Digital Coaching

Fri online coaching på Chef AKADEMIN!

Nu finns träningsprogrammet Självledarskap även på www.chefakademin.se

Prova på ett första kostnadsfritt 30 min online coachingmöteVi finns här för att hjälpa! 

Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom. 

Klicka på  https://intermezzon.com/boka-utbildning-ca  eller denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer. 

Hur väl du lyckas beror på din förmåga att leda dig själv. Få personlig coachning, nyttiga verktyg och praktisk träning i detta online program. Du får kunskap och praktisk träning i personligt ledarskap som utvecklar och stärker dig. Detta utan att behöva lägga onödig tid i klassrum. Dessutom slipper du kostsamma resor.

Gör dig redo för en kickstart när marknaden återgår till det normala igen.  Försäkra dig om att ni är vältränade. Det är viktigt att hålla Sverige igång och det gör vi bäst genom att dels optimera det vi kan göra just nu, dels att säkerställa att vi är på tå när Covid-19 släpper sitt grepp om världen.

 Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Självledarskap ger. (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

Vi finns här för att hjälpa! 

Vill du veta mer om oss? Klicka på bizniztools.com 

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Hemarbete 2

Arbetar du hemifrån?

Hur går det med din personliga utveckling?

I dessa tider med mer arbetstid i hemmet finns det utrymme för kompetensutveckling.

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt möte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom.

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer.

Vill du veta mer om oss? Klicka på bizniztools.com 

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

overarbetad

Reflekterar du över din situation när du har tid?

Både för din personliga effektivitet och ditt välbefinnande är det viktigt att du utnyttjar din tid så bra som möjligt. Lösningen är inte att arbeta mera utan att arbeta smartare.  

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Ledarskap ger. Ett av många exempel This training has open my eyes (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

 Verktygslådan för att använda sin tid bättre finns i programmet Motiverande Ledarskap men pröva gärna att börja med följande: 

 • Fundera på vad du skulle kunna göra åt de situationer som utlöser stress. 
 • Hur är din balans i livetSover, äter och motionerar du regelbundet? Om inte reservera specifik tid till detta. 
 • Träna på att säga nej! Prioritera bland dina aktiviteter både privat och på jobbet. 
 • Sätt mål som är angelägna för dig men samtidigt realistiska och som du kan kontrollera själv. 
 • Varje eftermiddag innan du avslutar jobbet: Lista 2-3 saker som du absolut vill få gjort nästa dag. Det måste därutöver finnas utrymme för oväntade ”måsten och bränder” som ofta dyker upp. 

På detta sätt börjar du ta bättre kontroll över dina dagar och mår bättre. 

Vi finns här för att hjälpa! 

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom. 

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer. 

Vill du veta mer om oss? Klicka på bizniztools.com 

Ha en motiverande dag! 

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

MS

Hur är ditt självledarskap?

Ta ledningen över ditt liv med Motiverande Självledarskap som stärker och utvecklar dig!!

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader.

Vi stödjer dig igenom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

 • Du får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet 3–6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Du får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Exempel på områden som behandlas är:

 • Mänskligt beteende och din potential
 • Jag som person – Självkännedom
 • Attityder, vanor, värderingar och motivation
 • Att sätta mål är nyckeln till att lyckas
 • Tidsanvändning
 • Hälsa och stress
 • Effektiv kommunikation och relationer
 • Ta ledningen över ditt liv

Ha en motiverande dag!

Självledarskap kan du även  boka på ChefAKADEMIN https://chefakademin.se/kurser/sjalvledarskap/

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Självkänsla

Lägger du som chef tid på medarbetarnas motivation?

Hur ofta och hur mycket tid lägger du på att dina medarbetare ska känna sig bekräftade, kompetenta, motiverade, känna samhörighet med dig och kollegor samt känna att de lägger sin tid på desom är viktigast och ger mest effekt? 

Som ledare och nyckelperson kan det vara bra att regelbundet avsätta tid för att hitta din egen motivation och fylla på din energi. På så sätt får du lättare att påverka dina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt. Motivation kommer inifrån, men syns på utsidan. 

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Ledarskap ger. Ett av många exempel Ett fantastiskt utbildningsprogram för dig som vill utvecklas som person och ledare (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

Motivation skapas av att du ser fördelar med eller ett behov av att göra ett val, fatta ett beslut och sätta igång en handling eller ett beteende. Vi kan aldrig motiveras av ett behov som inte finns. För att vara motiverad krävs en önskan och en övertygelse om möjligheten att nå ett speciellt mål. Att vara övertygad om eller tro på att det går att nå ett mål avgörs av din självbild. 

Vi finns här för att hjälpa! 

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom. 

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer. 

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

MS

Självledarskap allt viktigare

Coronakrisen får sannolikt allt större effekt på ledarskap och medarbetares engagemang. Vad gör du för att medarbetarna ska vara engagerade? Har ni en kultur där medarbetarna är starka i sitt självledarskap? Kanske det är dags att i detta läge börja arbeta på det. Det är viktigt att man kan lita på varandra och har resurser och förmåga att leda sig själv. 

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Självledarskap ger. (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

Vi finns här för att hjälpa! 

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom. 

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer. 

 

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Man holding his head in frustration

Känner dina medarbetare oro, ensamhet och otydliga förväntningar?

Ju längre tiden går desto större negativ effekt kommer du att se av Covid-19. Dels oroar man sig för att bli smittad, dels tar ensamheten över alltmer och påverkar det arbete man ska göra. Som chef måste du börja tänka annorlunda. Att leda medarbetare under rådande omständigheter kräver att du är mer aktiv i din ledarroll. Genom att ta fler kontakter med dina medarbetare än normalt får du en känsla av hur de mår och du får också möjlighet att diskutera prioriteter. 

Många företag har börjat med virtuella fikapauser, äta virtuella luncher tillsammans, osv. Hitta ditt och ert sätt för att alla ska må så bra som möjligt. 

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Ledarskap ger. (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

Vi finns här för att hjälpa dig! 

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom. 

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer. 

 

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

stress, headache, health care and people concept - unhappy man with closed eyes touching his forehead blue burst rays background

Hur hanterar du dina misstag?

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig. Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

Vi finns här för att hjälpa dig!

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom.

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Portrait sad middle aged woman realizes mistake, regrets, slapping hand on head to say duh, isolated green background. Negative emotions, facial expression, feelings, body language, reaction

Hur gör du för att hantera dina tankar?

Våra hjärnor har en fantastisk kapacitet men också en begränsning när det kommer till våra tankar. Vi kan bara tänka en aktiv tanke åt gången. Försök att tänka på vad du åt till frukost i morse och samtidigt tänka på vilken färg du har på byxorna. Det går naturligtvis inte, du måste hoppa mellan tankarna.

Begränsningen kan vi dock vända till en fördel och med hjälp av träning kan vi faktiskt börja välja de tankar som vi vill tänka. Tankar som ger oss rätt känsla och följd av handlingar som hjälper oss att uppleva eller uppnå det vi vill. Oavsett om det är frågan om en golfsving, privata eller arbetsrelaterade handlingar och mål.

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Ledarskap ger. Ett av många exempel;
“I have had an enormous use of this program. The insight I have got from my time in the `Motivational Leadership” program  have given me strength and self confidence in a lot of situations”. (Se även https://bizniztools.com/#clients)

Naturligtvis är det ingen quick fix att bara ändra sina tankar men när man väl har lyckats med att välja rätt tankar så kan man även bemästra egenskaper som beslutsamhet, uthållighet och handlingskraft. Det börjar med att välja rätt positiva tankar.

Vi finns här för att hjälpa dig!

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom.

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer.

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Bekräfta kollega

Vad är framgång för dig?

 1. Framgång definieras ofta felaktigt och generaliserande med att det bara handlar om ekonomisk framgång. Ett mer balanserat förhållningssätt är istället att se framgång som något som var och en måste definiera för sig själv. Om du uppnår något som du vill uppnå, ja då är du framgångsrik med det.
 2. Framgångsrika människor gör minst lika många misstag som andra. Skillnaden är att de lär sig av misstagen, gör om och gör rätt.
 3. Åstadkommer framgångsrika människor det omöjliga? Nej men de har oftast en tydlig målbild och beslutsamhet om vart de ska och dessutom viljan att utmana sig själva. De vågar ta sig utanför sin vanliga komfortzon och utnyttjar helt enkelt  mer av sin potential.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela