Incapacitated

Orsaker till problem och konflikter

En orsak till problem är brist på tydlighet och struktur på alla nivåer; i ledarskapet, organisationen och hos individen. Väldigt ofta kan det vara att chefen inte tar ansvar i konfliktfrågor. Chefen undviker och varken erkänner eller bemöter de frågor som förekommer.  Missnöje med kollegors arbetsinsatser är ett annat problem, som lätt leder till konflikter om man inte tar tag i dem i tid. Otydlighet i ansvarsfördelning är också en starkt bidragande orsak till att konflikter uppstår.  Bristande samarbetsförmåga och/eller oförmåga att uttrycka sina ståndpunkter på ett konstruktivt sätt är också ett stort problem när det gäller att hitta lösningar på problem.

Arbetsmiljön och arbetsklimatet är en annan bidragande orsak till att konflikter uppstår. Många företag är även dåliga på att ge feedback och en klapp på axeln vilket lätt kan tolkas som att något är fel.

Konflikter är ibland oundvikliga men inte nödvändigtvis så farliga om de hanteras rätt. Det är ditt förhållningssätt till konflikten som avgör hur du upplever den. Eftersom arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön är han också skyldig att hantera skadliga konflikter. Det är viktigt att dessa hanteras snarast möjligt för att de inte ska få allvarliga konsekvenser för de inblandade.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>