Sätta mål

Hitta din egen motivation!

Som ledare och nyckelperson kan det vara bra att regelbundet avsätta tid för att hitta din egen motivation och fylla på din energi. På så sätt får du lättare att påverka dina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt. Motivation kommer inifrån, men syns på utsidan.

Motivation skapas av att du ser fördelar med eller ett behov av att göra ett val, fatta ett beslut och sätta igång en handling eller ett beteende. Vi kan aldrig motiveras av ett behov som inte finns. Till skillnad från djuren agerar vi inte bara på instinkt. Vi kan tänka rationellt kring våra behov och önskningar. Vi kan välja att avstå, offra eller skjuta upp ett behov för en ännu högre önskning. Valet gör du själv. Vissa väljer att prioritera materiella behov, andra prioriterar familjen, fysiska eller sociala mål, etc.

För att vara motiverad krävs en önskan och en övertygelse om möjligheten att nå ett speciellt mål. Att vara övertygad om eller tro på att det går att nå ett mål avgörs av din självbild.

Avgörande för att inte riskera slösa bort sin energi och initiativförmåga är att ha en tydlig målinriktning och i nästa skede sätta nya mål när du nått de första. Om du inte fortsätter att sätta mål tappar du motivation, fart och tenderar att stagnera i din utveckling.

Träna Motivation så här!

Att du dokumenterar dina reflektioner och resultat utkristalliserar ditt tänkande. Skriv ner dina tankar för att göra dem konkreta och begripliga. Bryt ner till tydliga handlingssteg så att ingen punkt blir för omfattande.

  • Tänk till på vad du vill åstadkomma – Sätt upp mål!
  • Klargör fördelarna med det som ska göras, det gör dig motiverad.
  • Prioritera det som behöver göras först.
  • Vad kan vänta?
  • Vad kan delegeras?
  • Börja göra genom att skapa handling, så mår du bättre!
  • Fortsätt göra det som du mår bra av!

 

 Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Image of a young attractive businesswoman calling by phone holding the folder

Snälla chefer vinner i längden!

Organisationsforskning från Stanford University visar att chefer som tror att vägen till ökad produktivitet och lönsamhet går via ett hårt ledarskap är fel ute.

Att sätta för mycket press på personalen leder inte till bättre resultat utan bara till ökad stress hos de anställda. Detta leder i sin tur till förhöjda kostnader för arbetsgivaren.

Forskningsstudierna visar också att schyssta chefer får schyssta medarbetare, vilket leder till ökad lojalitet och mer samarbete. Medarbetare som har snälla chefer blir dessutom mer produktiva, både i grupp och individuellt. Snälla chefer får sina medarbetare att känna sig trygga, något som bidrar till att minska stressen och antalet sjukdagar.

Vi på BIZNIZ TOOLS ser varje dag ute hos kund att tempot skruvas upp allt mer. Vi ser också vilka vinster kunderna gör när fokus läggs på det motiverande ledarskapet.

 

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Grupparbete

Vilka glasögon tittar du igenom?

Att förstå människors beteende är viktigt för att du ska kunna lyckas med dina relationer och de resultat du vill ha ut av dem. När du investerar energi i att förstå en person innebär det att du har lagt dig vinn om att lyssna och att du bryr dig om den personen. Att försöka förstå varför människor beter sig på olika sätt är en viktig framgångsfaktor både professionellt och privat. När du förstår dig själv bra, förstår dina egna känslor, beteende och motivation, då ökar också din möjlighet att förstå andra. Fråga dig själv vilka glasögon du tittar igenom?  Är det alltid bara dina egna eller försöker du verkligen att sätta dig in i någon annans syn på saken?

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

 

 

Dela

Att göra lista

Att göra listan ändrar ditt fokus!

Att ha en överblick på helheten av vad du ska åstadkomma är bra, men lägg inte ner för mycket tid med att titta på helheten. För att göra året, månaden eller projektet mer genomförbart måste du bryta ner det i mindre delar.

Starta gärna med att göra en översiktlig veckoplanering och tänk igenom en handfull saker som ska göras den här veckan för att du ska känna att det blir en bra vecka. Veckoplaneringen kan innehålla en kategorisering av angelägenhetsgrad t.ex.

  • Veckans måsten
  • Viktigt (blir högprioriterade inom kort, gör redan nu i mån av tid)
  • Möjliga åtgärder (Det som inte är prioriterat nu men kan bli det)

Daglig att göra lista

Komplettera veckoplaneringen med en realistiskt daglig att göra lista varje eftermiddag innan du lämnar arbetsplatsen. Den dagliga att göra listan ska inte innehålla mer än vad du säkert kommer att kunna slutföra och det ska finnas utrymme för oplanerade saker som du behöver ta itu med. Det stärker ditt självförtroende och din självbild samt ger energi till att nå nya mål.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

 

Dela