Självkänsla

Chefen som Coach!

Vad ska du tänka på som coachande chef? Hur blir du bättre på det?

Nedanstående rubriker kan fungera som en guide för dig. Självklart är punkterna inte heltäckande men de ger dig lite uppslag och idéer som du kan ta med dig.

Aktivt lyssnande
Ställ frågor till personen du samtalar med och lyssna, låt henne prata och ge dig all information hon har.

Frågor och frågeteknik
När du ska coacha en medarbetare är det viktigt att du använder dig av frågor för att:

 • få reda på nuläget
 • förstå eventuella problem
 • identifiera eventuella hinder
 • få reda på hur du kan hjälpa till
 • få reda på personens behov eller att få personen att inse ett behov.

Ställ mycket öppna frågor i början. Det är de som innehåller vem, vad, vilka, varför, osv. Då får du personen att prata mer. Visa med ditt kroppsspråk att du är intresserad när du ställer dina öppna frågor.
En positiv fråga du kan testa är: Hur kan jag hjälpa dig att utvecklas den närmaste tiden?

Skapa och upprätthålla utveckling
Gå  igenom vad medarbetaren vill lära sig. Sätt upp några mål och följ upp aktiviteten när den är genomförd. För att kunna leda, utveckla och behålla dina medarbetare är det viktigt att du går igenom varje persons styrkor och svagheter. Baserat på den kunskapen kan du skapa en långsiktig och positiv relation med den anställde. Punkta ner de viktigaste faktorerna du ska följa upp löpande med varje medarbetare. Ett annat område som är viktigt är att du är mycket tydlig med vad varje medarbetare är ansvariga för. Det hjälper dem att fokusera på rätt saker och att få dessa gjorda.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

alska-mandagar

Hur tänker du?

Sommaren  är här och innebär förhoppningsvis  tid för lite extra reflektion. Ditt sinne domineras antingen av positiva eller av negativa tankar. Motiverande ledare tänker positivt. De söker möjligheter till utveckling där andra talar om förändringar och problem. De strävar efter att utveckla det vedertagna och vill skapa något nytt, bättre och större.

Det är våra tankar som styr våra handlingar och formar vårt liv och vår framtid.

Tankens kraft är enorm. Du känner och utstrålar som du tänker! Vi blir verkligen vad vi tänker!

Hur tänker du?

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.comBT logo

Dela

universum-snurrar-inte-runt-dig

Led dig själv med en personlig vision!

När vi pratar om ledarskap i Motiverande Ledarskap programmen kan det både handla om att leda sig själv, d.v.s. personligt ledarskap och om ledarskap över andra. Vår ledarskapsfilosofi innebär att vi tror på människors lika värde och deras utvecklingspotential. Möjligheterna att påverka våra liv är mycket större än de flesta inser. Det är genom att kunna leda dig själv du kan göra de största vinsterna i att öka din prestation, livskvalitet och välbefinnande. Med denna filosofi ökar även din möjlighet att bygga viktiga professionella relationer med dina kollegor och medarbetare.

Din vision av framtiden

Vision är att ha en klar inre bild av en framtid som är bättre, mer framgångsrik, mer önskvärd än vad nuläget är. Hur vill jag ha mitt liv och verksamheten om 5 år, om 10 år, om 20 år från nu? Genom att använda din fantasi går det att se alla de möjligheter som finns där framför dig.

Formandet av visioner ger drivkraften mot framtiden. Vi söker något betydelsefullt att sträva efter och inspireras av. En inspirerande och integrerad vision, baserad på vägledande värderingar, får oss att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. Den påverkar våra tankar, vårt agerande och hur vi prioriterar vår tid.

En personlig vision sträcker sig över vår livstid och innefattar alla livets viktiga områden, familj, hälsa, arbete och fritid. Vi har alla en kreativ förmåga att föreställa oss framtiden. Det är i drömmar och visioner vi låter det växa fram som vi senare förverkligar i den  utvecklingsprocess Motiverande Ledarskap leder till.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Portrait sad middle aged woman realizes mistake, regrets, slapping hand on head to say duh, isolated green background. Negative emotions, facial expression, feelings, body language, reaction

Vilka vanor eller attityder begränsar dig?

Fundera på vilka vanor och/eller attityder som begränsar din effektivitet eller hur du lyckas.

Välj vem du vill vara och vad du vill bli. Inte hur du vill att omgivningen ska uppfatta dig utan vad du verkligen skulle vilja vara för din egen skull. Vikten med tydlighet i Mål och Värderingar ska inte underskattas. Struktur ger dig kunskap om var du är, gör det lättare att nå mål och ger dig möjlighet att agera pragmatiskt när det behövs.

Ingen föds till en skicklig chef och ledare utan färdigheten formas genom en process av kunskapsinhämtande, försök och misslyckanden. Man lär sig och blir en bättre chef och ledare genom att observera, tillämpa, tänka och reflektera. Ett ständigt ifrågasättande och experimenterande är viktigt för att utvecklas. Av den anledningen tränar man merparten av tiden inom idrotten, matcherna är bara en mindre del. Hur mycket tränar du?

Att leda företag, verksamheter, projektteam, e.t.c. handlar om att leda människor och att peka ut vägen framåt. Det handlar inte om system. Det handlar om människor gjorda av kött och blod, med intellekt och känslor som tillsammans ska försöka nå sin verksamhets uttalade målsättningar.

Ingenting händer utan någon form av handling. Att handla konstruktivt kräver analys, planering och att formulera mål.  Vi har fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Alla är viktiga men det mesta av vår kunskap får de flesta av oss genom syn och hörsel.

För att utveckla och bibehålla dina färdigheter bör du välja ett resultatinriktat träningsprogram som pågår över en längre tid med regelbundna avstämningar. Återkommande repetition är en effektiv inlärningsteknik som hjälper dig att skapa effektiva vanor och få ut maximal effekt av din träning.

Quick fix fungerar inte för de flesta. Vill du uppnå resultat som innebär förändring av vanor och attityder behöver du hålla på över en längre tid och helst integrera träningen i din vardag. Är du beredd att investera en till två timmar i veckan för att utvecklas? Du kommer då att uppleva att träningen ger dig mer tid än den tar. Genom att använda flera sinnen i din inlärningsprocess ökar du dina kunskaper och möjligheten att använda dessa när du som bäst behöver det.

Ha en motiverande dag!

 Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.comBT logo

Dela

_DSC1877

Är du redo att investera i ditt team?

Hur väl ni lyckas med teamet är bl.a. beroende på:

 • hur ni tacklar olika frågor
 • vilken kontakt ni lyckas få med varandra
 • hur ni lyckas med att få hela gruppen att gå i takt och i samma riktning
 • hur ni kan få varandra att ändra felaktiga eller opassande beteenden
 • hur motiverade ni är

För att nå framgång i varierande miljöer måste man utveckla sin förmåga att:

 • utveckla medarbetarna
 • leda medarbetarna
 • skapa en fungerande grupp eller ett fungerande team

Handen på hjärtat – hur bra är ni?

 Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.comBT logo

Dela

tänka-känna

Hur tänker du?

Fundera över hur tanke, känsla och beteende hänger ihop?

Modellen visar hur din tanke påverkar vad du känner och även hur du mår, men också att det är viktigt att pausa en liten stund när en tanke dyker upp som påverkar dig och din känsla innan du agerar.

Det du tänker om dig själv och även om andra påverkar hur du känner dig och beter dig. Om du har en låg självkänsla är risken stor att negativa tankar får fäste, vilket påverkar både känslan och beteendet.

Om du försöker att vända en negativ och i många fall en begränsande tanke till en positiv och uppbyggande tanke kommer du att märka att det oftast hjälper.

Du kan påverka hur du handlar genom att vara medveten om hur du fungerar. Sträva efter att tänka konstruktivt genom att trycka på pausknappen när känslorna tar överhanden.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela