må bra

Må bra genom att ta makten över ditt liv!

Mellan 70 och 80 procent av de som arbetar på ett företag med företagshälsovård mår bra – och cheferna mår faktiskt allra bäst. Det rapporteras i Feelgoods årliga Jobbhälsorapport 2021. Men rapporten visar även oroväckande tendenser till ökad sjukfrånvaro.

Att känna möjlighet att påverka och välja i livet minskar stressnivån och risken att bli sjuk.

Arbetslivet och privatlivet hänger ofta ihop – funkar det bra på jobbet så är det större chans att det även blir bra privat och vice versa. De chefer som känner sig maktlösa finns ofta i verksamheter med dålig organisation.

Vad är dina aktiva val? Vad styr ditt liv? Vilka är dina mål och värderingar? Hur blir du lycklig? Vad är bäst för din hälsa? 

Vi har hjälpt tusentals personer att ta makten över sina liv genom ”Motiverande Ledarskap” och ”Motiverande Självledarskap”.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till att ta makten över ditt liv?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

 

Dela

Självledarskap har aldrig varit viktigare för chefer och medarbetare

Många njuter av fördelarna med hybridarbete som bl.a. givit mer familjetid MEN många inte minst unga känner sig ensamma och osäkra i sin roll. För dem är hemarbetet en kamp och längtan att återgå till arbetsplatsen är stor. Att inte alls eller mycket sällan kunna besöka kontoret och därmed upplevd brist på samhörighet med kollegor tar hårt på många. Arbetsplatsen kan också ha förändrats under pandemin så att det är en hybridarbetsplats man kommer tillbaka till. Alla får då helt enkelt inte plats samtidigt på kontoret utan man förväntas fortsätta arbeta hemifrån till viss del.

Det är ett nytt sätt att arbeta på både för medarbetare och chefer och det kan ta tid att hitta självförtroende i det nya. För att vi ska må bra och fungera i arbetslivet är det viktigare än någonsin att vi har förmågan att förstå, motivera och leda oss själva med andra ord Självledarskap. En person som kan leda sig själv känner till sina värderingar och sin kunskap samt har verktygen till att ”bli sitt bästa jag”. Gott Självledarskap ger goda chefer och medarbetare samt leder bl. a. till;

  • ökad förmåga till reflektivt tänkande
  • förmåga att värdera situationer mer nyanserat
  • bättre på sociala relationer och kommunikation

Har ni en kultur där medarbetarna är starka i sitt Självledarskap? Det är dags att börja arbeta på det! Det är viktigt att man kan lita på varandra och har resurser och förmåga att leda sig själv.  Vad gör du för att medarbetarna ska vara engagerade?

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  

Skåne

@Michaela Persson

@Lars Emnell

Småland

@Michael Repo

Västra Götaland

@Anna-klara Larsson

@AnnaCarin Wårdh

@Eva-Karin Källén

Västmanland

@Eva Kullgren

Östergötland

@Fredrik Meuller

Örebro län

@Elisabeth Glanzelius

Stockholm

@Lars Oredsson

@Lars-Göran Ottosson

Västerbotten

@Thomas Karlsson

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Quick fix funkar inte….

…utan vill du ha resultat med förändring av vanor och attityder behöver du hålla på över en längre tid och integrera träningen i din vardag. Är du beredda att investera en timme i veckan för att utvecklas?

Du kommer då att uppleva att träningen ger dig mer tid än den tar. Genom att använda flera sinnen i din inlärningsprocess ökar du dina kunskaper och möjligheten att använda dessa när du som bäst behöver det.

Vi erbjuder en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 6-12 mån där du inte bara får viktiga insikter utan framför allt omsätter insikterna i önskade förändringar i beteende och attityder.
Kärnan i programmet är att du sätter 3 olika typer av mål som du fokuserar på:

-Mål för hur du kan bidra till verksamhetens övergripande mål
-Mål för din personliga effektivitet i arbetet
-Mål för balans i livet, dvs. för de områden du vill fokusera på mer när du inte arbetar

En av våra skickliga ledarutvecklare stödjer dig med vår effektiva metod.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

#vanor #attityder #beteende #självledarskap

Dela

Kollegorna motiverar oss mest

Leder du utan att vara chef?

Du kanske leder andra människor i ditt arbete i en roll som projektledare eller teamledare utan formellt personalansvar. Det kan vara utmanande men också mycket utvecklande. Vill du ha fler insikter och verktyg i ditt personliga ledarskap för att utvecklas vidare?

Kanske funderar du över hur du kommunicerar som ledare för att få önskat resultat, vad ett bra ledarskap är eller hur du vill vara som ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

#Självledarskap #Personligtledarskap #Motiverandeledarskap

Dela

thumbnail_kategorier_1348865888

5 tips för ökat engagemang

Det här kan du som chef göra direkt för att behålla eller öka engagemanget:

1. Checka in och ut. Ett trevligt och personligt hej och hejdå varje dag får oss att känna oss sedda, oavsett om det levereras ansikte mot ansikte på arbetsplatsen eller i ett chattmeddelande till den som jobbar hemifrån.

2. Dela med dig av ett misslyckande. Som chef påverkar du kulturen väldigt mycket. Vågar du dela med dig av en situation när du kände dig osäker eller inte nådde fram som du ville, så öppnar det upp för att andra också ska våga.

3. Påminn om varför ni är här. Att veta vilken riktning företaget har och att se värdet i sin egen insats är väldigt betydelsefullt för engagemanget. ”När du som chef pratar om en uppgift, så, ta det ett par steg vidare och lyft fram varför det är viktigt och hur det är kopplat till målet.

4. Be om någons åsikt. Ett sätt att bekräfta en person och visa att du värderar personens kunskap och kompetens är att be om hjälp eller en åsikt:  Vad tänker du? Ledarskap handlar om att nyttja medarbetarna på bästa sätt.

5. Ge beröm direkt. Med direkt och specifik feedback får du personer att känna sig sedda och bekräftade både som personer och för deras kompetens. Undvik allmängiltigt slentrianberöm. Koppla istället till något specifikt som var extra bra.

Källa: chef.se 18 januari 2022. ”I sitt stora dataunderlag från över 12 000 chefer och 100 000 användare ser engagemangsverktyget &frankly hur pandemin och hemarbetet har gått hårt åt teamkänslan. Många känner sig ensamma och motivationen och engagemanget på jobbet har fått sig en törn.”

Testa gärna de 5 tipsen men för att verkligen få till ett hållbart engagemang i verksamheten krävs mer. Ett sätt att skapa engagemang är att använda någon av BIZNIZ TOOLS  utvecklingsprocesser.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela