god-jul

Tid för reflektion

När de mest intensiva juldagarna lagt sig föreslår vi att du under kommande helger tar tillvara på möjligheten att reflektera över året som gått och det som kommer. Planera helt enkelt in en stund av längre sammanhängande reflektion. Tiden finns om du prioriterar det!

Nyårslöften som är mindre genomtänkta leder inte sällan till besvikelse över att de inte genomförs. Anledningen är ofta att man inte tillräckligt klart formulerat sitt mål och fördelarna med att nå det. Din motivation att genomföra något beror helt på att fördelarna är kristallklara och att du har dem tydligt framför dig när det tar emot i genomförandet.

Har du utvecklingsområden som du funderat på under flera år? Klargör för dig själv hur viktigt det är för dig att göra förändringen, skriv ner fördelarna och genomför den sedan.

Några frågor att fundera på:

 • Vad har varit bra 2015? Vad är jag speciellt nöjd med i min egen utveckling, både professionellt och privat?
 • Vad är jag inte så nöjd med utan skulle kunnat gjort annorlunda?
 • Hur vill jag att min situation ska vara om 3 år? Vilka är fördelarna med det?
 • Om jag fortsätter som 2015, hur ser det då ut om 3 år?
 • Vad behöver jag göra 2016 för att börja närma mig det önskade läget 2018?

Vi rekommenderar att du skriver ner dina reflektioner, det utkristalliserar dina tankar och gör dem tydligare.

1. Skriv ner dina långsiktiga mål tydligt

2. Bryt ner målen till korta etappmål, t.ex. treveckors mål.

3. Följ upp och njut löpande av din resa mot målen.

Vi önskar dig en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  med motiverande reflektioner!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? 

bizniztools.com

Dela

young business people group have meeting at conference room and have discusion about new ideas plans and problems

Effektiva möten

En viktig fråga att ställa sig är varför ska vi ha ett möte och vad vi ska uppnå med det?

Identifiera mötets intressenter 

Målen styr vilken tid mötet tar och även vilka deltagarna blir. Var kritisk när du tänker igenom antalet deltagare. Bryt mönster av typen han måste vara med annars blir han ledsen. Det handlar om respekt för allas tid. De som blir kallade ska också kritiskt tänka över om de behövs på mötet, kanske räcker det om de är med på en del av mötet.

Mötets intressenter har ofta väldigt olika behov. Hur tillgodoser du dessa? Utifrån det tittar du igenom ett utkast till mötesagenda.

Utkast till mötesagenda

Alla som skall vara med på mötet ges i förväg möjlighet att ge förslag till punkter på agendan och tidsåtgång samt
anger om punkten är en informationsfråga, beslutsfråga eller diskussionsfråga.
Till skillnad från beslutspunkterna så ska informations- och diskussionspunkterna inte utmynna i beslut utan i relevanta underlag. Risken är annars stor att besluten blir förhastade känslobeslut. Det måste alltid finnas fakta som kan utgöra plattform för beslutet!

Sänd ut agendan i god tid så att deltagarna hinner agera på de punkter som de inte i förväg vet är aktuella att avhandla.

Mötets genomförande – Följ helst en dagordning

 • se till att alla kommer till tals
 • sammanfatta
 • klargör vem som gör vad och när det ska vara klart
 • skriv protokoll
 • uppmuntra, stötta och underlätta konstruktivt tänkande
 • ha klara regler om att alla ska visa varandra respekt och kommentera varandras inlägg vänligt och konstruktivt
 • se till att tidsschemat håller

Försök att avsluta mötet så att deltagarna har en positiv sinnesstämning när ni lämnar mötet. Det ger energi att ta itu med frågorna om än besvärliga sådana. Ta 5 min utvärdering av mötet, gå laget runt. Låt alla få svara på vad de tyckte var bäst och sämst med mötet för att ständigt bli lite bättre i konsten att hålla effektiva möten.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

Skitsnack

Orsaker till problem och konflikter

En orsak till problem är brist på tydlighet och struktur på alla nivåer; i ledarskapet, organisationen och hos individen. Väldigt ofta kan det vara att chefen inte tar ansvar i konfliktfrågor. Chefen undviker och varken erkänner eller bemöter de frågor som förekommer.  Missnöje med kollegors arbetsinsatser är ett annat problem, som lätt leder till konflikter om man inte tar tag i dem i tid. Otydlighet i ansvarsfördelning är också en starkt bidragande orsak till att konflikter uppstår.  Bristande samarbetsförmåga och/eller oförmåga att uttrycka sina ståndpunkter på ett konstruktivt sätt är också ett stort problem när det gäller att hitta lösningar på problem.

Arbetsmiljön och arbetsklimatet är en annan bidragande orsak till att konflikter uppstår. Många företag är även dåliga på att ge feedback och en klapp på axeln vilket lätt kan tolkas som att något är fel.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela