On target

Strategiskt Ledarskap

Begreppet strategi är ursprungligen hämtat ur den militära terminologin och gäller långsiktiga avsikter och planer som går längre än till nästa steg.

Strategi = hur gör jag

Taktik = vad gör jag

Ett exempel på definition av strategi kontra taktik är att taktik innebär att försvara sin ledning i fotbollsmatchens andra halvlek. Strategi är konsten att vinna hela turneringen.

Den strategiska planeringen utgår från de visioner som finns för verksamheten. Utifrån visionerna sätter man upp mål. Det är dessa mål som ska uppnås genom strategierna.

Forskningen är fylld av olika definitioner för en strategisk process och definitioner av de olika uttryck som används. Om du föredrar enkelheten är det bara följande tre frågor som ska besvaras

 • Vart vill vi nå?
 • När ska vi vara där?
 • Hur mäter vi framstegen?

Det är mycket viktigt att organisationen har klart för sig vad som ska åstadkommas i det strategiska arbetet. Utan klara visioner och klara mål är det svårt att hävda sig i konkurrensen.

De mål som sätts upp samt de strategier som utformas måste översättas i ett konkret handlingsprogram. En plan som beskriver handlandet.

Strategi handlar om hur målen ska uppnås = Vägen till målet.

Vart är verksamheten eller enheten på väg? Vart vill ni? Vad krävs för att nå dit? Det strategiska perspektivet handlar om att göra rätt saker för att nå de mål ni definierat. Att däremot göra saker rätt handlar istället om intern effektivitet. Strategisk planering i en organisation är till exempel när en styrelse ägnar sig åt att se framåt på längre sikt istället för att fokusera på  en kortsiktig verksamhetsplan.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

LU 2 aug-15

Starta eget företag som LEDARUTVECKLARE!

Vi söker dig med gedigen chefsbakgrund som varit VD, Försäljningschef, Egen företagare, etc. 

Du har levt med alla de olika utmaningar som hör till chefskapet och vill nu driva eget företag som inriktar sig på att utveckla ledare så att de lyckas professionellt och har balans i livet.

Du får tillgång till ett framgångsrikt modernt svenskutvecklat koncept som har en väl beprövad och resultatinriktad metodik. Med hjälp av våra multisensoriska program och vår metodik får vi ledare, chefer och specialister att tänka och uppträda på ett mer effektivt och produktivt sätt.

Målinriktningflersinnesinlärning, återkommande repetitioner och arbete i handlingsplan över en längre tid är viktiga komponenter i programmet.

Vi söker dig som:

 • har modet och uthålligheten att driva eget. Du är driven, självgående och prestigelös
 • inser betydelsen av personlig försäljning. Att arbeta med prospekts, boka möten och genomföra presentationer är en viktig del i arbetet som ledarutvecklare. Detta är varje ledarutvecklare själva ansvariga för.
 • brinner för att utveckla andra
 • är utåtriktad, positiv, professionell, engagerad och kontaktskapande
 • har ett väl utvecklat kontaktnät i näringslivet och/eller offentliga sektorn
 • värdesätter att ingå i en samarbetsorganisation där vi stöder och sporrar varandra
 • har körkort

Vi erbjuder ett komplett licensavtalspaket inkluderande bl.a.:

 • personlig uppstartsträning i programmet och rollen som Ledarutvecklare
 • kontinuerlig coach- och säljträning, överföring av know-how och erfarenheter
 • löpande rådgivning och marknadsstöd
 • certifiering i våra träningsprogram Motiverande ledarskap, Effektiv Försäljning och Teamutveckling
 • professionell hemsida med inbyggt CRM system
 • stimulerande och trevliga kollegor runt om i landet

Din belöning är en stor intjäningspotential och tillfredställelsen av att hjälpa andra att växa, lyckas i sitt arbete och få balans i livet.

Ansökan med CV och personligt brev sänds till info@bizniztools.com

För ytterligare information:

Ring Lars Emnell, Helsingborg: 070-722 28 02 eller Lars-Göran Ottosson, Stockholm: 0708-44 14 14 alternativt kontakta oss på info@bizniztools.com. Se även vår hemsida www.bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

4 elementen

Vad kännetecknar din organisation?

I alla organisationer kan vi hitta fyra element som alltid finns med – mer eller mindre klart uttalade.

1. Mål. Orsaken till att organisationen bildats och lever vidare, d.v.s. vad
den vill åstadkomma.
2. Teknologi. De verktyg och/eller kunnande som organisationen har.
3. Människor. De som med sitt specifika kunnande finns i organisationen.
4. Struktur. Det mönster enligt vilket människorna i organisationen
arbetar
Därutöver finns OMVÄRLDEN som påverkar och påverkas.

Vad vi inte alltid tänker på är att dessa element också hänger samman som
ett spindelnät – rör sig ett element påverkas också de andra. De är alla
ömsesidigt beroende. De mål vi ställer upp påverkar vår teknologi, men
den teknologi vi har begränsar också de mål vi kan nå. Vårt mål kan
attrahera vissa människor, men de människor vi har i organisationen
påverkar också de mål den ställer upp. Likadant formar sig strukturen till
målet, liksom den begränsar målet organisationen kan nå.
Frågor du kan ställa dig när du använder de fyra elementen som
analysinstrument:

Vad kännetecknar din organisation?

 • Har vi tillräckligt motiverande mål för organisationen?
 • Utnyttjar vi vår teknologi, verktyg, anläggning eller kunnande tillräckligt?
 • Utnyttjar vi människors kunnande i organisationen tillräckligt?
 • Samverkar människor tillräckligt i den struktur som idag finns i organisationen?
 • Vad blir konsekvenserna av en förändrad omvärld?

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

tänka-känna-göra

Du blir vad du tänker

Vi kan bara tänka en aktiv tanke åt gången. Försök att tänka på något positivt samtidigt som du tänker på något negativt. Det går  inte, du måste ta dig från den ena tanken till den andra.

Vi tänker många tusen tankar varje dag, de flesta av dem är vi inte medvetna om. Om vi inte medvetet och aktivt har tagit kontroll över en del av våra tankar så handlar tankarna oftast inte om vad vi vill nå, ha eller uppleva. Konsten är att kontrollera dina tankar. Låt inte tankarna kontrollera dig.  Om du inte tar tag i dina idéer och omsätter det i handling är det stor risk att det du vill nå,bara slutar i en dagdröm

Med hjälp av träning, disciplin och uthållighet kan vi välja de tankar som vi vill tänka. Tankar som ger oss rätt känsla och därvid handlingar som hjälper oss att uppleva eller uppnå det vi vill. Detta gäller oavsett om det är frågan om att träffa green i golf, privata eller arbetsrelaterade handlingar och mål. Ifrågasättande frågor och Positiva förstärkningar kan vara till hjälp.

1.Ifrågasättande frågor

Hjälper dig att tänka rationellt. Var finns de faktiska beläggen för att du inte kan eller  känner dig värdelös?Är min bäste vän värdelös om hon stöter på hinder, om hennes relation bryts etc. Du tar ett steg tillbaka från ditt upprörda tillstånd och undersöker situationen på ett   rationellt och konstruktivt sätt.

2. Positiva förstärkningar

Hjälper dig att fokusera på det som du vill uppfyllas av. Skriv ner hur du skulle vilja tänka eller agera på en lapp. Titta på lappen flera gånger om dagen under minst en månads tid. T.ex. ”Jag använder min tid effektivt”. Om detta är angeläget för dig kommer du gradvis bli effektivare eftersom du påminner dig om det. OBS! Ordet ”inte” skall aldrig ingå i en positiv förstärkning.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela