Glad baby 2

Se misstag som en korrigerande vägvisare!

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig. Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Eva-Karin coachar Anna

Bli din egen chef nu!

Har du erfarenhet och intresse av att coacha och utveckla andra?

-På köpet boostar du din egen personliga utveckling!

Starta eget företag inom LEDARUTVECKLING! Vi hjälper dig att lyckas.

Vi erbjuder uppstartsträning och stöd i rollen som Ledarutvecklare samt kontinuerlig coach- och säljträning under våra gemensamma träningskonferenser.

SKICKA DITT CV och ett PERSONLIGT BREV till info@bizniztools.com så kontaktar vi dig.

Alternativt ring Lars Emnell, Helsingborg: 070-722 28 02 eller Lars-Göran Ottosson, Stockholm: 0708-44 14 14. Se även vår hemsida www.bizniztools.com och https://www.stepstone.se/lediga-jobb-i-hela-sverige/?sid=1432

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? www.bizniztools.com

 

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

_DSC1706

Kort intervju med Åke Fahlén – Ledarutvecklare i Uppsala

Åke Fahlén arbetar som Ledarutvecklare och har gedigen erfarenhet som ledare i skiftande miljöer; svenska försvaret, Ericssonkoncernen (nära 30 år) varav 15 år utanför Sverige som vice president och bolagschef.

3 korta frågor till Åke;

Varför har du valt att arbeta som Ledarutvecklare?

Människorna/medarbetarna är vår viktigaste del i verkligheten inom alla verksamheter; de erfarenheten jag bär på säger att människans förmåga kan utvecklas och skärpas långt utöver den enskildes egen uppfattning eller insikt. Positivt (och även utmanande) ledarskap bidrar väsentligt till att människor utvecklar sina egenskaper något som resulterar i en kontinuerligt bättre prestation och tillfredsställelse i arbetet och i privatlivet. Jag vill jobba med det jag tror på och därför vill jag utveckla människor till att bli framstående utvecklande ledare. Let’s turn life to a positive spiral!

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Möten med människor; öppnar dörrar till ökad kunskap och trivsel som leder till andras och egen fortsatta utveckling.

Utifrån all din erfarenhet, har du något allmänt råd att ge?

Om det är något som du tror på och/eller kan ge dig en större chanser i framtiden; ta upp och bolla det med den/de som du har förtroende för och var inte rädd att ställa frågor. Att ställa frågor gör man oftare än man tror för att testa egna idéer och uppslag, inte för att få ett specifikt svar. Gör det! Fråga på bara!

Vänd dig med förtroende till Åke med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, ditt chefskap eller dina medarbetare och ledningsgrupp. 

Välkommen att kontakta honom på  ake.fahlen@bizniztools.com eller 076 799 35 31

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Think, plan, act

Hur planerar du din tid?

Att planera sin tid handlar både om att göra det möjligt för dig själv och dina medarbetare att klara av allt mer utmanande arbetsuppgifter. Det gäller också att se till att projekt, förslag och händelser kommer vid rätt tidpunkt. Personalen reagerar bättre på planerade aktivitetstoppar än på kriser och ständig rutin.

De flesta ledningsfunktioner handlar om att planera, fatta beslut, organisera, leda, styra och kontrollera. En motiverande ledare avsätter regelbundet tid till planering för sig själv och sina medarbetare. Man planerar både kortsiktigt och långsiktigt. Genom klok reflektion bakåt skapas klarhet i vad uppgiften kräver i arbete och tid.

Genom ett långsiktigt perspektiv framåt blir det möjligt att vara förutseende för att göra de rätta valen för en framgångsrik insats. Om du tydliggör för dig själv vilka av dina uppgifter som mest påverkar huruvida du uppfyller dina mål, kan du lättare se till att du lägger tid på rätt saker. Du kommer att behöva arbeta mindre utan att för den skull få mindre väsentligt gjort.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela