Grupparbete

Vilka glasögon tittar du igenom?

Att förstå människors beteende är viktigt för att du ska kunna lyckas med dina relationer och de resultat du vill ha ut av dem. När du investerar energi på att förstå en annan person innebär det att du har lagt dig vinn om att lyssna och att du bryr dig om den personen. Att försöka förstå varför människor beter sig på olika sätt är en viktig framgångsfaktor både professionellt och privat. När du förstår dig själv bra, förstår dina egna känslor, beteende och motivation, då ökar också din möjlighet att förstå andra. Fråga dig själv vilka glasögon du tittar igenom?  Är det alltid bara dina egna eller försöker du verkligen att sätta dig in i någon annans syn på saken?

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

Att göra lista

Att göra listan ändrar ditt fokus

Att ha en överblick på helheten av vad du ska åstadkomma är bra men lägg inte ner för mycket tid med att titta på helheten. För att göra året, månaden eller projektet mer genomförbart måste du bryta ner det i mindre delar.

Starta gärna med att göra en översiktlig veckoplanering och tänk igenom en handfull saker som ska göras den här veckan för att du ska känna att det blir en bra vecka.Veckoplaneringen kan innehålla en kategorisering av angelägenhetsgrad t.ex.

  • Veckans måsten
  • Viktigt (blir högprioriterade inom kort, gör redan nu i mån av tid)
  • Möjliga åtgärder (Det som inte är prioriterat nu men kan bli det)

Daglig att göra lista

Komplettera veckoplaneringen med en realistiskt daglig att göra lista varje eftermiddag innan du lämnar arbetsplatsen. Den dagliga att göra listan ska inte innehålla mer än vad du säkert kommer att kunna slutföra och det ska finnas utrymme för oplanerade saker som du behöver ta itu med. Det stärker ditt självförtroende och din självbild samt ger energi till att nå nya mål.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

one red and three green apples in piramid, leader on top

1/3 principen

I korthet innebär 1/3 principen att oavsett vad du gör i livet, hur mycket du än anstränger dig att få alla med dig kommer 1/3 av din omgivning tycka att du är en bra person. 1/3 bryr sig inte speciellt om just dig och vad du gör och 1/3 kommer inte att gilla dig speciellt. Vi påminner om 1/3 principen för att det är viktigt att du alltid försöker skilja på sak och på vad någon till äventyrs kan komma att tycka om dig som person i ditt beslutsfattande. Försöker du vara alla till lags kommer du att slå knut på dig själv, besluten blir dåliga och ingen är vinnare.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

thumbnail_kategorier_1348866020

Att fatta beslut

Beslut är bedömningar d.v.s. val mellan alternativa handlingsmöjligheter. Ingen av dessa handlingsalternativ behöver vara helt rätt eller fel. Som chef är det oerhört viktigt att fatta beslut. Hur duktig du än är på att få fram idéer eller motivera människor blir du bedömd av både din chef och din personal efter din förmåga att fatta beslut.

Varje handling föregås alltid av ett beslut. Att fatta beslut om att inte fatta beslut är ju också ett beslut. Besluten kan dock fattas såväl medvetet som omedvetet. Dagligen fattar vi ett stort antal beslut. Vissa betyder mindre och har kanske lite inflytande på de resultat vi eftersträvar medan andra starkt påverkar dessa.

Kvantitet kan inte ersätta kvalitet. I själva verket finns risk att många dåliga eller kortsiktiga beslut leder till kommande irriterande mindre problem. Som effektiv chef fattar du:

  • rätt antal beslut
  • vältajmade beslut
  • beslut grundade på bra information.

Inget beslut blir bättre än dess beslutsunderlag. Frestas eller tvingas inte att fatta förhastade eller onödiga beslut för att någon annan antingen vill få något eller vill vältra över ansvaret. Grundregeln är att försöka delegera beslut så långt ner i organisationen som är möjligt. Beslutsfattande i rutinmässiga, allmänna ledningsfrågor bör delegeras till lämplig underställd kollega. Detta uppmuntrar inte bara deras tillväxt och utveckling utan gör dig också fri att ägna dig åt strategiska frågor. Se upp för underställda som gärna delegerar allmänna ledningsfrågor upp till dig.

Vidarebefordra alla beslut uppåt som faller utanför din auktoritet. Bifoga den vidarebefordran med en tydlig redogörelse av möjliga val, tillsammans med dina rekommendationer.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

photodune-5007126-goal-s

Meningsfulla mål

En motiverande ledare utvecklar och formulerar meningsfulla mål.

SMART akronymen är en bra ledstjärna att ha i minne när man skapar meningsfulla mål.

S Specificerat och tydligt för full förståelse.
M Mätbart och lätt att bedöma så att alla involverade kan se och följa framstegen.
A Accepterat av den som ska uppnå målet.
R Realistiskt men ändå utmanande.
T Tidsbestämt, så alla vet när målet ska vara uppnått.

Varje avdelning, grupp eller team behöver se sambandet mellan vad de gör och de övergripande målen. För att klara det bryts de företagsövergripande målen ner i delmål som i sin tur bryts ner till mycket konkreta individuella aktiviteter som stimulerar medarbetarna till att göra sitt allra bästa.

 

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela