ingen är perfekt och fokuserar vi för mycket på våra svaga sidor blir det tråkigt. Självkännedom gör att vi både törs och vill påverka vår framtid. Vi blir medvetna om våra behov och vår kapacitet att bidra i olika situationer. Vi förstår att vi alla är olika och att jag själv faktiskt är unik. Jag har mina specifika kunskaper och styrkor. Jag kan själv bestämma vad jag vill göra och vad och vem jag vill vara.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

blonde girl

Självförtroende och självkänsla del 1

Självförtroende får jag av vad jag gör och lyckas med. Saker som både ger mig egen bekräftelse och andras bekräftelse.

Självkänsla är mitt eget värde i mina egna ögon. Att ha en sund självkänsla är att respektera sig själv, sina medvetna val och det liv man valt att leva.

Det är naturligtvis möjligt att träna sin självkänsla, det gör vi hela tiden i Motiverande Ledarskap processen.

Att stå upp för sig själv i det här sammanhanget innebär inte på något sätt att man behöver vara självgod utan i stället att man inte valt att följa John genom livet. Ta ansvar för din egen självkänsla genom att inte jämföra dig med andra utan bara med dig själv. Du behöver inte känna dig bättre än någon annan men heller inte sämre. Du är den enda personen i resten av ditt liv som du med säkerhet alltid kommer att vara med, som du kommer att ha en relation till. Se därför till att du tycker om dig själv och känn dig värdefull oavsett vem som finns i din omgivning. Säj ja när du menar det men också nej när du menar det. Det förtjänar du.

Det är en gammal sanning att om du inte gillar och respekterar dig själv kommer det att vara svårt för dig att utstråla positiva saker som gör att andra gillar och respekterar dig. Ingen är perfekt och alla gör fel ibland. Se därför inte dina misstag som så avgörande utan som korrigerande vägvisare som du lär dig av och gör något bättre nästa gång. Det mesta går faktiskt att rätta till, att hantera om du tänker konstruktivt. Med det synsättet vågar du prova fler nya saker som du växer av och ger dig kraft och energi att göra ytterligare nya upptäckter. Du kommer in i en positiv spiral istället för en negativ.

 

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela