Talking to each other

Hur visar du att du leder?

Nedan har vi listat fem olika kompetenser som goda ledare har. De är relaterade till varandra och var och en följs upp med en fråga som syftar till att hjälpa dig tänka på vilka möjligheter du har att visa ledarskap

  1. Synlig och kontaktskapande

Vi vet att ledarna bedöms kontinuerligt av sin omgivning genom allt från formella presentationer, kriser, ledarskap genom MBWA (Management by walking around), etc. Mindre uppenbara tillfällen, är dock lätt att förbise. De kan både bli förlorade möjligheter eller ett kraftfullt uttryck av ledarskap.

När känner du som ledare att du är utanför din komfortzon? Kanske är det när du måste leverera dåliga eller impopulära nyheter eller hantera en konflikt mellan medarbetare eller utföra en nödvändig uppgift som du bara inte gillar. Fråga dig själv; skapar jag kontakt med medarbetarna? Ställer jag frågor för att förstå och visa att jag bryr mig?

  1. Förberedelser

Många ledare är bra på att förbereda logistiken av ledarskap (fakta och siffror i en plan, en presentation, etc.). Alltför många ledare förbereder sig dock inte regelbundet för dagsbehovet av det lite djupare ledarskapet. Det är synd, eftersom de flesta ledarna står inför komplexa utmaningar, obevekliga krav och ökande tryck att leverera mål som de inte alltid har direkt kontroll över. Lite förberedelser skulle räcka långt.

Precis som idrottsaktiviteter innebär fysiska, mentala och känslomässiga belastningar, innebär ledarskap en hela kroppen övning som kräver förberedelser. Nästa gång du kör igenom din checklista inför en ledarskapsuppgift, fråga dig själv; hur har jag förberett hela mig själv för detta?

  1. Komfort

Komfort är nära besläktat med förberedelser, eftersom obehagskänslor inför en ledarskapsinsats ökar avsevärt om förberedelserna är dåliga. För att vara mer bekväm som ledare och att andra människor ska se att du är bekväm måste du träna (öva repetitivt inför olika uppgifter). Med bekväm menar vi inte ständigt glad eller ens avslappnad. Vi menar fullständigt trygg i ditt ledarskap.

Fråga dig själv; hur visar jag att jag är bekväm med det ansvar och de krav ledarskapet ställer? Leta efter tvivel i bakhuvudet; instinkter som dykt upp kring vad du anser bör hända istället för vad som händer; känslan av oro i magen rörande en fråga som du inte velat ta tag i, etc. Detta är värdefull information och om du inte tar tag i din brist på att känna dig bekväm och komfortabel, kommer andra säkert att se att du känner dig obekväm i ditt ledarskap.

  1. Lyssna

En anledning till att modernt ledarskap är svårt är att en effektiv modern ledare måste lyssna till andra. Vi är utrustade med två öron och en mun. Om du som ledare kan behålla samma förhållande i din kommunikation, d.v.s. att lyssna 67 % av tiden och tala 33 % skulle du sannolikt vara en betydligt bättre ledare. Tyvärr är det alldeles för få människor som klarar av att göra det trots att det kanske är en av de enklaste kompetenserna att lägga sig till med; d.v.s. att försöka motstå frestelsen att prata.

Fråga dig själv; vad kan jag säga till mig själv, peppa mig själv med, som en påminnelse för att lyssna mer?

  1. Smälta in och visa förtroende

Punkt 1 handlar om synlighet och kontaktskapande. När det motsatta krävs måste en ledare smälta in och visa förtroende för medarbetarnas förmåga, annars riskerar han eller hon att dra uppmärksamheten från medarbetare och de frågeställningar som är viktiga. När du gör det, blir det lättare för andra människor att ta upp svåra frågeställningar, dåliga nyheter, e.t.c. med dig.

Som ledare handlar inte allt om dig. Det tydligaste sättet att visa detta är att hitta rätt ögonblick för att kliva ur rampljuset så att andra människor får den uppmärksamhet de behöver. Fråga dig själv; vid behov, hur minskar jag på min ledarskapsnärvaro?

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Foto träning 180108-09

Vi brinner för att utveckla dig! Då behövs en träningspaus ibland!

Vi Ledarutvecklare på BIZNIZ TOOLS försöker leva som vi lär. Vi tränar hårt för att ge största möjliga värde för våra kunder men då är det också viktigt att ta en paus ibland.

Tack allihop för stort engagemang, härlig stämning  och stor träningsvilja på årets första träning.

Vårt team med mångårig yrkeserfarenhet inom ledarutveckling och personlig coachning erbjuder en komplett programserie som hjälper chefer, specialister och medarbetare att träna sig till att bli bättre på det som är viktigt för dem. Med vår beprövade metodik ger det resultat både professionellt och för balans i livet.

Vänd dig med förtroende till någon av våra Ledarutvecklare med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, ditt chefskap eller dina medarbetare och ledningsgrupp. Vi finns över hela landet från Malmö till Umeå.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Incapacitated

Orsaker till problem och konflikter

En orsak till problem är brist på tydlighet och struktur på alla nivåer; i ledarskapet, organisationen och hos individen. Väldigt ofta kan det vara att chefen inte tar ansvar i konfliktfrågor. Chefen undviker och varken erkänner eller bemöter de frågor som förekommer.  Missnöje med kollegors arbetsinsatser är ett annat problem, som lätt leder till konflikter om man inte tar tag i dem i tid. Otydlighet i ansvarsfördelning är också en starkt bidragande orsak till att konflikter uppstår.  Bristande samarbetsförmåga och/eller oförmåga att uttrycka sina ståndpunkter på ett konstruktivt sätt är också ett stort problem när det gäller att hitta lösningar på problem.

Arbetsmiljön och arbetsklimatet är en annan bidragande orsak till att konflikter uppstår. Många företag är även dåliga på att ge feedback och en klapp på axeln vilket lätt kan tolkas som att något är fel.

Konflikter är ibland oundvikliga men inte nödvändigtvis så farliga om de hanteras rätt. Det är ditt förhållningssätt till konflikten som avgör hur du upplever den. Eftersom arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön är han också skyldig att hantera skadliga konflikter. Det är viktigt att dessa hanteras snarast möjligt för att de inte ska få allvarliga konsekvenser för de inblandade.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Lyckas med din Onboarding

Lyckas med din Onboarding!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten.

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat Onboardingprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Motiverande Ledarskaps personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Lars Oredsson 180103

Månadens Ledarutvecklare – Lars Oredsson, Stockholm

Vi är glada att ha Lars Oredsson i Danderyd norr om Stockholm med i vår organisation. Lars har ett brett kunskapsområde och utbildning från HHS. Han har Ledarerfarenhet som projektledare, konsult, VD och från uppstarter och drift av egna bolag. Vänd dig med förtroende till Lars med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, ditt chefskap eller dina medarbetare och ledningsgrupp.  Välkommen att kontakta Lars på lars.oredsson@bizniztools.com eller 0707 34 63 37

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Moni Lundström

Ny Ledarutvecklare hos BIZNIZTOOLS

BIZNIZ TOOLS välkomnar Moni Lundström med bas i Umeå som Ledarutvecklare.

Moni har en bakgrund som Försäljningschef med mångårig ledarerfarenhet inom rese- och mediabranschen. Hon har stor passion för ledarskaps- och teamutveckling och är även engagerad som mentor och som styrelseledamot i både privata och offentliga verksamheter.

Välkommen att ta kontakt med Moni på moni.lundstrom@bizniztools.com eller 0706 63 71 72.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela