Business woman thinking isolated over white

Hitta din egen motivation!

Avsätter du tid för att hitta motivation och fylla på din energi? På så sätt får du lättare att påverka dina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt. Motivation kommer inifrån, men syns på utsidan.

Motivation skapas av att du ser fördelar med eller ett behov av att göra ett val, fatta ett beslut och sätta igång en handling eller ett beteende. Vi kan aldrig motiveras av ett behov som inte finns. Till skillnad från djuren agerar vi inte bara på instinkt. Vi kan tänka rationellt kring våra behov och önskningar. Vi kan välja att avstå eller skjuta upp ett behov för en ännu högre önskning. Valet gör du själv. Vissa väljer att prioritera materiella behov, andra prioriterar familjen, fysiska eller sociala mål, etc.

För att vara motiverad krävs en önskan och en övertygelse om möjligheten att nå ett speciellt mål. Att vara övertygad om eller tro på att det går att nå ett mål avgörs av din självbild.

Avgörande för att inte riskera slösa bort sin energi och initiativförmåga är att ha en tydlig målinriktning och i nästa skede sätta nya mål när du nått de första. Om du inte fortsätter att sätta mål tappar du motivation, fart och tenderar att stagnera i din utveckling.

Träna Motivation så här!

Att du dokumenterar dina reflektioner och resultat utkristalliserar ditt tänkande. Skriv ner dina tankar för att göra dem konkreta och begripliga. Bryt ner till tydliga handlingssteg så att ingen punkt blir för omfattande.

 • Tänk till på vad du vill åstadkomma – Sätt upp mål!
 • Klargör fördelarna med det som ska göras, det gör dig motiverad.
 • Prioritera det som behöver göras först.
 • Vad kan vänta?
 • Vad kan delegeras?
 • Börja göra genom att skapa handling, så mår du bättre!
 • Fortsätt göra det som du mår bra av!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Eva-Karin coachar Anna

Chefen som coach!

Vad ska du tänka på som coachande chef? Hur blir du bättre på det?

Nedanstående rubriker kan fungera som en guide för dig. Självklart är punkterna inte heltäckande men de ger dig lite uppslag och idéer som du kan ta med dig.

Aktivt lyssnande
Ställ frågor till personen du samtalar med och lyssna, låt henne prata och ge dig all information hon har.

Frågor och frågeteknik
När du ska coacha en medarbetare är det viktigt att du använder dig av frågor för att:

 • få reda på nuläget
 • förstå eventuella problem
 • identifiera eventuella hinder
 • få reda på hur du kan hjälpa till
 • få reda på personens behov eller att få personen att inse ett behov.

Ställ mycket öppna frågor i början. Det är de som innehåller vem, vad, vilka, varför, osv. Då får du personen att prata mer. Visa med ditt kroppsspråk att du är intresserad när du ställer dina öppna frågor.
En positiv fråga du kan testa är: Hur kan jag hjälpa dig att utvecklas den närmaste tiden?

Skapa och upprätthålla utveckling
Gå igenom vad medarbetaren vill lära sig. Sätt upp några mål och följ upp aktiviteten när den är genomförd. För att kunna leda, utveckla och behålla dina medarbetare är det viktigt att du går igenom varje persons styrkor och svagheter. Baserat på den kunskapen kan du skapa en långsiktig och positiv relation med den anställde. Punkta ner de viktigaste faktorerna du ska följa upp löpande med varje medarbetare. Ett annat område som är viktigt är att du är mycket tydlig med vad varje medarbetare är ansvariga för. Det hjälper dem att fokusera på rätt saker och att få dessa gjorda.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Make Things Happen

Vad är framgång för dig?

 1. Framgång definieras ofta felaktigt och generaliserande med att det bara handlar om ekonomisk framgång. Ett mer balanserat förhållningssätt är istället att se framgång som något som var och en måste definiera för sig själv. Om du uppnår något som du vill uppnå, ja då är du framgångsrik med det.
 2. Framgångsrika människor gör minst lika många misstag som andra. Skillnaden är att de lär sig av misstagen, gör om och gör rätt.
 3. Åstadkommer framgångsrika människor det omöjliga? Nej men de har oftast en tydlig målbild och beslutsamhet om vart de ska och dessutom viljan att utmana sig själva. De vågar ta sig utanför sin vanliga komfortzon och utnyttjar helt enkelt  mer av sin potential.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Företagsporträtt HR AWARDH AB

Månadens Ledarutvecklare – AnnaCarin Wårdh, Göteborg

Vi är glada att ha AnnaCarin Wårdh i Göteborg med i vår organisation. AnnaCarin har mångårig chefserfarenhet som maskingenjör, systemutvecklare och HR-chef. Hon har examen i organisationspsykologi och är även UGL-handledare.

Vänd dig med förtroende till AnnaCarin med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, ditt chefskap eller dina medarbetare och ledningsgrupp. 

Välkommen att kontakta AnnaCarin på annacarin.wardh@bizniztools.com eller 0734-30 45 68

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela