Back on track

Att driva förändringsarbete!

De flesta människor ogillar förändring men gillar utveckling. En anledning till att många avskyr förändringar i företagssammanhang är säkert att förändringsarbete alltför ofta genomförs för sent, i för stor omfattning och på ett ostrukturerat och förvirrande sätt som bara innebär negativa saker för medarbetarna.

Ett bra grundtänk är istället att regelbundet göra gradvisa förbättringar och justeringar istället för att vänta tills problemen är stora och en omfattande omorganisation anses behövas. Anpassning till vad som krävs för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig och effektiv bör vara en naturlig och ständigt pågående process. Det behöver inte vara någon dramatik i det om det görs på rätt sätt.

Stora omorganisationer däremot är ofta segdragna och lamslår organisationen för en lång tid och man tappar tempo både före och efter, samt gör sällan någon betydande positiv skillnad i slutändan.

Hur man uttrycker sig i en förändringsprocess har stor betydelse beroende på hur våra hjärnor fungerar och leder våra tankar. Hur kan vi då avdramatisera en förändringsprocess förutom att göra den gradvis?

Ett bra sätt att uttrycka sig är att prata om utveckling och ”ett naturligt nästa utvecklingssteg” för vår verksamhet. Utveckling ger en positiv känsla och att ”växa” är framåtriktat och motiverande för de flesta. Utveckling kan på så sätt börja ses som något självklart istället för något som hotar min situation som medarbetare.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Problem-solving technique - studying mind map

Använder du tiden rätt? del 2

Att planera sin tid handlar både om att göra det möjligt för dig och dina medarbetare att klara av allt mer utmanande arbetsuppgifter. Det gäller också att se till att projekt, förslag och händelser kommer vid rätt tidpunkt. Personalen reagerar bättre på planerade aktivitetstoppar än på kriser och ständig rutin.

De flesta ledningsfunktioner handlar om att planera, fatta beslut, organisera, leda, styra och kontrollera. En motiverande ledare avsätter regelbundet tid för planering för sig själv och sina medarbetare. Man planerar både kortsiktigt och långsiktigt. Genom klok reflektion bakåt skapas klarhet i vad uppgiften kräver i arbete och tid.

Genom ett långsiktigt perspektiv framåt blir det möjligt att vara förutseende för att göra de rätta valen för en framgångsrik insats. Om du tydliggör för dig själv vilka av dina uppgifter som mest påverkar huruvida du uppfyller dina mål, kan du lättare se till att du lägger tid på rätt saker. Du kommer att behöva arbeta mindre utan att för den skull få mindre väsentligt gjort.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

analog-klocka

Använder du tiden rätt? del 1

Ett vanligt fenomen som våra kunder tar upp med oss är att tiden inte räcker till, den går för fort. Problemet verkar kunna drabba vem som helst, d.v.s. alltifrån högste chefen, till mellanchefen och övriga medarbetare.

Hur elementärt det än kan låta har vi alla 24 timmar om dygnet till förfogande och det handlar om att använda den tiden på ett bra sätt. Istället slösar vi för ofta med den eller känner oss stressade av den när vi istället skulle kunna använda den mer konstruktivt och dessutom njuta av den. Tid är oersättlig. En av dina viktigaste uppgifter är därför att se till att din egen tid används på ett klokt sätt. Har du personal bör du även se till att kollegornas tid är vettigt använd. Du kan till och med hjälpa din chef på traven så er gemensamma tid blir smartare använd.

Den viktigaste faktorn för att använda tiden effektivt är du själv. Ha fokus på det viktigaste. Lär dig självdisciplin, var uthållig, gör måste uppgifter direkt så att de inte stjäl din energi och lägg ambitionsnivån på en stimulerande men realistisk nivå.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela