Eva-Karin coachar Anna

Egen coach i ett år

Nu lanseras sveriges (probably) mest kompletta Ledar träningsprogram via www.chefakademin.se

Programmet tar dig igenom en blended learning-process innehållande en självskattning, gediget träningsmaterial både i fysisk och digital form, vägledande handlingsplan, personliga möten hos dig/på Skype, webinars, inspelade föredrag, träning i e-simuleringar, etc.

Vi stödjer varje person genom processen, bland annat genom kontakt med din personliga tränare, samt ger dig verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder.

Träningen fokuserar på många av de utmaningar som dagens moderna ledare står inför, som:

 • att få alla att arbeta tillsammans och samarbeta över hela organisationen.
 • att säkerställa att företagets medarbetare har de attityder som krävs för att nå önskat resultat. Vi kommer att arbeta med metoder för utveckling och förstärkning av de attityder som du vill utveckla och stärka själv och för medarbetarna.
 • att nå mål. Vi kommer att fokuserat arbeta med ett ännu mer målinriktat beteende. Kärnan i programmet är inriktat på att utveckla och stärka ett tydligt målinriktat beteende.
 • att leda. Ledaregenskaper, till exempel ta initiativ, beslutsfattande, planering, delegering, kommunikation, mer effektivt utnyttjande av din tid, etc. är en viktig del i detta program.

Startdatum:  5/2 eller 14/4  Anmäl dig på https://chefakademin.se/kurser/motiverande-ledarskap-plus/ eller hör av dig med frågor till lg.ottosson@bizniztools.com och lars.emnell@bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Eva-Karin coachar Anna

Motiverande Ledarskap Plus hos Chefakademin

Nu lanseras sveriges (probably) mest kompletta Ledar träningsprogram via www.chefakademin.se

Programmet tar dig igenom en blended learning-process innehållande en självskattning, gediget träningsmaterial både i fysisk och digital form, vägledande handlingsplan, personliga möten hos dig/på Skype, webinars, inspelade föredrag, träning i e-simuleringar, etc.

Vi stödjer varje person genom processen, bland annat genom kontakt med din personliga tränare, samt ger dig verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder.

Träningen fokuserar på många av de utmaningar som dagens moderna ledare står inför, som:

 • att få alla att arbeta tillsammans och samarbeta över hela organisationen.
 • att säkerställa att företagets medarbetare har de attityder som krävs för att nå önskat resultat. Vi kommer att arbeta med metoder för utveckling och förstärkning av de attityder som du vill utveckla och stärka själv och för medarbetarna.
 • att nå mål. Vi kommer att fokuserat arbeta med ett ännu mer målinriktat beteende. Kärnan i programmet är inriktat på att utveckla och stärka ett tydligt målinriktat beteende.
 • att leda. Ledaregenskaper, till exempel ta initiativ, beslutsfattande, planering, delegering, kommunikation, mer effektivt utnyttjande av din tid, etc. är en viktig del i detta program.

Startdatum:  5/2 eller 14/4  Anmäl dig på https://chefakademin.se/kurser/motiverande-ledarskap-plus/ eller hör av dig med frågor till lg.ottosson@bizniztools.com och lars.emnell@bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

EvaKarincoacharAnna

Förmodligen det mest kompletta ledarträningsprogrammet

NU lanseras det mest kompletta (probably)  blended learning upplägget för ledarträning. Du kan läsa om det på https://chefakademin.se/kurser/motiverande-ledarskap-plus/

 

Vad innehåller programmet Motiverande Ledarskap Plus?

 • Innan start genomför du en självskattning.
 • Fyra stycken tvåtimmars webinar. Mellan varje webinar arbetar du dig igenom ett webbaserat material med e-simuleringar, filmer och övningar som sedan diskuteras under våra webinar.
 • I det webbaserade materialet varvas teori i interaktiva e-learnings med praktisk träning i e-simuleringar där du får agera som anställd på ett fiktivt företag.
 • 10 stycken möten med din coach. Detta kan ske i personliga möten, på Skype eller en blandning av de två. Vid det personliga mötet kommer vi till dig för att du ska slippa lägga dyrbar tid på att resa.
 • Du får ett genomarbetat träningsprogram både i pärm och digitalt med insikter och handlingsplan.
 • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper eller två och två längs vägen.
 • Diplomering och certifiering
 • I det individuella uppföljningsmötet följer vi upp de mål du valt att fokusera på i din utveckling sedan möte 8. Detta möte som sker några månader efter avslutat program syftar till att säkerställa att du fortsätter med ditt önskade beteende.

Startdatum:  5/2 eller 14/4 2020. Anmäl dig på https://chefakademin.se/kurser/motiverande-ledarskap-plus/ eller hör av dig med frågor till lg.ottosson@bizniztools.com och lars.emnell@bizniztools.com

 

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Eva-Karin coachar Anna

Förmodligen det mest kompletta ledarträningsprogrammet

NU lanseras det mest kompletta (probably)  blended learning upplägget för ledarträning. Du kan läsa om det på https://chefakademin.se/kurser/motiverande-ledarskap-plus/

DIN VÄG TILL STÄRKT LEDARSKAP

Programmet tar dig igenom en blended learning-process innehållande en självskattning, gediget träningsmaterial både i fysisk och digital form, vägledande handlingsplan, personliga möten hos dig/på Skype, webinars, inspelade föredrag, träning i e-simuleringar, etc.

Startdatum:  5/2 eller 14/4 2020. Anmäl dig på https://chefakademin.se/kurser/motiverande-ledarskap-plus/ eller hör av dig med frågor till lg.ottosson@bizniztools.com och lars.emnell@bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela