thumbnail_kategorier_1348865888

Digitalt ledarskap

Digitalt ledarskap handlar om att förstå och exploatera kraften i den digitala
teknologin i syfte att kunna ta ledning över den så att du säkrar er
information och samtidigt behåller er integritet.
Bra digitalt ledarskap fokuserar på relationer, öppenhet och tillit.
Digitaliseringen bör leda till ökad närhet mellan medarbetare och kunder.
Tydlighet med förutsättningar och ramar är avgörande för det digitala
ledarskapet. Digitala mötesplatser ska behandlas som vilka andra mötesplatser som
helst. Digitalt ledarskap handlar om att vara intresserad och engagerad av
digitala lösningar och applikationer. Man känner ett ansvar och samverkar
för att optimera sitt användande av digitala tillgångar. Allt från
informationen som är digital till de system som används för digital
information.
En digital ledare förstår vikten av digital information, tar ansvar för den
och processerna som används i organisationen, både beträffande intern
data och den som lämnar organisationen på olika sätt.
Ju mer du använder dig av digitala tillgångar desto större krav ställs på att
du dels kan säkerställa kvaliteten, dels skydda dem. Du och dina kollegor
måste lita på att de som är ansvariga för de digitala tillgångarna i
organisationen håller dem i bra skick. Kan du lita på det kommer du att
kunna fokusera på dina uppgifter istället för att lägga tid på
problemlösning. Organisationen kan agera snabbare och skapa
konkurrensmässiga fördelar.
För att kunna kalla dig för digital ledare måste du
-acceptera den nya teknologin som kommer till oss i ett allt snabbare tempo
-fokusera på relationer, öppenhet och tillit
-se till att digitaliseringen leder till ökad närhet mellan medarbetare och kunder
-kunna använda och säkerställa att teknologin fungerar

– skydda de digitala tillgångarna från obehörig åtkomst
– få din omgivning att utnyttja de nya möjligheterna.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela

IMG_1707

Vilka vanor eller attityder begränsar dig?

Fundera på vilka vanor och/eller attityder som begränsar din effektivitet eller hur du lyckas.

Välj vem du vill vara och vad du vill bli. Inte hur du vill att omgivningen ska uppfatta dig utan vad du verkligen skulle vilja vara för din egen skull. Vikten med tydlighet i Mål och Värderingar ska inte underskattas. Struktur ger dig kunskap om var du är, gör det lättare att nå mål och ger dig möjlighet att agera pragmatiskt när det behövs.

Ingen föds till en skicklig chef och ledare utan färdigheten formas genom en process av kunskapsinhämtande, försök och misslyckanden. Man lär sig och blir en bättre chef och ledare genom att observera, tillämpa, tänka och reflektera. Ett ständigt ifrågasättande och experimenterande är viktigt för att utvecklas. Av den anledningen tränar man merparten av tiden inom Idrotten, matcherna är bara en mindre del. Hur mycket tränar du?

Att leda företag, verksamheter, projektteam, e.t.c. handlar om att leda människor och att peka ut vägen framåt. Det handlar inte om system. Det handlar om människor gjorda av kött och blod, med intellekt och känslor som tillsammans ska försöka nå sin verksamhets uttalade målsättningar.

Ingenting händer utan någon form av handling. Att handla konstruktivt kräver analys, planering och att formulera mål.  Vi har fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Alla är viktiga men det mesta av vår kunskap får de flesta av oss genom syn och hörsel. För att utveckla och bibehålla dina färdigheter, välj därför ett resultatinriktat träningsprogram som pågår över en längre tid med regelbundna avstämningar. Återkommande repetition är en effektiv inlärningsteknik som hjälper dig att skapa effektiva vanor och få ut maximal effekt av din träning.

Quick fix funkar inte utan vill du ha resultat med förändring av vanor och attityder behöver du hålla på över en längre tid och helst integrera träningen i din vardag. Är du beredda att investera en timme i veckan för att utvecklas? Du kommer då att uppleva att träningen ger dig mer tid än den tar. Genom att använda flera sinnen i din inlärningsprocess ökar du dina kunskaper och möjligheten att använda dessa när du som bäst behöver det.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Dela