GOD JUL. png

Tid för reflektion!

När de mest intensiva juldagarna lagt sig föreslår vi att du under kommande helger tar tillvara på möjligheten att reflektera över året som gått och det som kommer. Planera helt enkelt in en stund av längre sammanhängande reflektion. Tiden finns om du prioriterar det!

Nyårslöften som är mindre genomtänkta leder inte sällan till besvikelse över att de inte genomförs. Anledningen är ofta att man inte tillräckligt klart formulerat sitt mål och fördelarna med att nå det. Din motivation att genomföra något beror helt på att fördelarna är kristallklara och att du har dem tydligt framför dig när det tar emot i genomförandet.

Har du något utvecklingsområde som du funderat på under flera år? Klargör för dig själv hur viktigt det är för dig att göra förändringen, skriv ner fördelarna och genomför den sedan.

Några frågor att fundera på:

  • Vad har varit bra 2018? Vad är jag speciellt nöjd med i min egen utveckling, både professionellt och privat?
  • Vad är jag inte så nöjd med utan skulle kunnat gjort annorlunda?
  • Hur vill jag att min situation ska vara om 3 år? Vilka är fördelarna med det?
  • Om jag fortsätter som 2018, hur ser det då ut om 3 år?
  • Vad behöver jag göra 2019  för att börja närma mig det önskade läget 2021?

Vi rekommenderar att du skriver ner dina reflektioner, det utkristalliserar dina tankar och gör dem tydligare.

1. Skriv ner dina långsiktiga mål tydligt.

2. Bryt ner målen till korta etappmål, t.ex. treveckors mål.

3. Följ upp och njut löpande av din resa mot målen.

Vi önskar dig en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  med motiverande reflektioner!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Lyckas med din Onboarding

Alla behöver en genomtänkt introduktion på nya jobbet!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten. Bra introduktion skapar motivation!

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat Onboardingprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Motiverande Ledarskaps personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

IMG_0939

Congrats Mats Johansson – a true motivational leader at IKEA!

”This training has open my eyes and shown what motivates and scares people, so it has been like I am seeing for the first time. I listen more, stress less, sees more, makes less mistakes and I feel more senior and mature as a leader. My patience has improved and I have become better of choosing my fights and when to act.I feel that I can see more habits and motivators in people which makes it easier for me to analyze situations and act strategically.

The studies about how many people that actually care of my actions was very powerful and helped me to relax and not to be to hard on myself. Focus on the actions that provides the most value has been key. I have gone to many educations about leadership but I have never really got any facts on what actions will have the best effect. The meeting with the coach has been really good and also very motivating and has helped building my self-confidence. “I am very satisfied with Motivational Leadership”

IMG_0939

Have a motivational day!

Would you like to know more about how we can train you to success?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Annsofi

Annsofi Frendin – Ny Ledarutvecklare hos BIZNIZ TOOLS!

BIZNIZ TOOLS välkomnar Annsofi Frendin med bas i Helsingborg som ny Ledarutvecklare.

Annsofi har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, framförallt installationer. Hon har arbetat som chef i beställar- konsult- och i entreprenadledet. Annsofi har stort engagemang och positiv tro till utveckling av individ och verksamhet.

Välkommen att ta kontakt på annsofi.frendin@ bizniztools.com eller 073 395 04 06

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela