Business woman thinking isolated over white

Led dig själv med en personlig vision!

När vi pratar om ledarskap i Motiverande Ledarskap programmen kan det både handla om att leda sig själv, d.v.s. personligt ledarskap och om ledarskap över andra. Vår ledarskapsfilosofi innebär att vi tror på människors lika värde och deras utvecklingspotential. Möjligheterna att påverka våra liv är mycket större än de flesta inser. Det är genom att kunna leda dig själv du kan göra de största vinsterna i att öka din prestation, livskvalitet och välbefinnande. Med denna filosofi ökar även din möjlighet att bygga viktiga professionella relationer med dina kollegor och medarbetare.

Din vision av framtiden

Vision är att ha en klar inre bild av en framtid som är bättre, mer framgångsrik, mer önskvärd än vad nuläget är. Hur vill jag ha mitt liv och verksamheten om 5 år, om 10 år, om 20 år från nu? Genom att använda din fantasi går det att se alla de möjligheter som finns där framför dig.

Formandet av visioner ger drivkraften mot framtiden. Vi söker något betydelsefullt att sträva efter och inspireras av. En inspirerande och integrerad vision, baserad på vägledande värderingar, får oss att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. Den påverkar våra tankar, vårt agerande och hur vi prioriterar vår tid.

En personlig vision sträcker sig över vår livstid och innefattar alla livets viktiga områden, familj, hälsa, arbete och fritid. Vi har alla en kreativ förmåga att föreställa oss framtiden. Det är i drömmar och visioner vi låter det växa fram som vi senare förverkligar i den  utvecklingsprocess Motiverande Ledarskap leder till.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

Skitsnack

Orsaker till problem och konflikter

En orsak till problem är brist på tydlighet och struktur på alla nivåer; i ledarskapet, organisationen och hos individen. Väldigt ofta kan det vara att chefen inte tar ansvar i konfliktfrågor. Chefen undviker och varken erkänner eller bemöter de frågor som förekommer.  Missnöje med kollegors arbetsinsatser är ett annat problem, som lätt leder till konflikter om man inte tar tag i dem i tid. Otydlighet i ansvarsfördelning är också en starkt bidragande orsak till att konflikter uppstår.  Bristande samarbetsförmåga och/eller oförmåga att uttrycka sina ståndpunkter på ett konstruktivt sätt är också ett stort problem när det gäller att hitta lösningar på problem.

Arbetsmiljön och arbetsklimatet är en annan bidragande orsak till att konflikter uppstår. Många företag är även dåliga på att ge feedback och en klapp på axeln vilket lätt kan tolkas som att något är fel.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com

Dela

LU 2 aug-15

Synen på ledarskap

I förra veckan bloggade vi om att den snälla chefen vinner i längden enligt forskning från Stanford University. Faktum är att arbetsklimatet har blivit hårdare och därmed har behovet ökat av motiverande ledarskap där varje individ blir sedd och bekräftad.

Du som chef bör lägga stort fokus på att varje medarbetare vet vilka mål företaget har och vad varje individuell medarbetare ska göra för att bidra till att målen nås. Att säkerställa att medarbetarna är delaktiga i verksamheten och vara tydlig med förväntningarna resulterar oftast i att motivationen och chansen att nå målen ökar betydligt.

En bra chef bör även ständigt utveckla själv. Slutar man att träna slutar man att vara bra.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

give-trusr-get-much-in-return

Snälla chefer vinner i längden

Organisationsforskning från Stanford University visar att chefer som tror att vägen till ökad produktivitet och lönsamhet går via ett hårt ledarskap är fel ute.

Att sätta för mycket press på personalen leder inte till bättre resultat utan bara till ökad stress hos de anställda. Detta leder i sin tur till förhöjda kostnader för arbetsgivaren.

Forskningsstudierna visar också att schyssta chefer får schyssta medarbetare, vilket leder till ökad lojalitet och mer samarbete. Medarbetare som har snälla chefer blir dessutom mer produktiva, både i grupp och individuellt. Snälla chefer får sina medarbetare att känna sig trygga, något som bidrar till att minska stressen och antalet sjukdagar.

Vi på BIZNIZ TOOLS ser varje dag ute hos kund att tempot skruvas upp allt mer. Vi ser också vilka vinster kunderna gör när fokus läggs på det motiverande ledarskapet.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

analog-klocka

Tankar om tid

”Du vaknar på morgonen och på något magiskt sätt får du 24 timmar till förfogande. De är dina!  De är dina viktigaste av alla ägodelar. Ingen kan ta dem ifrån dig. Och ingen får varken mer eller  mindre än du”.

”Den som förlorar en timme på morgonen får söka efter den hela dagen”

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela