universum-snurrar-inte-runt-dig

Vad är framgång för dig?

 1. Framgång definieras ofta felaktigt och generaliserande med att det bara handlar om ekonomisk framgång. Ett mer balanserat förhållningssätt är istället att se framgång som något som var och en måste definiera för sig själv. Om du uppnår något som du vill uppnå, ja då är du framgångsrik med det.
 2. Framgångsrika människor gör minst lika många misstag som andra. Skillnaden är att de lär sig av misstagen, gör om och gör rätt.
 3. Åstadkommer framgångsrika människor det omöjliga? Nej men de har oftast en tydlig målbild och beslutsamhet om vart de ska och dessutom viljan att utmana sig själva. De vågar ta sig utanför sin vanliga komfortzon och utnyttjar helt enkelt  mer av sin potential.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Terrassbild 180807

Träningspaus i Ledarskapet!

Vi Ledarutvecklare på BIZNIZ TOOLS försöker leva som vi lär. Vi tränar hårt för att ge största möjliga värde till våra kunder och då är det viktigt att ta en träningspaus ibland.

På vår augusti kick-off i Villa Adolfsberg vid Mariebergsfjärden var det som vanligt stor träningsvilja och härlig stämning.

Vårt team med mångårig yrkeserfarenhet inom ledarutveckling och personlig coachning erbjuder en komplett programserie som hjälper chefer, specialister och medarbetare att träna sig till att bli bättre på det som är viktigt för dem. Med vår beprövade metodik ger det resultat både professionellt och för balans i livet.

Vänd dig med förtroende till någon av våra Ledarutvecklare med ditt behov av att utveckla ditt personliga ledarskap, ditt chefskap eller dina medarbetare och ledningsgrupp. Vi finns över hela landet från Malmö till Umeå.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Certifiering 180806

Forskning bekräftar – Motiverande Ledarskap är effektivt!

Ny omfattande forskning (Lacerenza et al., 2017) genomförd av fem amerikanska forskare bekräftar att rätt ledarskapsutbildningar är mer effektiva än man tidigare trott.

Några saker gäller generellt för vad man som kund ska leta efter enligt forskarna:

 1. Nyckeln till framgång är att en grundlig behovsanalys och utvärdering baserad på mål genomförs.
 2. Att det används flera olika metoder för inlärning- information, demonstration och praktiskt lärande är effektivt oavsett vilket resultat man vill uppnå.
 3. Feedback under utbildningen.
 4. Flera utbildningstillfällen utspridda över tid är att föredra framför korta koncentrerade kurser.

Källa: Leadership training design, delivery, and implementation (Lacerenza et al., 2017).

Om målet är att få till stånd en beteendeförändring är mötet med t.ex. en Ledarutvecklare viktigt. Inlärning ansikte mot ansikte ger bättre resultat än en distans- eller webbkurs och möjliggör dessutom bättre feedback.

Programmen  Motiverande Ledarskap I och II från BIZNIZ TOOLS innehåller alla dessa framgångsfaktorer och har redan 1000 tals nöjda användare. På bilden ser du några av våra certifierade Ledarutvecklare som gärna träffar dig i ett första förutsättningslöst möte.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Eva-Karin coachar Anna

Varför investera i Ledarträning?

Vilka ledare förändras av ledarträning och varför? Forskning och empiriska studier visar att praktisk övning gör träning och utbildning mer konkret och får kunskapen att sätta sig. Att träningen sträcker sig över en längre tid med möjlighet till löpande avstämning och stöd ger positiva resultat. Deltagarnas inställning innan träningen startar påverkar också resultatet. Deltagare som tror på att träningen ska bli användbar och upplever sig beredda på förändring utvecklas ofta mer.

Några viktiga ledarbeteenden som påverkar medarbetarnas välmående och därmed prestation är;

 • att visa omtanke
 • ge återkoppling
 • ge visst mått av självbestämmande
 • att det finns tydliga mål

För att må bra måste människor få sina grundläggande psykologiska behov tillfredsställda. Man vill känna samhörighet och uppleva att man är kompetent och har ett visst mått av självbestämmande. Ledare behöver träning i dessa beteenden!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela