Hemarbete 4

Ger du medarbetarna tillräcklig återkoppling?

En viktig uppgift för varje ledare är att ge relevant och tydlig feedback. Det kan dock finnas ett visst motstånd som gör att det stannar vid en tanke. Detta innebär att den som du vill ska förändra något förväntas förstå detta av egen kraft. Brukar det leda till de resultat du vill ha?

Några vanliga tankar som skjuter upp ditt agerande:

  • Du är orolig för en negativ reaktion från den aktuella personen.
  • Du gör bedömningen att det trots allt inte är så viktigt.
  • Du hoppas att den det berör ska förstå själv utan din hjälp.
  • Du är rädd för att såra den du vill ge feedback.
  • Du vet inte hur du ska uttrycka dig inför den det berör.
  • Du bedömer inte dig själv som tillräckligt ”bra” på det saken handlar om.
  • Du utgår från ditt eget sätt att reagera på utmanande feedback.

Genom att skjuta upp ett ”jobbigt” samtal lägger du onödig energi på att tänka. I många fall går det mer energi till att tänka än att göra. Ju längre tid du skjuter upp, desto mer tid har du till spekulation och förstoring av det eventuella problemet. Genom att ge feedback på ett bra sätt fördjupar du relationen till den du ger feedback till. Skulle du få en kraftig motreaktion så behöver du förstå att det inte nödvändigtvis har med dig personligen att göra, utan att du berör ett känsligt ämne för den andre. Behåll lugnet och balansen, fortsätt visa vilja att förstå.

Våga ge feedback, det stärker dina relationer! Träning är bästa sättet att bli bättre!

När du vill prata med någon av våra Ledarutvecklare klicka på denna länk och ange ditt namn, telenummer och ort så ringer vi. Vi finns här för att hjälpa online eller i fysiskt möte när det är möjligt!

Ha en motiverande dag!     

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela