Portrait sad middle aged woman realizes mistake, regrets, slapping hand on head to say duh, isolated green background. Negative emotions, facial expression, feelings, body language, reaction

Tankar om misstag och misslyckande

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna däremot tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig. Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  www.bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Onboarding

Introducera nya säljare effektivt!

Introduktionen (Onboarding) av en nyrekryterad medarbetare är i många fall avgörande för att motivera nyanställda så att de verkligen kommer in i verksamheten och stannar kvar. Hur väl en nyanställd känner sig mottagen och blir bekväm i sin nya roll, presterar samt blir en del av den nya företagskulturen, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett ankomsten. Bra introduktion skapar motivation!

För nyanställda som genomgått en strukturerad Onboardingprocess är sannolikheten 58% högre för att de är kvar på företaget efter tre år. (enligt en undersökning av Wynhurst Group)

När du inte har ett strukturerat introduktionsprogram leder det ofta till att anställda slutar tidigare än förväntat. Detta kan exempelvis bero på fel kompetens, att personen inte passade in eller att den anställde slutar efter kort tid på grund av att man inte trivs. För att lyckas med en nyrekrytering är det avgörande att både arbetsgivarens och den rekryterades förväntningar blir tydliga direkt från start. BIZNIZ TOOLS Onboardingprocess, inklusive programmet Effektiv Försäljnings personliga utvecklingsprocess, ger bästa möjliga förutsättningar att lyckas med detta.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  www.bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

mid adult business woman holding photo of her ear on blue background. Vertical shape, side view, head and shoulders, copy space

Vilka egenskaper har goda ledare?

Nedan har vi listat fem olika kompetenser som goda ledare har. De är relaterade till varandra och var och en följs upp med en fråga som syftar till att hjälpa dig tänka på vilka möjligheter du har att visa ledarskap. Vilka andra egenskaper tänker du på?

  1. Synlig och kontaktskapande

Vi vet att ledarna bedöms kontinuerligt av sin omgivning genom allt från formella presentationer, kriser, ledarskap genom MBWA (Management by walking around), etc. Mindre uppenbara tillfällen, är dock lätt att förbise. De kan både bli förlorade möjligheter eller ett kraftfullt uttryck av ledarskap.

När känner du som ledare att du är utanför din komfortzon? Kanske är det när du måste leverera dåliga eller impopulära nyheter eller hantera en konflikt mellan medarbetare eller utföra en nödvändig uppgift som du bara inte gillar. Fråga dig själv; skapar jag kontakt med medarbetarna? Ställer jag frågor för att förstå och visa att jag bryr mig?

  1. Förberedelser

Många ledare är bra på att förbereda logistiken av ledarskap (fakta och siffror i en plan, en presentation, etc.). Alltför många ledare förbereder sig dock inte regelbundet för dagsbehovet av det lite djupare ledarskapet. Det är synd, eftersom de flesta ledarna står inför komplexa utmaningar, obevekliga krav och ökande tryck att leverera mål som de inte alltid har direkt kontroll över. Lite förberedelser skulle räcka långt.

Precis som idrottsaktiviteter innebär fysiska, mentala och känslomässiga belastningar, innebär ledarskap en hela kroppen övning som kräver förberedelser. Nästa gång du kör igenom din checklista inför en ledarskapsuppgift, fråga dig själv; hur har jag förberett hela mig själv för detta?

  1. Komfort

Detta är nära besläktat med förberedelser, eftersom obehagskänslor inför en ledarskapsinsats ökar avsevärt om förberedelserna är dåliga. För att vara mer bekväm som ledare och att andra människor ska se att du är bekväm måste du träna (öva repetitivt inför olika uppgifter). Med bekväm menar vi inte ständigt glad eller ens avslappnad. Vi menar fullständigt trygg i ditt ledarskap.

Fråga dig själv; hur visar jag att jag är bekväm med det ansvar och de krav ledarskapet ställer? Leta efter tvivel i bakhuvudet; instinkter som dykt upp kring vad du anser bör hända istället för vad som händer; känslan av oro i magen rörande en fråga som du inte velat ta tag i, etc. Detta är värdefull information och om du inte tar tag i din brist på att känna dig bekväm och komfortabel, kommer andra säkert att se att du känner dig obekväm i ditt ledarskap.

  1. Lyssna

En anledning till att modernt ledarskap är svårt är att en effektiv modern ledare måste lyssna till andra. Vi är utrustade med två öron och en mun. Om du som ledare kan behålla samma förhållande i din kommunikation, d.v.s. att lyssna 67 % av tiden och tala 33 % skulle du sannolikt vara en betydligt bättre ledare. Tyvärr är det alldeles för få människor som klarar av att göra det trots att det kanske är en av de enklaste kompetenserna att lägga sig till med; d.v.s. att försöka motstå frestelsen att prata.

Fråga dig själv; vad kan jag säga till mig själv, peppa mig själv med, som en påminnelse för att lyssna mer?

  1. Smälta in och visa förtroende

Punkt 1 handlar om synlighet och kontaktskapande. När det motsatta krävs måste en ledare smälta in och visa förtroende för medarbetarnas förmåga, annars riskerar han eller hon att dra uppmärksamheten från medarbetare och de frågeställningar som är viktiga. När du gör det, blir det lättare för andra människor att ta upp svåra frågeställningar, dåliga nyheter, e.t.c. med dig.

Som ledare handlar inte allt om dig. Det tydligaste sättet att visa detta är att hitta rätt ögonblick för att kliva ur rampljuset så att andra människor får den uppmärksamhet de behöver. Fråga dig själv; vid behov, hur minskar jag på min ledarskapsnärvaro?

Även om ledarskapet kan vara svårt att påvisa ibland är det viktigt att regelbundet ifrågasätta hur du förkroppsligar din roll så att den kommer att tjäna ditt ledarskap väl.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  www.bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Michaela Persson

Möt Ledarutvecklare Michaela Persson!

Ta chansen att träffa @Michaela Persson med bas i Malmö för ett förutsättningslöst möte om hur hon kan ta dig till nästa steg i din utveckling. Det kommer garanterat bli ett intressant möte!

Michaela startade och drev som 25-åring ett bemannings och rekryteringsföretag i sju år. Fil.kand inom HR och samt ledarskapsutbildning. Van att arbeta konsultativt med förändringsprocesser.

Michaela erbjuder en inspirerande utvecklingsprocess som täcker både dina professionella personliga utmaningar. Processen löper under 4-10 mån där du inte bara får viktiga insikter utan framför allt omsätter insikterna i önskade förändringar i beteende och attityder. Det ger resultat!

Välkommen att ta kontakt på michaela.persson@bizniztools.com eller 0707-72 19 54

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? www.bizniztools.com

#Självledarskap #Utveckling #Skåne #Ledarskap

Dela

Där-det-roliga-startar

Vilka vanor begränsar dig?

Har du funderat på vilka vanor, tankevanor och- eller attityder som begränsar din effektivitet eller hur du lyckas? 

Vikten med tydlighet i Mål och Värderingar ska inte underskattas. Struktur ger dig kunskap om var du är, gör det lättare att nå mål och ger dig möjlighet att agera pragmatiskt när det behövs.

Ingen föds till en skicklig chef och ledare utan färdigheten formas genom en process av kunskaps inhämtande, försök och misslyckanden. Man lär sig och blir en bättre chef och ledare genom att observera, tillämpa, tänka och reflektera. Ett ständigt ifrågasättande och experimenterande är viktigt för att utvecklas. Av den anledningen tränar man merparten av tiden inom idrotten, matcherna är bara en mindre del.      Hur mycket tränar du? 

Erfarenheten säger att det förmodligen inte blir så mycket träning om man inte får rätt stöd och metodik att lyckas med träningen.

Just det är vi på BIZNIZ TOOLS bra på att hjälpa dig med!

Att leda företag, verksamheter, projektteam, e.t.c. handlar om att leda människor och att peka ut vägen framåt. Det handlar inte om system. Det handlar om människor gjorda av kött och blod, med intellekt och känslor som tillsammans ska försöka nå sin verksamhets uttalade målsättningar.

Ingenting händer utan någon form av handling. Att handla konstruktivt kräver analys, planering och att formulera mål.  Vi har fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Alla är viktiga men det mesta av vår kunskap får de flesta av oss genom syn och hörsel. För att utveckla och bibehålla dina färdigheter, välj därför ett resultatinriktat träningsprogram som pågår över en längre tid med regelbundna avstämningar. Återkommande repetition är en effektiv inlärningsteknik som hjälper dig att skapa effektiva vanor och få ut maximal effekt av din träning.

Quick fix funkar inte utan vill du ha resultat med förändring av vanor och attityder behöver du hålla på över en längre tid och helst integrera träningen i din vardag. Är du beredda att investera en timme i veckan för att utvecklas? Du kommer då att uppleva att träningen ger dig mer tid än den tar. Genom att använda flera sinnen i din inlärningsprocess ökar du dina kunskaper och möjligheten att använda dessa när du som bäst behöver det.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  www. bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Michael Repo

Smålands mest eftertraktade Ledarutvecklare?

Möt Michael Repo, en hemvändande ”äkta” smålänning efter ett antal år i Göteborg. Michaels bakgrund är Civilekonom med mångårig erfarenhet som försäljningschef, inköpsansvarig och produktchef inom internationella företag. Han har lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete och brinner för att få andra personer att växa både professionellt och privat. Smålands mest eftertraktade (probably) Ledarutvecklare  har sin bas i Vaggeryd.

Välkommen att ta kontakt med honom på michael.repo@bizniztools.com eller 0703-25 66 71.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Talking to each other

Ingen säljare är den andra lik

Ett företag kan bara utvecklas om medarbetarna utvecklas -Var på en skala ligger ni när det gäller ledarträning?

Vissa säljare behöver stärka självförtroendet för att ta för sig mer, synas och våga fråga om avslut.

Andra behöver ta ett steg tillbaka och bli bättre på att lyssna av kundens behov.

Vi arbetar därför med individuella utvecklingsprocesser. Vi fokuserar på din personliga utvecklingsresa så att du kan nå dina säljmål och känna dig trygg i din arbetsroll.

Med vårt träningsprogram ser du verkliga resultat.

 #Försäljning #personligutveckling  #Bizniztools

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

EvaKarincoacharAnna

Alla behöver det även om de inte vet om det…

Vi ser ständiga bevis på att ledar- och medarbetarutveckling är en viktig hörnsten för att bygga välmående och växande verksamheter. Alla behöver det – även om de inte vet om det. Än.

BIZNIZ TOOLS kan ledar- och medarbetarutveckling och det vill vi dela med oss av. Vi vill hjälpa fler att lyckas och må bra – både företag och offentliga verksamheter. Det är många delar som måste falla på plats för att bygga en välmående verksamhet. Ledarutveckling är en väldigt viktig del i det bygget. Och det blir bara viktigare och viktigare…

 #Självledarskap #Ledarutveckling #växandeföretag #välmående

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela