Äldre chefer utvecklar bättre

Delegering

Att delegera ansvar till andra ökar den tid du har tillgänglig att utföra viktigt arbete och kan även skapa nya idéer om hur man kan lösa uppgifter som du själv inte tänkt på. Delegeringsprocessen med dess kommunikations- och interaktionsingredienser innebär att relationen mellan de inblandade stärks och fördjupas. Delegering utvecklar också ditt team vilket leder till ökad effektivitet i verksamheten och ökar din möjlighet att nå uppställda mål. Att kunna delegera är ett test av en chefs förtroende.

 Så här får du delegering att fungera:

 • Gå igenom och specificera uppgiften och målsättningarna.
 • Välj ut en lämplig person med rätt egenskaper och färdigheter.
 • Bestäm ramar, kvalitetskrav, tidsåtgång, avrapportering, m.m.
 • Försäkra dig om engagemang och att ni ser samma bild om vad som ska göras genom att ställa öppna frågor (går inte att svara JA/NEJ på).
 • Ge exempel på tillvägagångssätt, men öppna också upp för medarbetarens egna lösningar. Var positiv och entusiastisk, det smittar. Visa din positiva förväntan om att du tror på medarbetarens förmåga.
 • Låt medarbetaren prova på uppgiften utan att du lägger dig i. Följ upp framstegen, uppmuntra till informationsutbyte, var tillgänglig.
 • Utvärdera prestationen och lär tillsammans för framtiden.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

Business woman thinking isolated over white

Tid för reflektion i repris

På begäran kommer reflektionsinlägget än en gång.

Ta tillvara möjligheten att reflektera över året som gått och det som nu startat. Planera helt enkelt in en stund av längre sammanhängande reflektion. Tiden finns om du prioriterar det!

Nyårslöften som är mindre genomtänkta leder inte sällan till besvikelse över att de inte genomförs. Anledningen är ofta att man inte tillräckligt klart formulerat sitt mål och fördelarna med att nå det. Din motivation att genomföra något beror helt på att fördelarna är kristallklara och att du har dem tydligt framför dig när det tar emot i genomförandet.

Har du utvecklingsområden som du funderat på under flera år? Klargör för dig själv hur viktigt det är för dig att göra förändringen, skriv ner fördelarna och genomför den sedan.

Några frågor att fundera på:

 • Vad har varit bra 2015? Vad är jag speciellt nöjd med i min egen utveckling, både professionellt och privat?
 • Vad är jag inte så nöjd med utan skulle kunnat gjort annorlunda?
 • Hur vill jag att min situation ska vara om 3 år? Vilka är fördelarna med det?
 • Om jag fortsätter som 2015, hur ser det då ut om 3 år?
 • Vad behöver jag göra 2016 för att börja närma mig det önskade läget 2018?

Vi rekommenderar att du skriver ner dina reflektioner, det utkristalliserar dina tankar och gör dem tydligare.

1. Skriv ner dina långsiktiga mål tydligt

2. Bryt ner målen till korta etappmål, t.ex. treveckors mål.

3. Följ upp och njut löpande av din resa mot målen.

 

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? 

bizniztools.com

Dela

Gemensamma värderingar

Stark företagskultur

Om de grundläggande värderingarna i en verksamhet är sådana att de stämmer överens med medarbetares, chefers och ägarnas värderingar blir kulturen stark och kreativ. Förutsättningarna för att trivas och prestera förbättras. Därför måste de anställdas värderingar fås att samspela med vad verksamheten vill uppnå.

Om en verksamhet har gemensamma värderingar förenklar det för alla att agera rätt i varje unik situation. Om vi delar värderingar med våra kolleger, kan en hel grupps beteende effektiviseras.

Effektivitet skapas utifrån två aspekter:

 • rätt beslut och agerande
 • kortare ledtider för att ta beslut och agera.

Värderingar avgör vad som är bra eller dåligt, ont eller gott o.s.v. Vilken kultur och vilka värderingar finns i din verksamhet och vad leder de till i praktiken? Hur matchar de dina egna värderingar och ditt eget beteende? Medvetenhet om kulturen gör det möjligt att påverka den. Det är en pågående process som aldrig blir helt färdig.

Vi önskar dig God fortsättning och ser fram emot ett år med motiverande reflektioner!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? 

bizniztools.com

Dela