Där-det-roliga-startar

Våga gå utanför din komfortzon!

Är  du fullständigt trygg och säker på din  kunskap om livet och om hur du vill leva?  Gör du inget som du inte är säker på att klara. Allt är enkelt och behändigt, och det finns inget som är det minsta obehagligt. Det kan kanske kännas skönt att ha det så, men hur utvecklande och kul är det? Tyvärr gör förändringar i våra liv oss ofta rädda och får det att kännas som om vi tappar kontrollen. Vi är rädda för att lämna vår komfortzon.

Om du gör som du alltid gjort, så får du samma resultat som du alltid fått. För att få något annat måste du bete dig annorlunda. Det är när du sträcker dig utanför din bekvämlighetszon eller din komfortzon som du växer som människa. Om du inte prövar nya saker eller antar någon utmaning är risken stor att du kommer till någon punkt i livet när du t.ex. undrar; vad hade hänt om jag vågat ta det där jobbet eller vågat göra den där resan.

Det finns mer som livet erbjuder om du steg för steg vågar utmana dig lite grann. Låt inte rädslan inom dig för det okända ta överhanden. Vad är det värsta som kan hända? Om det inte blir som du tänkt dig, se det inte som ett misslyckande utan som en korrigerande vägvisare. Gör om och gör mer rätt nästa gång. Ge dig själv chansen att bli så lycklig som du kan vara genom att prova att göra något nytt som berikar ditt liv.

Ta dig utanför din komfortzon genom att fundera på vad som skulle vara en utmaning för dig! Välj aktivt mellan de olika möjligheterna som livet ger dig, både professionellt och privat. Ha mer kul!

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

stark-foretagskultur

Vikten av gemensamma värderingar!

Om de grundläggande värderingarna i en verksamhet är sådana att de stämmer överens med medarbetares, chefers och ägarnas värderingar blir kulturen stark och kreativ. Förutsättningarna för att trivas och prestera förbättras. Därför måste de anställdas värderingar fås att samspela med vad verksamheten vill uppnå.

Om en verksamhet har gemensamma värderingar förenklar det för alla att agera rätt i varje unik situation. Om vi delar värderingar med våra kolleger, kan en hel grupps beteende effektiviseras.

Effektivitet skapas utifrån två aspekter:

  • rätt beslut och agerande
  • kortare ledtider för att ta beslut och agera.

Värderingar avgör vad som är bra eller dåligt, ont eller gott, o.s.v. Vilken kultur och vilka värderingar finns i din verksamhet och vad leder de till i praktiken? Hur matchar de dina egna värderingar och ditt eget beteende? Medvetenhet om kulturen gör det möjligt att påverka den. Det är en pågående process som aldrig blir helt färdig.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

IMG_1707

Vilka vanor eller attityder begränsar dig?

Fundera på vilka vanor och/eller attityder som begränsar din effektivitet eller hur du lyckas.

Välj vem du vill vara och vad du vill bli. Inte hur du vill att omgivningen ska uppfatta dig utan vad du verkligen skulle vilja vara för din egen skull. Vikten med tydlighet i Mål och Värderingar ska inte underskattas. Struktur ger dig kunskap om var du är, gör det lättare att nå mål och ger dig möjlighet att agera pragmatiskt när det behövs.

Ingen föds till en skicklig chef och ledare utan färdigheten formas genom en process av kunskapsinhämtande, försök och misslyckanden. Man lär sig och blir en bättre chef och ledare genom att observera, tillämpa, tänka och reflektera. Ett ständigt ifrågasättande och experimenterande är viktigt för att utvecklas. Av den anledningen tränar man merparten av tiden inom idrotten, matcherna är bara en mindre del. Hur mycket tränar du?

Att leda företag, verksamheter, projektteam, e.t.c. handlar om att leda människor och att peka ut vägen framåt. Det handlar inte om system. Det handlar om människor gjorda av kött och blod, med intellekt och känslor som tillsammans ska försöka nå sin verksamhets uttalade målsättningar.

Ingenting händer utan någon form av handling. Att handla konstruktivt kräver analys, planering och att formulera mål.  Vi har fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Alla är viktiga men det mesta av vår kunskap får de flesta av oss genom syn och hörsel. För att utveckla och bibehålla dina färdigheter, välj därför ett resultatinriktat träningsprogram som pågår över en längre tid med regelbundna avstämningar. Återkommande repetition är en effektiv inlärningsteknik som hjälper dig att skapa effektiva vanor och få ut maximal effekt av din träning.

Quick fix fungerar inte. Vill du uppnå resultat som innebär förändring av vanor och attityder behöver du hålla på över en längre tid och helst integrera träningen i din vardag. Är du beredd att investera en till två timmar i veckan för att utvecklas? Du kommer då att uppleva att träningen ger dig mer tid än den tar. Genom att använda flera sinnen i din inlärningsprocess ökar du dina kunskaper och möjligheten att använda dessa när du som bäst behöver det.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Caucasian woman practicing yoga at seashore

Skapa ett inre lugn!

Tillhör du dem som gärna vill räkna ut vad som kommer att ske i förväg? En vanlig begränsning är att gärna vilja ha kontroll och veta vad som kommer att ske i framtiden. Men är det verkligen möjligt? Till viss del kan vi naturligtvis det genom en bra planering och med hjälp av erfarenhet och kunskap. MEN i de flesta fall kan vi inte veta på förhand hur något kommer att bli, vad någon ska tycka eller vilket resultat det blir. För att få det verkliga svaret behöver vi möta verkligheten där och då. Om du oroar dig och låter känslorna ta över i förhand skapar det en inre press på dig själv som är helt onödig. Denna inre press kan du minska genom att i högre grad använda dig av fakta.

Reflektera därför gärna över ditt sätt att förhålla dig till dig själv och omvärlden. Om du ibland känner dig otillräcklig kan du börja med att enbart använda dig av fakta för att värdera läget. På så sätt tvingar du fram en revidering av tidigare uppfattning om hur du ser på dig själv. Välj vilka framtida situationer och möten du ska förbereda och planera, och vilka som du bara tar i situationen. Kan du påverka något i förväg; gör det. Om det inte är möjligt så lägg ingen energi på att oroa dig över något du inte kan påverka.

Du skapar ett inre lugn genom att förbereda det som går att förbereda och i övrigt vara fokuserad på situationen till fullo och hantera den som den kommer.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

overarbetad

Bli effektivare utan stress 2017!

Arbetstempot är högre än någonsin tidigare men det är fortfarande lika viktigt att göra rätt saker, inte bara att göra saker rätt. Har du inte tillräckligt med tid för att reflektera över din situation? Värderar du inte regelbundet vad du lägger din tid på? Tar alla möten, pappershögarna, din överfyllda mail-inkorg och den långa att-göra-listan musten ur dig?

Både för din personliga effektivitet och ditt välbefinnande är det viktigt att du utnyttjar din tid så bra som möjligt. Lösningen är inte att arbeta mera utan att arbeta smartare. Verktygslådan för att du ska använda din tid bättre finns i programmet Motiverande Ledarskap men prova gärna att börja med följande:

  • Kartlägg din stress, för dagbok över dina stressreaktioner och fundera på vad du skulle kunna göra åt de situationer som utlöser stress.
  • Fundera på din balans i livet. Sover, äter och motionerar du  regelbundet? Om inte reservera specifik tid till detta.
  • Träna på att säga nej. Prioritera bland din aktiviteter både privat och på jobbet.
  • Sätt mål som är angelägna för dig, men samtidigt realistiska och som du kan kontrollera själv.
  • Lista 2-3 saker varje eftermiddag innan du avslutar jobbet. Saker som du absolut vill få gjort nästa dag. Det måste därutöver finnas utrymme för oväntade ”måsten” som ofta dyker upp.

På detta sätt börjar du ta bättre kontroll över dina dagar och mår bättre.

Ha ett motiverande GOTT NYTT ÅR!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela