Talking to each other

Hur visar du att du leder?

Nedan har vi listat fem olika kompetenser som goda ledare har. De är relaterade till varandra och var och en följs upp med en fråga som syftar till att hjälpa dig tänka på vilka möjligheter du har att visa ledarskap

 1. Synlig och kontaktskapande

Vi vet att ledarna bedöms kontinuerligt av sin omgivning genom allt från formella presentationer, kriser, ledarskap genom MBWA (Management by walking around), etc. Mindre uppenbara tillfällen, är dock lätt att förbise. De kan både bli förlorade möjligheter eller ett kraftfullt uttryck av ledarskap.

När känner du som ledare att du är utanför din komfortzon? Kanske är det när du måste leverera dåliga eller impopulära nyheter eller hantera en konflikt mellan medarbetare eller utföra en nödvändig uppgift som du bara inte gillar. Fråga dig själv; skapar jag kontakt med medarbetarna? Ställer jag frågor för att förstå och visa att jag bryr mig?

 1. Förberedelser

Många ledare är bra på att förbereda logistiken av ledarskap (fakta och siffror i en plan, en presentation, etc.). Alltför många ledare förbereder sig dock inte regelbundet för dagsbehovet av det lite djupare ledarskapet. Det är synd, eftersom de flesta ledarna står inför komplexa utmaningar, obevekliga krav och ökande tryck att leverera mål som de inte alltid har direkt kontroll över. Lite förberedelser skulle räcka långt.

Precis som idrottsaktiviteter innebär fysiska, mentala och känslomässiga belastningar, innebär ledarskap en hela kroppen övning som kräver förberedelser. Nästa gång du kör igenom din checklista inför en ledarskapsuppgift, fråga dig själv; hur har jag förberett hela mig själv för detta?

 1. Komfort

Komfort är nära besläktat med förberedelser, eftersom obehagskänslor inför en ledarskapsinsats ökar avsevärt om förberedelserna är dåliga. För att vara mer bekväm som ledare och att andra människor ska se att du är bekväm måste du träna (öva repetitivt inför olika uppgifter). Med bekväm menar vi inte ständigt glad eller ens avslappnad. Vi menar fullständigt trygg i ditt ledarskap.

Fråga dig själv; hur visar jag att jag är bekväm med det ansvar och de krav ledarskapet ställer? Leta efter tvivel i bakhuvudet; instinkter som dykt upp kring vad du anser bör hända istället för vad som händer; känslan av oro i magen rörande en fråga som du inte velat ta tag i, etc. Detta är värdefull information och om du inte tar tag i din brist på att känna dig bekväm och komfortabel, kommer andra säkert att se att du känner dig obekväm i ditt ledarskap.

 1. Lyssna

En anledning till att modernt ledarskap är svårt är att en effektiv modern ledare måste lyssna till andra. Vi är utrustade med två öron och en mun. Om du som ledare kan behålla samma förhållande i din kommunikation, d.v.s. att lyssna 67 % av tiden och tala 33 % skulle du sannolikt vara en betydligt bättre ledare. Tyvärr är det alldeles för få människor som klarar av att göra det trots att det kanske är en av de enklaste kompetenserna att lägga sig till med; d.v.s. att försöka motstå frestelsen att prata.

Fråga dig själv; vad kan jag säga till mig själv, peppa mig själv med, som en påminnelse för att lyssna mer?

 1. Smälta in och visa förtroende

Punkt 1 handlar om synlighet och kontaktskapande. När det motsatta krävs måste en ledare smälta in och visa förtroende för medarbetarnas förmåga, annars riskerar han eller hon att dra uppmärksamheten från medarbetare och de frågeställningar som är viktiga. När du gör det, blir det lättare för andra människor att ta upp svåra frågeställningar, dåliga nyheter, e.t.c. med dig.

Som ledare handlar inte allt om dig. Det tydligaste sättet att visa detta är att hitta rätt ögonblick för att kliva ur rampljuset så att andra människor får den uppmärksamhet de behöver. Fråga dig själv; vid behov, hur minskar jag på min ledarskapsnärvaro?

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Lyckas med din Onboarding

Lyckas med din Onboarding!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten.

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat Onboardingprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Motiverande Ledarskaps personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Think, plan, act

Använder du tiden rätt?

Ett vanligt fenomen som våra kunder tar upp med oss är att tiden inte räcker till, den går för fort. Problemet verkar kunna drabba vem som helst, d.v.s. alltifrån högste chefen, till mellanchefen och övriga medarbetare.

Hur elementärt det än kan låta har vi alla 24 timmar om dygnet till förfogande och det handlar om att använda den tiden på ett bra sätt. Istället slösar vi för ofta med tiden eller känner oss stressade av den när vi istället skulle kunna använda tiden mer konstruktivt och dessutom njuta av den. Tid är oersättlig. En av dina viktigaste uppgifter är därför att se till att din egen tid används på ett klokt sätt. Har du personal bör du även se till att kollegornas tid är vettigt använd. Du kan till och med hjälpa din chef på traven så er gemensamma tid blir smartare använd.

Den viktigaste faktorn för att använda tiden effektivt är du själv. Ha fokus på det viktigaste. Prioritera genom att avsätta tid för planering så att du gör RÄTT saker inte bara saker rätt. Lär dig självdisciplin, var uthållig, gör måste uppgifter direkt så att de inte stjäl din energi och lägg ambitionsnivån på en stimulerande men realistisk nivå.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Make Things Happen

Utveckling eller förändring?

De flesta människor ogillar förändring men gillar utveckling. En anledning till att många avskyr förändringar i företagssammanhang är säkert att förändringsarbete alltför ofta genomförs för sent, i för stor omfattning och på ett ostrukturerat och förvirrande sätt som bara innebär negativa saker för medarbetarna.

Ett bra grundtänk är istället att regelbundet göra gradvisa förbättringar och justeringar istället för att vänta tills problemen är för stora och en omfattande omorganisation anses behövas. Anpassning till vad som krävs för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig och effektiv bör vara en naturlig och ständigt pågående process. Det behöver inte vara någon dramatik i det om det görs på rätt sätt.

Stora omorganisationer är ofta segdragna och lamslår organisationen för en lång tid och man tappar tempo både före och efter, samt gör sällan någon betydande positiv skillnad i slutändan.

Hur man uttrycker sig i en förändringsprocess har stor betydelse beroende på hur våra hjärnor fungerar och leder våra tankar.

Hur kan vi då avdramatisera en förändringsprocess förutom att göra den gradvis?

Ett bra sätt att uttrycka sig är att prata om utveckling och ”ett naturligt nästa utvecklingssteg” för vår verksamhet. Utveckling ger en positiv känsla och att ”växa” är framåtriktat och motiverande för de flesta. Utveckling kan på så sätt börja ses som något självklart istället för något som hotar min situation som medarbetare.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Caucasian woman practicing yoga at seashore

Hitta din egen motivation!

Avsätter du tid för att hitta motivation och fylla på din energi? På så sätt får du lättare att påverka dina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt. Motivation kommer inifrån, men syns på utsidan.

Motivation skapas av att du ser fördelar med eller ett behov av att göra ett val, fatta ett beslut och sätta igång en handling eller ett beteende. Vi kan aldrig motiveras av ett behov som inte finns. Till skillnad från djuren agerar vi inte bara på instinkt. Vi kan tänka rationellt kring våra behov och önskningar. Vi kan välja att avstå eller skjuta upp ett behov för en ännu högre önskning. Valet gör du själv. Vissa väljer att prioritera materiella behov, andra prioriterar familjen, fysiska eller sociala mål, etc.

För att vara motiverad krävs en önskan och en övertygelse om möjligheten att nå ett speciellt mål. Att vara övertygad om eller tro på att det går att nå ett mål avgörs av din självbild.

Avgörande för att inte riskera slösa bort sin energi och initiativförmåga är att ha en tydlig målinriktning och i nästa skede sätta nya mål när du nått de första. Om du inte fortsätter att sätta mål tappar du motivation, fart och tenderar att stagnera i din utveckling.

Träna Motivation så här!

Att du dokumenterar dina reflektioner och resultat utkristalliserar ditt tänkande. Skriv ner dina tankar för att göra dem konkreta och begripliga. Bryt ner till tydliga handlingssteg så att ingen punkt blir för omfattande.

 • Tänk till på vad du vill åstadkomma – Sätt upp mål!
 • Klargör fördelarna med det som ska göras, det gör dig motiverad.
 • Prioritera det som behöver göras först.
 • Vad kan vänta?
 • Vad kan delegeras?
 • Börja göra genom att skapa handling, så mår du bättre!
 • Fortsätt göra det som du mår bra av!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela