Självkänsla

Hur tar chefen på sig arbetsmiljöansvaret för psykisk ohälsa?

Dåliga relationer på jobbet är en underskattad stressfaktor. Brist på kommunikation och samarbete är faktorer direkt kopplade till ökad stress. Relationen till andra är bland det allra viktigaste för vårt välbefinnande.

 Hur ofta och hur mycket tid lägger du på att dina medarbetare ska känna sig bekräftade, kompetenta, motiverade, känna samhörighet med dig och kollegor samt känna att de lägger sin tid på det som är viktigast och ger mest effekt?

Som ledare och nyckelperson kan det vara bra att regelbundet avsätta tid för att hitta din egen motivation och fylla på din energi. På så sätt får du lättare att påverka dina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt. Motivation kommer inifrån, men syns på utsidan. Motivation skapas av att du ser fördelar med eller ett behov av att göra ett val, fatta ett beslut och sätta igång en handling eller ett beteende. Vi kan aldrig motiveras av ett behov som inte finns. För att vara motiverad krävs en önskan och en övertygelse om möjligheten att nå ett speciellt mål. Att vara övertygad om eller tro på att det går att nå ett mål avgörs av din självbild.

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi.

Vi finns här för att hjälpa online eller i fysiskt möte när det är möjligt!

Ha en motiverande dag!     

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Digital Coaching

Ger du medarbetarna tillräcklig återkoppling?

En viktig uppgift för varje ledare är att ge relevant och tydlig feedback. Det kan dock finnas ett visst motstånd som gör att det stannar vid en tanke. Detta innebär att den som du vill ska förändra något förväntas förstå detta av egen kraft. Brukar det leda till de resultat du vill ha?

Några vanliga tankar som skjuter upp ditt agerande:

 • Du är orolig för en negativ reaktion från den aktuella personen.
 • Du gör bedömningen att det trots allt inte är så viktigt.
 • Du hoppas att den det berör ska förstå själv utan din hjälp.
 • Du är rädd för att såra den du vill ge feedback.
 • Du vet inte hur du ska uttrycka dig inför den det berör.
 • Du bedömer inte dig själv som tillräckligt ”bra” på det saken handlar om.
 • Du utgår från ditt eget sätt att reagera på utmanande feedback.

Genom att skjuta upp ett ”jobbigt” samtal lägger du onödig energi på att tänka. I många fall går det mer energi till att tänka än att göra. Ju längre tid du skjuter upp, desto mer tid har du till spekulation och förstoring av det eventuella problemet. Genom att ge feedback på ett bra sätt fördjupar du relationen till den du ger feedback till. Skulle du få en kraftig motreaktion så behöver du förstå att det inte nödvändigtvis har med dig personligen att göra, utan att du berör ett känsligt ämne för den andre. Behåll lugnet och balansen, fortsätt visa vilja att förstå.

Våga ge feedback, det stärker dina relationer! Träning är bästa sättet att bli bättre!

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi. Vi finns här för att hjälpa online eller i fysiskt möte när det är möjligt!

Ha en motiverande dag!     

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Portrait sad middle aged woman realizes mistake, regrets, slapping hand on head to say duh, isolated green background. Negative emotions, facial expression, feelings, body language, reaction

Reflekterar du över din situation nu när du har tid?

Tar alla möten, pappershögarna, din överfyllda mail-inkorg och den långa göra-listan musten ur dig?

Både för din personliga effektivitet och ditt välbefinnande är det viktigt att du utnyttjar din tid så bra som möjligt. Lösningen är inte att arbeta mera utan att arbeta smartare.

För att vi ska må bra och fungera i arbetslivet är det därför viktigt att vi har förmågan att förstå, motivera och leda oss själva = SJÄLVLEDARSKAP.

Hur får man människor att vara sitt bästa jag, både mot sig själv och mot andra? Hur kan man hitta motivation och drivkraft inifrån? En person som kan leda sig själv känner till sina värderingar och sin kunskap samt har verktygen till att ”bli sitt bästa jag”.

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi. Vi finns här för att hjälpa online eller i fysiskt möte när det är möjligt!  

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Självledarskap i CHEF maj 2020

Självledarskap allt viktigare

Coronakrisen får sannolikt allt större effekt på ledarskap och medarbetares engagemang. Vad gör du för att medarbetarna ska vara engagerade? Har ni en kultur där medarbetarna är starka i sitt självledarskap? Kanske det är dags att i detta läge börja arbeta på det. Det är viktigt att man kan lita på varandra och har resurser och förmåga att leda sig själv. Självledarskap på Chefakademin är ett träningsprogram som fungerar fullt ut digitalt och du får prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom alternativt i personliga möten om det är att föredra.

Klicka på Chefakademin eller HÄR och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra Ledarutvecklare upp dig och berättar mer samt bokar ett villkorslöst möte. Vi finns här för att hjälpa! 

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Självledarskap ger. (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

thumbnail_kategorier_1348866020

Hur fattar du beslut i kristider?

Gör för vana att dokumentera vilket underlag du använder dig av för att fatta beslutet. Det kan gå fel om det går fort, men är du tydlig med vilket utgångsläge du har för beslutet är det både lättare att ta beslutet och förklara det i efterhand. Transparens leder till förståelse och toleransen för misstag ökar.

Beslut är bedömningar d.v.s. val mellan alternativa handlingsmöjligheter. Ingen av dessa handlingsalternativ behöver vara helt rätt eller fel. Som chef är det oerhört viktigt att fatta beslut. Hur duktig du än är på att få fram idéer eller motivera människor blir du bedömd av både din chef och din personal efter din förmåga att fatta beslut.

Varje handling föregås alltid av ett beslut. Att fatta beslut om att inte fatta beslut är också ett beslut. Besluten kan dock fattas såväl medvetet som omedvetet. Dagligen fattar vi ett stort antal beslut. Vissa betyder mindre och har kanske mycket lite inflytande på de resultat vi eftersträvar medan andra starkt påverkar dessa.

Kvantitet kan inte ersätta kvalitet. I själva verket finns risk att många dåliga eller kortsiktiga beslut leder till kommande irriterande mindre problem. Som effektiv chef fattar du:

 • rätt antal beslut
 • vältajmade beslut
 • beslut grundade på så bra information som möjligt i rådande situation

Inget beslut blir bättre än dess beslutsunderlag. Frestas eller tvingas inte att fatta förhastade eller onödiga beslut för att någon annan antingen vill få något eller vill vältra över ansvaret. Grundregeln är att försöka delegera beslut så långt ner i organisationen som är möjligt. Beslutsfattande i rutinmässiga, allmänna ledningsfrågor bör delegeras till lämplig underställd kollega. Detta uppmuntrar inte bara deras tillväxt och utveckling utan gör dig också fri att ägna dig åt strategiska frågor. Se upp för underställda som gärna delegerar allmänna ledningsfrågor upp till dig.

Vidarebefordra alla beslut uppåt som faller utanför din auktoritet. Bifoga det du vidarebefordrar med en tydlig redogörelse av möjliga val, tillsammans med dina rekommendationer.

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

digitala-moten-1200x675

Passa på att investera i Ledarträning!

I en tidigare blogg berättade vi om nya forskningsresultat som bekräftar det många redan visste, dvs motiverande ledarträning ger resultat.

Några saker gäller generellt för vad man som kund ska leta efter enligt forskarna:

 1. Nyckeln till framgång är att en grundlig behovsanalys och utvärdering baserad på mål genomförs.
 2. Att det används flera olika metoder för inlärning – information, demonstration och praktiskt lärande är effektivt oavsett vilket resultat man vill uppnå.
 3. Feedback under utbildningen.
 4. Flera utbildningstillfällen utspridda över tid är att föredra framför korta koncentrerade kurser.

Källa: Leadership training design, delivery, and implementation (Lacerenza et al., 2017).

Vilka ledare förändras av ledarträning och varför? Forskning och empiriska studier visar att praktisk övning gör träning och utbildning mer konkret och får kunskapen att sätta sig. Att träningen sträcker sig över en längre tid med möjlighet till löpande avstämning och stöd ger positiva resultat. Deltagarnas inställning innan träningen startar påverkar också resultatet. Deltagare som tror på att träningen ska bli användbar och upplever sig beredda på förändring utvecklas ofta mer.

Några viktiga ledarbeteenden som påverkar medarbetarnas välmående och därmed prestation är;

 • att visa omtanke
 • ge återkoppling
 • ge visst mått av självbestämmande
 • att det finns tydliga mål

För att må bra måste människor få sina grundläggande psykologiska behov tillfredsställda. Man vill känna samhörighet och uppleva att man är kompetent och har ett visst mått av självbestämmande. Ledare behöver träning i dessa beteenden!

Ha en motiverande dag!

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

stress, headache, health care and people concept - unhappy man with closed eyes touching his forehead blue burst rays background

Sover du för lite? Oroar du dig för framtiden?

”Coronakrisen har inte bara påverkat chefens arbetsbörda. Den får också chefen att ligga vaken om nätterna på grund av den ökade pressen och oroa sig för allt från att viruset drabbar familj och medarbetare till hur företaget kommer att klara sig. Det visar den kompletterande undersökning som Chef gjort sedan coronaviruset tog greppet om samhället.”

BIZNIZ TOOLS erbjuder dig att prova 30 min kostnadsfri resultatinriktad online coaching.

Vi tränar och utvecklar chefer/medarbetare över hela Sverige. I osäkra tider höjs kraven på dig som chef. Även om nuläget är tufft så behöver framtiden ändå hanteras. Nu är det motiverande ledarskapet viktigare än någonsin. Våra professionella Ledarutvecklare/coacher handleder dig och hjälper dig att lösa knutar. Träningen riktar sig till dig som vill bli bättre i ditt ledarskap, utveckla din balans i livet, eller få nya insikter som gör skillnad. Våra erfarna och engagerade Ledarutvecklare över hela Sverige kombinerar ett beprövat arbetssätt med digitala verktyg som fungerar lika bra online som i ett fysiskt möte.

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Digital Coaching

Att sätta mål är nyckeln till att lyckas

Känner du behov av att få stöd men inte har möjlighet att få till ett snabbt beslut som den investering ett komplett träningsprogram innebär. Då har vi förslag till att börja med!

Prova på att bli coachad online i ett komprimerat utdrag från våra träningsprogram till ”prova på” priset 1995:- ex. moms.

Du får en inloggning till ett avsnitt som finns i ett av våra träningsprogram som fokuserar på hur man sätter effektiva mål. Du läser och lyssnar på avsnitt samt arbetar med mål och reflektionsfrågor. En av våra erfarna och engagerade coacher genomför en timmes coaching med dig.

Nedan beskriver vi avsnittet lite mer utförligt.

ATT SÄTTA MÅL

Du får kunskap och praktisk träning i att sätta effektiva mål och förstå värdet av det. Du genomför träningen i din egen takt i överenskommelse med din egen personliga on-line coach. Du kan spara träningsinsikter och anteckningar digitalt till din egen dator. Oavsett vilka utmaningar du har så kommer du att få med dig konkreta tips och verktyg som du direkt kan omsätta i praktiken. Bl.a. får du insikter i och reflekterar om:

 • Attityder till att planera och att sätta mål
 • Olika typer av mål
 • Formulera målet så specifikt och detaljerat som möjligt
 • Målet ska vara accepterat och kontrollerbart
 • Målet ska vara positivt, mätbart och realistiskt
 • Mål-/Projektplanering
 • Fördelar med målet
 • Tänkbara hinder
 • Fokusera på lösningar av problemet
 • Etappmål/aktiviteter och måldatum
 • Uppföljning och utvärdering
 • Uthållighet och beslutsamhet
 • Reflektionsfrågor
 • Att göra till kommande möte med din ledarutvecklare

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Hemarbete 1

Är du mellanchef?

Hur ofta och hur mycket tid lägger du på att dina medarbetare ska känna sig bekräftade, kompetenta, motiverade, känna samhörighet med dig och kollegor samt känna att de lägger sin tid på desom är viktigast och ger mest effekt? 

Som ledare och nyckelperson kan det vara bra att regelbundet avsätta tid för att hitta din egen motivation och fylla på din energi. På så sätt får du lättare att påverka dina medarbetare och kollegor på ett positivt sätt. Motivation kommer inifrån, men syns på utsidan. 

Våra kunder vittnar om de konkreta resultat som programmet Motiverande Ledarskap ger. I programmet tränar du på att lyckas som mellanchef. Ett av många exempel Ett fantastiskt utbildningsprogram för dig som vill utvecklas som person och ledare (Se även https://bizniztools.com/#clients) 

Motivation skapas av att du ser fördelar med eller ett behov av att göra ett val, fatta ett beslut och sätta igång en handling eller ett beteende. Vi kan aldrig motiveras av ett behov som inte finns. För att vara motiverad krävs en önskan och en övertygelse om möjligheten att nå ett speciellt mål. Att vara övertygad om eller tro på att det går att nå ett mål avgörs av din självbild. 

Vi finns här för att hjälpa! 

Hör av dig till oss för ett första kostnadsfritt digitalt coachingmöte. Alla våra träningsprogram fungerar fullt ut digitalt och du kan prata med din personliga coach på Skype/Teams/Zoom. 

Klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer en av våra ledarutvecklare upp dig och berättar mer. 

Vill du veta mer om hur vi kan stärka och utveckla dig?  bizniztools.com

Ha en motiverande dag!

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

digitala-moten-1200x675

Har du tillräcklig Självkännedom?

Redan de gamla grekerna konstaterade att självkännedom var så viktigt att de hade orden Känn dig själv inristade över sina tempelingångar. Genom att lära oss förstå våra styrkor och svagheter och vad vi vill och framförallt varför vi vill det, kan vi ta de beslut som kan hjälpa oss att få framgång i det vi bestämmer oss för att göra.

Känner du behov av att få stöd men inte har möjlighet att få till ett snabbt beslut som den investering ett komplett träningsprogram innebär. Då har vi förslag till att börja med!

Prova på att bli coachad online i ett komprimerat utdrag från våra träningsprogram till ”prova på” priset 1995:- ex. moms.

Du får en inloggning till ett avsnitt som finns i ett av våra träningsprogram som fokuserar på Självkännedom. Du läser och lyssnar på avsnitt samt arbetar med mål och reflektionsfrågor. En av våra erfarna och engagerade coacher genomför en timmes coaching med dig.

Nedan beskriver vi avsnittet lite mer utförligt.

SJÄLVKÄNNEDOM

Du får kunskap och praktisk träning i att lära känna dig själv. Du genomför träningen i din egen takt i överenskommelse med din egen personliga on-line coach. Du kan spara träningsinsikter och anteckningar digitalt till din egen dator. Oavsett vilka utmaningar du har så kommer du att få med dig konkreta tips och verktyg som du direkt kan omsätta i praktiken. Bl.a. får du insikter i och reflekterar om:

 • Feedback
 • Självförtroende och självkänsla
 • Misstag och misslyckanden
 • Vem är jag
 • Självbild
 • Vad är du bra på?
 • Negativ påverkan
 • Positivt tänkande
 • Reflektionsfrågor
 • Att göra till mötet med min personliga coach 

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela