Change I´m in

Förebygg psykisk ohälsa i tid!

I princip varannan sjukskrivning beror numera på psykisk ohälsa.

Sjukskrivningar är ett stort samhällsproblem. Bakom de höga sjuktalen finns både ett stort mänskligt lidande – och enorma kostnader. Enligt Skandias nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 64 miljarder kronor 2018. Kostnaden är 10 miljarder mer än den för Sveriges försvar och krisberedskap samma år.

Åtgärder som sätts in via sjukvården kommer ofta för sent. ”Nu behövs en offensiv från våra politiker för att våga investera och satsa på det förebyggande hälsoarbetet” säger Skandias Hälsostrateg Kristina Hagström.

Ett kostnadseffektivt och motiverande sätt att förebygga psykisk ohälsa är att ”ta ledningen över sitt liv” med träningsprogrammet Motiverande Självledarskap som stärker och utvecklar dig!

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader.

Vi stödjer dig igenom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

 • Du får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coaching möten guidar dig framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet 3–6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Du får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Exempel på områden som behandlas är:

 • Mänskligt beteende och din potential
 • Jag som person – Självkännedom
 • Attityder, vanor, värderingar och motivation
 • Att sätta mål är nyckeln till att lyckas
 • Tidsanvändning
 • Hälsa och stress
 • Effektiv kommunikation och relationer
 • Ta ledningen över ditt liv

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

MS

Hej medarbetare! Hur är ditt självledarskap?

Ta ledningen över ditt liv med Motiverande Självledarskap som stärker och utvecklar dig!!

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader.

Vi stödjer dig igenom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

 • Du får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet 3–6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Du får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Exempel på områden som behandlas är:

 • Mänskligt beteende och din potential
 • Jag som person – Självkännedom
 • Attityder, vanor, värderingar och motivation
 • Att sätta mål är nyckeln till att lyckas
 • Tidsanvändning
 • Hälsa och stress
 • Effektiv kommunikation och relationer
 • Ta ledningen över ditt liv

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Onboarding

Lyckas med din onboarding!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten. Bra introduktion skapar motivation!

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat Onboardingprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Motiverande Ledarskaps personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Henrik Dahl

Jag är mycket nöjd!

”Jag har under programmets gång fått tillfälle att diskutera och reflektera med min ledarutvecklare över situationer som jag möter i min vardag som chef. Innehållet i programmet, i kombination med våra möten, har gett mig bättre färdigheter när det gäller kommunikation, konflikter, mänskligt beteende och hur jag hanterar våra olikheter. Programmet har gett mig ökad trygghet som ledare. Jag kan se ett större engagemang bland mina medarbetare och själv har jag tagit mer initiativ i verksamhetsutvecklande frågor. Jag är mycket nöjd!”

Henrik Dahl CFO AP6 Sixth Swedish National Pension Fund

 

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Elmia

Fråga oss hur vi kan träna dig till framgång!

Är du och dina medarbetare motiverade? Välkommen till vår monter på Elmiamässan 12-15 november. Här träffar du våra professionella Ledartränare Michael Repo och Lars Oredsson som kan inviga dig i konsten hur du kan lyckas med det du vill lyckas med. Bokar du ett möte med någon av dem kommer du förmodligen tycka att det är ett av de intressantaste möten du varit med om.

vill du veta hur vi kan träna dig till framgång

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela