_DSC1877

Är du redo att investera i ditt team?

Hur väl ni lyckas med teamet är bl.a. beroende på:

  • hur ni tacklar olika frågor
  • vilken kontakt ni lyckas få med varandra
  • hur ni lyckas med att få hela gruppen att gå i takt och i samma riktning
  • hur ni kan få varandra att ändra felaktiga eller opassande beteenden
  • hur motiverade ni är

För att nå framgång i varierande miljöer måste man utveckla sin förmåga att:

  • utveckla medarbetarna
  • leda medarbetarna
  • skapa en fungerande grupp eller ett fungerande team

Handen på hjärtat – hur bra är ni?

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

tänka-känna

Hur tänker du?

Fundera över hur tanke, känsla och beteende hänger ihop?

Modellen visar hur din tanke påverkar vad du känner och även hur du mår, men också att det är viktigt att pausa en liten stund när en tanke dyker upp som påverkar dig och din känsla innan du agerar.

Det du tänker om dig själv och även om andra påverkar hur du känner dig och beter dig. Om du har en låg självkänsla är risken stor att negativa tankar får fäste, vilket påverkar både känslan och beteendet.

Om du försöker att vända en negativ och i många fall en begränsande tanke till en positiv och uppbyggande tanke kommer du att märka att det oftast hjälper.

Du kan påverka hur du handlar genom att vara medveten om hur du fungerar. Sträva efter att tänka konstruktivt genom att trycka på pausknappen när känslorna tar överhanden.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Caucasian woman practicing yoga at seashore

Skapa ett inre lugn!

Tillhör du dem som gärna vill räkna ut vad som kommer att ske i förväg? En vanlig begränsning är att gärna vilja ha kontroll och veta vad som kommer att ske i framtiden. Men är det verkligen möjligt? Till viss del kan vi naturligtvis det genom en bra planering och med hjälp av erfarenhet och kunskap. MEN i de flesta fall kan vi inte veta på förhand hur något kommer att bli, vad någon ska tycka eller vilket resultat det blir. För att få det verkliga svaret behöver vi möta verkligheten där och då. Om du oroar dig och låter känslorna ta över i förhand skapar det en inre press på dig själv som är helt onödig. Denna inre press kan du minska genom att i högre grad använda dig av fakta.

Reflektera därför gärna över ditt sätt att förhålla dig till dig själv och omvärlden. Om du ibland känner dig otillräcklig kan du börja med att enbart använda dig av fakta för att värdera läget. På så sätt tvingar du fram en revidering av tidigare uppfattning om hur du ser på dig själv. Välj vilka framtida situationer och möten du ska förbereda och planera, och vilka som du bara tar i situationen.

Kan du påverka något i förväg; gör det. Om det inte är möjligt så lägg ingen energi på att oroa dig över något du inte kan påverka. Du skapar ett inre lugn genom att förbereda det som går att förbereda och i övrigt vara fokuserad på situationen till fullo och hantera den som den kommer.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Där-det-roliga-startar

Våga gå utanför din komfortzon!

Är  du fullständigt trygg och säker på din  kunskap om livet och om hur du vill leva?  Gör du inget som du inte är säker på att klara. Allt är enkelt och behändigt, och det finns inget som är det minsta obehagligt. Det kan kanske kännas skönt att ha det så, men hur utvecklande och kul är det? Tyvärr gör förändringar i våra liv oss ofta rädda och får det att kännas som om vi tappar kontrollen. Vi är rädda för att lämna vår komfortzon.

Om du gör som du alltid gjort, så får du samma resultat som du alltid fått. För att få något annat måste du bete dig annorlunda. Det är när du sträcker dig utanför din bekvämlighetszon eller din komfortzon som du växer som människa. Om du inte prövar nya saker eller antar någon utmaning är risken stor att du kommer till någon punkt i livet när du t.ex. undrar; vad hade hänt om jag vågat ta det där jobbet eller vågat göra den där resan.

Det finns mer som livet erbjuder om du steg för steg vågar utmana dig själv lite grann. Låt inte rädslan inom dig för det okända ta överhanden. Vad är det värsta som kan hända? Om det inte blir som du tänkt dig, se det inte som ett misslyckande utan som en korrigerande vägvisare. Gör om och gör mer rätt nästa gång. Ge dig själv chansen att bli så lycklig som du kan vara genom att prova att göra något nytt som berikar ditt liv.

Ta dig utanför din komfortzon genom att fundera på vad som skulle vara en utmaning för dig! Välj aktivt mellan de olika möjligheterna som livet ger dig, både professionellt och privat. Ha mer kul!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

EKK

Månadens Ledarutvecklare – Eva-Karin Källén

Vi är glada att ha Eva-Karin Källén i Göteborg med i vår samarbetsorganisation.

Eva-Karin är civilekonom och har en bakgrund som chef i många år. Hon har läst organisationspsykologi och samtalsmetodik på Göteborgs universitet. Sedan 2004 har Eva-Karin verkat som Ledarutvecklare och coachat >500 personer i de flesta branscher.

Vänd dig med förtroende till Eva-Karin med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, chefskap eller medarbetare och ledningsgrupp.

Välkommen att kontakta henne på

eva-karin.kallen@bizniztools.com eller 0739-38 93 25

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela