4 elementen

Strategiskt Ledarskap

Begreppet strategi är ursprungligen hämtat ur den militära terminologin och gäller långsiktiga avsikter och planer som går längre än till nästa steg.

Strategi = hur gör jag

Taktik = vad gör jag

Ett exempel på definition av strategi kontra taktik är att taktik innebär att försvara sin ledning i fotbollsmatchens andra halvlek. Strategi är konsten att vinna hela turneringen.

Den strategiska planeringen utgår från de visioner som finns för verksamheten. Utifrån visionerna sätter man upp mål. Det är dessa mål som ska uppnås genom strategierna.

Forskningen är fylld av olika definitioner för en strategisk process och definitioner av de olika uttryck som används. Om du föredrar enkelheten är det bl.a. följande frågor som ska besvaras:

  • Var är vi?
  • Vart vill vi nå?
  • När ska vi vara där?
  • Hur mäter vi framstegen?

Det är mycket viktigt att organisationen har klart för sig vad som ska åstadkommas i det strategiska arbetet. Utan klara visioner och klara mål är det svårt att hävda sig i konkurrensen.

De mål som sätts upp samt de strategier som utformas måste översättas i ett konkret handlingsprogram. En plan som beskriver handlandet.

Strategi handlar om hur målen ska uppnås = Vägen till målet.

Var är vi? Vart är verksamheten eller enheten på väg? Vart vill ni? Vad krävs för att nå dit? Det strategiska perspektivet handlar om att göra rätt saker för att nå de mål ni definierat. Att däremot göra saker rätt handlar istället om intern effektivitet. Strategisk planering i en organisation är till exempel när en styrelse ägnar sig åt att se framåt på längre sikt istället för att fokusera på  en kortsiktig verksamhetsplan.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Äldre chefer utvecklar bättre

Vilken ledarstil vill du ha?

En chef/ledare förväntas nå resultat. Finns det då ett givet sätt att agera för att nå detta?  Ett sätt att åskådliggöra skillnader i ledarstilar kan vara att göra en grov indelning. Sedan finns det naturligtvis i praktiken ett otal kombinationer av dessa.

Auktoritär

Mycket bestämd och befallande. Talar tydligt om vad medarbetarna ska göra – Gör det bara för att jag säger så. Kontrollerar noggrant. Skapar obalans och förorsakar dålig stämning. Talanger flyr ofta från den här typen av ledare. När ett företag hamnar i kris minskar rädslan p.g.a. att den auktoritäre ledaren ger klara direktiv.

Eftergiven

Är otydlig med vad som ska§ åstadkommas i verksamheten. Mål och deadlines sätts inte alls eller levereras inte. Den eftergivne chefen har en tendens att blanda ihop sak och person, d.v.s. i sin iver att inte stöta sig med någon blir hon/han otydlig med vad som förväntas och medarbetarna blir då osäkra och omotiverade att göra ett bra arbete.

Motiverande

Inspirerar. Har stark tilltro till visionen och kan på ett tydligt och övertygande sätt få medarbetarna med i båten. Är målfokuserad och har höga krav på sig själv och sin omgivning. Tar ut riktningen men låter oftast medarbetarna bestämma hur man ska ta sig dit. Den motiverande ledaren är bra på att lyssna och uppmuntra sina medarbetare. Har lätt för att delegera uppgifter. Hjälper medarbetare att identifiera sina egna styrkor och svagheter. Agerar ofta rådgivare. Den motiverande ledaren inser vikten av att bygga relationer och tar väl hand om sina medarbetare samt har en förmåga att få medarbetarna att känna sig sedda.

Vem är du och hur leder du bäst?

Vad den motiverande ledaren lägger sin tyngdpunkt på i sitt mångfacetterade ledarskap beror mycket på vilken fas verksamheten är inne i.

I början på ett företags livscykel krävs mod, entreprenörsanda och kreativitet. Så småningom, när företaget växer ökar behovet av administratörer och chefer som på ett professionellt sätt kan bygga en verksamhet för långsiktig tillväxt.

När en entreprenörsdriven verksamhet går över i en mer strukturerad verksamhet finns det en risk att förvaltningsledarskapet växer sig för starkt. Ett företag som fokuserar för mycket på att förvalta kommer att få svårt att hantera omvärldens förändringar och framtidens krav. Man hamnar lätt i en återvändsgränd. En förmåga att skapa klimat för bra idéer och att sålla dåliga idéer från bra behövs också. Balansen mellan kreativitet och förvaltning respektive mellan inspiration och nöjdhet är en utmaning. De olika chefsstilarna måste samsas.

Ledaregenskaper som att kunna vara öppen och tydlig, förmåga att ta konflikter, beredskap att planera om, insikt om hur man hanterar sina svagheter och blinda områden är områden du ständigt bör träna dig i.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Success

Synen på framgång!

  1. Framgång definieras ofta felaktigt och generaliserande med att det bara handlar om ekonomisk framgång. Ett mer balanserat förhållningssätt är istället att se framgång som något som var och en måste definiera för sig själv. Om du uppnår något som du vill uppnå, ja då är du framgångsrik med det.
  2. Framgångsrika människor gör minst lika många misstag som andra. Skillnaden är att de lär sig av misstagen, gör om och gör rätt.
  3. Åstadkommer framgångsrika människor det omöjliga? Nej men de har oftast en tydlig målbild och beslutsamhet om vart de ska och dessutom viljan att utmana sig själva. De vågar ta sig utanför sin vanliga komfortzon och utnyttjar helt enkelt  mer av sin potential.

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela

Härlig känsla

Tänka rätt tankar!

Det du tänker på mycket och det du ofta gör präglar ditt liv och avgör i stor utsträckning hur du mår. Har du funderat på vad det är som upptar ditt sinne, vad det är du tänker på eller gör ofta?

Den som letar efter fel och problem blir bra på att hitta fel och problem. Den som ofta klagar och är sur blir bra på att klaga och vara sur. Den som tänker mycket på siffror blir bra på siffror.  Den som är positiv och tänker mycket på möjligheter och att skapa nytt, blir bra på att hitta möjligheter och skapa nytt.

Ditt sinne domineras antingen av positiva eller av negativa tankar. Motiverande ledare tänker positivt. De söker möjligheter till utveckling där andra talar om förändringar och problem. De strävar efter att utveckla det vedertagna och vill skapa något nytt, bättre och större.

Det är våra tankar som styr våra handlingar och formar vårt liv och vår framtid.

Tankens kraft är enorm. Du känner och utstrålar som du tänker! Vi blir verkligen vad vi tänker!

Ha en motiverande dag!

Lars Emnell och Lars-Göran Ottosson

Grundare av BIZNIZ TOOLS

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?

bizniztools.com  We make you grow!

Dela