thumbnail_kategorier_1348866020

Så fattar du bra beslut!

Beslut är bedömningar d.v.s. val mellan alternativa handlingsmöjligheter. Ingen av dessa handlingsalternativ behöver vara helt rätt eller fel. Som chef är det oerhört viktigt att fatta beslut. Hur duktig du än är på att få fram idéer eller motivera människor blir du bedömd av både din chef och din personal efter din förmåga att fatta beslut.

Varje handling föregås alltid av ett beslut. Att fatta beslut om att inte fatta beslut är ju också ett beslut. Besluten kan dock fattas såväl medvetet som omedvetet. Dagligen fattar vi ett stort antal beslut. Vissa betyder mindre och har kanske lite inflytande på de resultat vi eftersträvar medan andra starkt påverkar dessa.

Kvantitet kan inte ersätta kvalitet. I själva verket finns risk att många dåliga eller kortsiktiga beslut leder till kommande irriterande mindre problem. Som effektiv chef fattar du:

  • rätt antal beslut
  • vältajmade beslut
  • beslut grundade på bra information.

Inget beslut blir bättre än dess beslutsunderlag. Frestas eller tvingas inte att fatta förhastade eller onödiga beslut för att någon annan antingen vill få något eller vill vältra över ansvaret. Grundregeln är att försöka delegera beslut så långt ner i organisationen som är möjligt. Beslutsfattande i rutinmässiga, allmänna ledningsfrågor bör delegeras till lämplig underställd kollega. Detta uppmuntrar inte bara deras tillväxt och utveckling utan gör dig också fri att ägna dig åt strategiska frågor. Se upp för underställda som gärna delegerar allmänna ledningsfrågor upp till dig.

Vidarebefordra alla beslut uppåt som faller utanför din auktoritet. Bifoga den vidarebefordran med en tydlig redogörelse av möjliga val, tillsammans med dina rekommendationer.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Man holding his head in frustration

Bryr du dig för mycket om vad andra tycker?

En motiverande ledare vet att en viktig del i bra ledarskap handlar om att skapa och upprätthålla bra relationer med andra människor. En positiv relation utvecklar såväl intellektuella, känslomässiga, sociala som moraliska sidor hos dig och andra. MEN… det är viktigt att skilja på sak och person och ett stöd för det är 1/3-principen.

I korthet innebär 1/3 principen att oavsett vad du gör i livet, hur mycket du än anstränger dig att få alla med dig kommer 1/3 av din omgivning tycka att du är en bra person. 1/3 bryr sig inte speciellt om just dig och vad du gör och 1/3 kommer inte att gilla dig speciellt.

Vi påminner om 1/3 principen för att det är viktigt att du alltid försöker skilja på sak och på vad någon till äventyrs kan komma att tycka om dig som person i ditt beslutsfattande. Försöker du vara alla till lags kommer du att slå knut på dig själv, besluten blir dåliga och ingen är vinnare.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Grupparbete

Vad ska du tänka på som coachande chef?

 Hur blir du bättre på att coacha?

Nedanstående rubriker kan fungera som en guide för dig. Självklart är punkterna inte heltäckande men de ger dig lite uppslag och idéer som du kan ta med dig.

Aktivt lyssnande
Ställ frågor till personen du samtalar med och lyssna, låt henne prata och ge dig all information hon har.

Frågor och frågeteknik
När du ska coacha en medarbetare är det viktigt att du använder dig av frågor för att:

  • få reda på nuläget
  • förstå eventuella problem
  • identifiera eventuella hinder
  • få reda på hur du kan hjälpa till
  • få reda på personens behov eller att få personen att inse ett behov.

Ställ mycket öppna frågor i början. Det är de som innehåller vem, vad, vilka, varför, osv. Då får du personen att prata mer. Visa med ditt kroppsspråk att du är intresserad när du ställer dina öppna frågor.
En positiv fråga du kan testa är: Hur kan jag hjälpa dig att utvecklas den närmaste tiden?

Skapa och upprätthålla utveckling
Gå igenom vad medarbetaren vill lära sig. Sätt upp några mål och följ upp aktiviteten när den är genomförd. För att kunna leda, utveckla och behålla dina medarbetare är det viktigt att du går igenom varje persons styrkor och svagheter. Baserat på den kunskapen kan du skapa en långsiktig och positiv relation med den anställde. Punkta ner de viktigaste faktorerna du ska följa upp löpande med varje medarbetare. Ett annat område som är viktigt är att du är mycket tydlig med vad varje medarbetare är ansvariga för. Det hjälper dem att fokusera på rätt saker och att få dessa gjorda.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Där-det-roliga-startar

Vågar du gå utanför din komfort zon?

Är  du fullständigt trygg och säker på din  kunskap om livet och om hur du vill leva?  Gör du inget som du inte är säker på att klara. Allt är enkelt och behändigt, och det finns inget som är det minsta obehagligt. Det kan kanske kännas skönt att ha det så, men hur utvecklande och kul är det? Tyvärr gör förändringar i våra liv oss ofta rädda och får det att kännas som om vi tappar kontrollen. Vi är rädda för att lämna vår komfort zon.

Om du gör som du alltid gjort, så får du samma resultat som du alltid fått. För att få något annat måste du bete dig annorlunda. Det är när du sträcker dig utanför din bekvämlighetszon eller din komfort zon som du växer som människa. Om du inte prövar nya saker eller antar någon utmaning är risken stor att du kommer till någon punkt i livet när du t.ex. undrar; vad hade hänt om jag vågat ta det där jobbet eller vågat göra den där resan.

Det finns mer som livet erbjuder om du steg för steg vågar utmana dig själv lite grann. Låt inte rädslan inom dig för det okända ta överhanden. Vad är det värsta som kan hända? Om det inte blir som du tänkt dig, se det inte som ett misslyckande utan som en korrigerande vägvisare. Gör om och gör mer rätt nästa gång. Ge dig själv chansen att bli så lycklig som du kan vara genom att prova att göra något nytt som berikar ditt liv.

Ta dig utanför din komfort zon genom att fundera på vad som skulle vara en utmaning för dig! Välj aktivt mellan de olika möjligheterna som livet ger dig, både professionellt och privat. Ha mer kul!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela