Stress

Hur mycket stress är bra för dig?

Hur mycket stress är bra för dig? Vi har alla vår egen speciella nivå med precis rätt mängd som stimulerar, motiverar och inspirerar oss till vårt bästa. Om det är för mycket eller för lite så försämras vår prestation och kan skada vår hälsa.

Motståndskraften mot en negativ nivå är beroende av ett antal faktorer, som vår erfarenhet eller kompetens i ett visst sammanhang, vad som händer i våra personliga liv, kvaliteten på de relationer och stöd vi har av närstående eller status på vår hälsa. Det viktiga är att känna igen när stressnivån är för hög och sedan att ha förmåga och  att göra något åt ​​det.

Två helt olika sätt att använda stress
  1. Att i sista stund använda adrenalin för att i högt tempo bli motiverad att klara av en deadline. Väntar du ibland tills det är nästan för sent innan du tar itu med frågor eller ens planerar för dem? Om du inte får en adrenalinkick anser du då att det inte kan vara så viktigt så det kan vänta – motivationen att göra något är inte riktigt där, vilket skapar tröghet.
  2. Föredrar du istället att planera i god tid eftersom du ogillar onödigt tryck och vill undvika det genom att vara förutseende och vidta lämpliga åtgärder i god tid?
 Fundera gärna på vad som passar dig bäst för att kontrollera din stressnivå!

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Kommunikation

Tankar om att vara karismatisk

De mest framgångsrika cheferna behöver inte vara karismatiska, däremot skickliga på att kommunicera.  Många sätter felaktigt ett likhetstecken mellan att vara karismatisk och vara en stor ledare. Det kan dock vara framgångsrikt i sig att vara karismatisk men bara under en begränsad tid.

De största ledarna fokuserar istället först och främst på företaget, på arbetet, inte på sig själv. De har viljan att göra vad som krävs för att lyckas trots alla hinder på vägen. De har en mycket speciell typ av ödmjukhet, en paradoxal kombination av personlig ödmjukhet och professionell vilja. De besitter en absolut passion inte för sig själva utan för företaget, för visionen och arbetet som ska åstadkommas enligt överenskomna värderingar.

De absolut vassaste ledarna har sedan förmågan att omsätta sin passion och ambition i en serie av konkreta handlingssteg som implementeras i verksamheten. Utöver detta är de katalysatorer för engagemang och stimulerar till höga prestationer samt är  skickliga på att organisera människor och resurser.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Kollegorna motiverar oss mest

Så visar du att du leder!

Nedan har vi listat fem olika kompetenser som goda ledare har. De är relaterade till varandra och var och en följs upp med en fråga som syftar till att hjälpa dig tänka på vilka möjligheter du har att visa ledarskap.

  1. Synlig och kontaktskapande

Vi vet att ledarna bedöms kontinuerligt av sin omgivning genom allt från formella presentationer, kriser, ledarskap genom MBWA (Management by walking around), etc. Mindre uppenbara tillfällen, är dock lätt att förbise. De kan både bli förlorade möjligheter eller ett kraftfullt uttryck av ledarskap.

När känner du som ledare att du är utanför din komfortzon? Kanske är det när du måste leverera dåliga eller impopulära nyheter eller hantera en konflikt mellan medarbetare eller utföra en nödvändig uppgift som du inte gillar. Fråga dig själv; skapar jag kontakt med medarbetarna? Ställer jag frågor för att förstå och visa att jag bryr mig?

  1. Förberedelser

Många ledare är bra på att förbereda logistiken av ledarskap (fakta och siffror i en plan, en presentation, etc.). Alltför många ledare förbereder sig dock inte regelbundet för dagsbehovet av det lite djupare ledarskapet. Det är synd, eftersom de flesta ledare står inför komplexa utmaningar, obevekliga krav och ökande tryck att leverera mål som de inte alltid har direkt kontroll över. Lite förberedelser skulle räcka långt.

Precis som idrottsaktiviteter innebär fysiska, mentala och känslomässiga belastningar, innebär ledarskap en hela kroppen övning som kräver förberedelser. Nästa gång du kör igenom din checklista inför en ledarskapsuppgift, fråga dig själv; hur har jag förberett hela mig själv för detta?

  1. Komfort

Detta är nära besläktat med förberedelser, eftersom obehagskänslor inför en ledarskapsinsats avsevärt ökar om förberedelserna är dåliga. För att vara mer bekväm som ledare och att andra människor ska se att du är bekväm måste du träna (öva repetitivt inför olika uppgifter). Med bekväm menar vi inte ständigt glad eller ens avslappnad. Vi menar fullständigt trygg i ditt ledarskap.

Fråga dig själv; hur visar jag att jag är bekväm med det ansvar och de krav ledarskapet ställer? Leta efter tvivel i bakhuvudet; instinkter som dykt upp kring vad du anser bör hända istället för vad som händer; känslan av oro i magen rörande en fråga som du inte velat ta tag i, etc. Detta är värdefull information och om du inte tar tag i din brist på att känna dig bekväm och komfortabel, kommer andra säkert att se att du känner dig obekväm i ditt ledarskap.

  1. Lyssna

En anledning till att modernt ledarskap är svårt, är att en effektiv modern ledare måste lyssna till andra. Vi är utrustade med två öron och en mun. Om du som ledare kan behålla samma förhållande i din kommunikation, d.v.s. att lyssna 67 % av tiden och tala 33 % skulle du sannolikt vara en betydligt bättre ledare. Tyvärr är det alldeles för få människor som klarar av att göra det trots att det kanske är en av de enklaste kompetenserna att lägga sig till med; d.v.s. att försöka motstå frestelsen att prata.

Fråga dig själv; vad kan jag säga till mig själv, peppa mig själv med, som en påminnelse för att lyssna mer?

  1. Smälta in och visa förtroende

Punkt 1 handlar om synlighet och kontaktskapande. När det motsatta krävs måste en ledare smälta in och visa förtroende för medarbetarnas förmåga, annars riskerar han eller hon att dra uppmärksamheten från medarbetare och de frågeställningar som är viktiga. När du gör det, blir det lättare för andra människor att ta upp svåra frågeställningar, dåliga nyheter, etc. med dig.

Som ledare handlar inte allt om dig. Det tydligaste sättet att visa detta är att hitta rätt ögonblick för att kliva ur rampljuset så att andra människor får den uppmärksamhet de behöver. Fråga dig själv; vid behov, hur minskar jag min ledarskapsnärvaro?

Även om ledarskapet kan vara svårt att påvisa ibland är det viktigt att regelbundet ifrågasätta hur du förkroppsligar din roll så att den kommer att tjäna ditt ledarskap väl.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

 

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

stress, headache, health care and people concept - unhappy man with closed eyes touching his forehead blue burst rays background

Misstag och misslyckanden

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss något måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag, men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig. Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

 

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

 

 

Dela