EvaKarincoacharAnna

Vi ger dig något du behöver…

…även om du inte vet om det. Än.

Du finns överallt, på jobbet som säljare, läkare, snickare, egen företagare, vd, sjuksköterska osv. Ibland vet du, ibland inte vad som skulle göra ditt liv bättre på jobbet eller på fritiden..

Du vet inte inte alltid om det än men när du väl träffar oss kommer du att se vad du har saknat… Ledar-och medarbetarutveckling är en viktig komponent för välmående och produktivitet hos individer och verksamheter.

BIZNIZ TOOLS kan ledar- och medarbetarutveckling och det vill vi dela med oss av. Vi vill hjälpa fler att lyckas och må bra – både individer, företag och offentliga verksamheter. Det är många delar som måste falla på plats för att bygga en välmående verksamhet. Ledarträning är en viktig del i det bygget. Och det blir bara viktigare och viktigare…

 #Självledarskap #Ledarutveckling #växandeföretag #välmående

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Glad baby 2

Attityden till misstag är avgörande

Vilken attityd har du till dina misstag?

I den bästa av världar så försöker vi, misslyckas kanske, rättar till och försöker igen tills vi lyckas. Ett barn kryper, reser sig upp efter en tid, ramlar men ger inte upp förrän det lärt sig att gå. Skillnaden mellan barn och vuxna är dock att det lilla barnet inte bryr sig om de hinder som kan finns på vägen mot målet. Trösklar passeras och vad någon eventuellt tycker om gångstilen det har bryr sig barnet inte om. Det är helt enkelt inte medvetet om att någon skulle bry sig om det.

Vi vuxna däremot tar däremot många gånger alltför stor hänsyn till vad andra tycker och blir därför hämmade i vår inlärningsprocess av något nytt. Ska vi lära oss måste vi tillåta oss att misslyckas på vägen, det är ett faktum. Visst, ingen gillar att göra misstag men det är en del av livet för att våga anta nya utmaningar och att gå utanför komfortzonen för att växa. Det är grundattityden till misstag som är avgörande för din fortsatta utveckling. Antingen stärker din attityd dig eller så försvagar den dig.

Mänsklighetens utveckling bygger på en mängd gjorda misstag. Strävan efter omedelbar perfektion är ofta orealistisk. Att vänta på eller bara acceptera det absolut bästa är ibland det godas fiende. Det kan riskera att du inte gör något alls utan bara står kvar på perrongen när tåget går. Gör ditt bästa istället utifrån de förutsättningar du har just nu. Se misstag som korrigerande vägvisare och stärk dig i att du lärt dig något som du kan använda för att lyckas bättre nästa gång.

 

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela