universum-snurrar-inte-runt-dig

Vad är framgång för dig?

  1. Framgång definieras ofta felaktigt och generaliserande med att det bara handlar om ekonomisk framgång. Ett mer balanserat förhållningssätt är istället att se framgång som något som var och en måste definiera för sig själv. Om du uppnår något som du vill uppnå, ja då är du framgångsrik med det.
  2. Framgångsrika människor gör minst lika många misstag som andra. Skillnaden är att de lär sig av misstagen, gör om och gör rätt.
  3. Åstadkommer framgångsrika människor det omöjliga? Nej men de har oftast en tydlig målbild och beslutsamhet om vart de ska och dessutom viljan att utmana sig själva. De vågar ta sig utanför sin vanliga komfortzon och utnyttjar helt enkelt  mer av sin potential.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

thumbnail_kategorier_1348867487

Självförtroende respektive Självkänsla – Del 2

Uppriktighet är nyckeln till självkännedom. Den baseras på strävan till ärlighet i tanke och handling.  Att vi lever i enlighet med våra genomtänkta värderingar och försöker se sammanhang och alltid ha inställningen att vara öppen för att lära. Vi har alla möjlighet till val, mellan vad som händer oss och hur vi reagerar.

När vi utövar denna frihet att välja, utvecklar vi vår person. Vi utvecklar och danar vår karaktär. Vi låter känslor vägledas av våra mål och värderingar. Våra löften och beslut blir viktigare än våra känslor eller omständigheter för stunden. När våra känslor blir starka är det extra angeläget att vi ändå kan ta ansvaret för att reagera rationellt, värdigt och konstruktivt.

Att tycka om sig själv börjar med att acceptera sig själv som man är. Det gäller både de bra sidorna av oss själva och de fel och brister vi har. Bra ledare är konstruktiva och kan därför agera på ett bättre sätt. De strävar framåt och vill hela tiden skapa något bättre. De behöver inte vara rädda för att bli avslöjade. De har redan kontroll över sina styrkor och svagheter. De kan därför på ett lättare sätt använda hela sin energi till att blicka framåt.

En motiverande ledare hjälper sina medarbetare i processen att förstå sig själva. Hon/han förstår vikten av det och arbetar därför konsekvent med att få sina medarbetare att utveckla sin självinsikt och självkänsla. En motiverande ledare vet att en medarbetare som får en helhetsbild av sig själv och det ansvar de har levererar sina uppgifter mer framgångsrikt. Dessutom är det en styrka när kolleger i gruppen får hjälp att se sina egna och andras styrkor. De inser lättare hur de kompletterar varandra och därmed blir samspelet i gruppen bättre.

Självkännedom gör livet mer njutningsbart

Om vi förstår oss själva är det lättare att slappna av. Slappnar vi av är det lättare att njuta av livet. Det blir lättare att skratta åt oss själva, att förlåta sig själv och andra, o.s.v. Ingen är perfekt och fokuserar vi för mycket på våra svaga sidor blir det tråkigt. Självkännedom gör att vi både törs och vill påverka vår framtid. Vi blir medvetna om våra behov och vår kapacitet att bidra i olika situationer. Vi förstår att vi alla är olika och att jag själv faktiskt är unik. Jag har mina specifika kunskaper och styrkor. Jag kan själv bestämma vad jag vill göra och vad och vem jag vill vara.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela