analog-klocka

Använder du tiden rätt?

Ett vanligt fenomen som våra kunder tar upp med oss är att tiden inte räcker till, den går för fort. Problemet verkar kunna drabba vem som helst, d.v.s. alltifrån högste chefen, till mellanchefen och övriga medarbetare.

Hur elementärt det än kan låta har vi alla 24 timmar om dygnet till förfogande och det handlar om att använda den tiden på ett bra sätt. Istället slösar vi för ofta med tiden eller känner oss stressade av den när vi istället skulle kunna använda tiden mer konstruktivt och dessutom njuta av den. Tid är oersättlig. En av dina viktigaste uppgifter är därför att se till att din egen tid används på ett klokt sätt. Har du personal bör du även se till att kollegornas tid är vettigt använd. Du kan till och med hjälpa din chef på traven så er gemensamma tid blir smartare använd.

Den viktigaste faktorn för att använda tiden effektivt är du själv. Ha fokus på det viktigaste. Lär dig självdisciplin, var uthållig, gör måste uppgifter direkt så att de inte stjäl din energi och lägg ambitionsnivån på en stimulerande men realistisk nivå.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Make Things Happen

18/3 Utveckling eller förändring?

De flesta människor ogillar förändring men gillar utveckling. En anledning till att många avskyr förändringar i företagssammanhang är säkert att förändringsarbete alltför ofta genomförs för sent, i för stor omfattning och på ett ostrukturerat och förvirrande sätt som bara innebär negativa saker för medarbetarna.

Ett bra grundtänk är istället att regelbundet göra gradvisa förbättringar och justeringar istället för att vänta tills problemen är för stora och en omfattande omorganisation anses behövas. Anpassning till vad som krävs för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig och effektiv bör vara en naturlig och ständigt pågående process. Det behöver inte vara någon dramatik i det om det görs på rätt sätt.

Stora omorganisationer är ofta segdragna och lamslår organisationen för en lång tid och man tappar tempo både före och efter, samt gör sällan någon betydande positiv skillnad i slutändan.

Hur man uttrycker sig i en förändringsprocess har stor betydelse beroende på hur våra hjärnor fungerar och leder våra tankar.

Hur kan vi då avdramatisera en förändringsprocess förutom att göra den gradvis?

Ett bra sätt att uttrycka sig är att prata om utveckling och ”ett naturligt nästa utvecklingssteg” för vår verksamhet. Utveckling ger en positiv känsla och att ”växa” är framåtriktat och motiverande för de flesta. Utveckling kan på så sätt börja ses som något självklart istället för något som hotar min situation som medarbetare.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Change I´m in

Varför investera i Ledarträning?

Vilka ledare förändras av ledarträning och varför? Forskning och empiriska studier visar att praktisk övning gör träning och utbildning mer konkret och får kunskapen att sätta sig. Att träningen sträcker sig över en längre tid med möjlighet till löpande avstämning och stöd ger positiva resultat. Deltagarnas inställning innan träningen startar påverkar också resultatet. Deltagare som tror på att träningen ska bli användbar och upplever sig beredda på förändring utvecklas ofta mer.

Några viktiga ledarbeteenden som påverkar medarbetarnas välmående och därmed prestation är;

  • att visa omtanke
  • ge återkoppling
  • ge visst mått av självbestämmande
  • att det finns tydliga mål

För att må bra måste människor få sina grundläggande psykologiska behov tillfredsställda. Man vill känna samhörighet och uppleva att man är kompetent och har ett visst mått av självbestämmande. Ledare behöver träning i dessa beteenden!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

TK ny bild

Kort intervju med Thomas Karlsson, Ledarutvecklare i Umeå

3 korta frågor till Thomas Karlsson f.d. skidåkare på elitnivå, utbildad ingenjör inom bygg och arbetat med ledarträning sedan 2002 år.

Varför har du valt att arbeta som Ledarutvecklare?

Svaret på frågan är nog en kombination av eget driv när det gäller målsättning, utbildningen inom ledarskap som bara gav fler frågor och frågan från min aktiva idrottskarriär är nog mixen som gjort att jag hittat hem till ett jobb jag verkligen älskar. Efter min satsning på skidåkning började jag med företagande och under tre år utbildade jag mig mycket inom ledarskap, under den tiden hade jag 25 anställda i olika verksamheter, under utbildningen insåg jag tydligt ifall bolag ska utvecklas måste ledaren vilja utvecklas. Under min aktiva karriär inom idrotten hade jag också en tanke som gnagde -Vem tränar tränarna?”

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Varje dag som går får jag små pusselbitar till frågorna som gjorde att jag en gång började med detta. Leva mina värderingar, frihet, styra min tid, tävla med mig själv, hjälpa positiva framgångsrika människor att bli ännu bättre.

Utifrån all din erfarenhet, har du något allmänt råd att ge?

Sluta aldrig drömma. Kristallisera dina värderingar och se till att få dom på pränt. Skriv ner dina mål och se misstag som korrigerande vägvisare. Värdera din tid så högt att du nästan skäms och håll det du lovar dig själv. Ha en plan för din vila. Odla din integritet (öppen, ärlig, rättvis) och jag ser inget fel i att vara ännu mer positiv.

Vänd dig med förtroende till Thomas med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, ditt chefskap eller dina medarbetare och ledningsgrupp. 

Välkommen att kontakta Thomas på thomas.karlsson@bizniztools.com eller 070-636 76 71

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela