4 elementen

Vad kännetecknar din organisation?

I alla organisationer kan vi hitta fyra element som alltid finns med – mer eller mindre klart uttalade.

1. Mål. Orsaken till att organisationen bildats och lever vidare, d.v.s. vad
den vill åstadkomma.
2. Teknologi. De verktyg och/eller kunnande som organisationen har.
3. Människor. De som med sitt specifika kunnande finns i organisationen.
4. Struktur. Det mönster enligt vilket människorna i organisationen
arbetar
Därutöver finns OMVÄRLDEN som påverkar och påverkas.

Vad vi inte alltid tänker på är att dessa element också hänger samman som
ett spindelnät – rör sig ett element påverkas också de andra. De är alla
ömsesidigt beroende. De mål vi ställer upp påverkar vår teknologi, men
den teknologi vi har begränsar också de mål vi kan nå. Vårt mål kan
attrahera vissa människor, men de människor vi har i organisationen
påverkar också de mål den ställer upp. Likadant formar sig strukturen till
målet, liksom den begränsar målet organisationen kan nå.
Frågor du kan ställa dig när du använder de fyra elementen som
analysinstrument:

Vad kännetecknar din organisation?

  • Har vi tillräckligt motiverande mål för organisationen?
  • Utnyttjar vi vår teknologi, verktyg, anläggning eller kunnande tillräckligt?
  • Utnyttjar vi människors kunnande i organisationen tillräckligt?
  • Samverkar människor tillräckligt i den struktur som idag finns i organisationen?
  • Vad blir konsekvenserna av en förändrad omvärld?

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>