stress, headache, health care and people concept - unhappy man with closed eyes touching his forehead blue burst rays background

Chefsnivåer

Många organisationer har ”fel” organisationsstruktur och bemanning. Generellt sett är det bra att sträva efter så få chefsnivåer som möjligt. Tre till fyra nivåer är tillräckligt för de allra flesta företag. För att kunna komma fram till hur många nivåer just din organisation behöver ska du fråga dig själv vad som ska göras på de olika nivåerna. Kan du definiera det får du svaret. Tänk igenom och identifiera vad varje enskild persons kortsiktiga, långsiktiga och strategiska uppgift är. För många nivåer kan innebära att man ligger för nära varandra i vad man ska utföra och en frustration uppstår som ofta kan leda till relationsproblem. För få nivåer kan innebära att man upplever att chefen inte har en aning om vad varje medarbetare gör. Chefen har då inte möjlighet att vara tillräckligt tydlig i sitt ledarskap.

Gruppstorlek

Det finns riktmärken för vad en person kan klara av i fråga om kontroll och överblick av en grupp. Vid behov av en bra kontroll och nära kontakt bör gruppens storlek inte överstiga 10 personer. Ibland är även 10 en för hög siffra. Bedömningen måste göras i det enskilda fallet. Ökar man gruppens storlek för att spara på chefer minskar ofta effektiviteten.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

Grupparbete

Ambition i Ledarskapet

Den viktigaste av alla ledaregenskaper är kanske ambition. Många ledare gör helt enkelt inte sitt bästa antingen för att de inte har rätt attityd, eller inte prioriterar det. En tänkvärd undersökning i Harvard Business Review av nio viktiga egenskaper undersöker hur bra du är på att leda med ambitioner.

Har du:

  1. initiativförmåga och energi?
  2. tillräckligt självförtroende för att våga ta noggrant kalkylerade och rimliga risker?
  3. en klar uppfattning om pengar som ett sätt att mäta resultatet och ett medel att tjäna ännu mer pengar?
  4. förmåga att få andra att arbeta med dig och för dig på ett produktivt sätt?
  5. höga men realistiska och uppnåeliga mål?
  6. tron på att du har makten över ditt öde?
  7. vilja att lära av dina misstag?
  8. visioner om ditt företags framtid?
  9. tävlingsanda och höga krav på dig själv?

Om du inte klarar sju av nio ligger du långt under din framgångspotential. Inte förrän du tror att du kan och vill klara alla nio är du helt rätt på det enligt undersökningen.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

Business woman thinking isolated over white

Våga drömma!

Har du gett dig chansen att drömma eller inte givit dina drömmar något utrymme? Du kan förverkliga mer än du tror!

I drömlistan skriver du ner allt som du skulle vilja göra, vilja ha, platser du vill uppleva, tillsammans med… etc. Det kan vara stora likväl som små drömmar, privata eller arbetsrelaterade.

Det viktiga är att det skulle vara positivt eller rentav fantastiskt för dig att uppfylla drömmen. Viktigt i det här skedet är att inte tänka i termer om det är realistiskt eller inte att uppnå drömmen. Försök vara kravlös gentemot dig själv och din drömlista. Den skall bara vara lustfylld. Dina drömmar är INTE mål än men i nästa steg kan du omvandla drömmarna till konkreta mål och jobba fram en handlingsplan för de mål som du vill prioritera. Drömlistan har på så sätt syftet att identifiera angelägna mål för dig. Du kommer att märka att det är en kraftfull process du startar.

Vissa drömmar har mer omgående kraft. Andra kanske förblir trevliga drömmar för att du inte är beredd att prioritera att uppfylla dem. Din drömlista är bara DIN. Anpassa den inte efter vad någon annan kan tycka utan vad DU drömmer om, stort som smått.

Avsätt en stund i trivsam miljö då och då och skriv ned dina tankar. Hur ser det ut om 5-10 år om du får drömma? Vad skulle krävas för att förverkliga drömmen? Vad skulle vara ett lämpligt första steg?

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela