må bra

Ta chansen att reflektera en stund i sommar

Förutom självklar återhämtning från jobbet i form av vila och rekreation är det värdefullt att reflektera en stund. Ta därför tillvara på sommarledigheten genom att reflektera över halvåret som snart är avverkat. Planera helt enkelt in en stund av längre sammanhängande reflektion. Tiden finns om du prioriterar det!

Har du utvecklingsområden som du funderat på under flera år? Klargör för dig själv hur viktigt det är för dig att göra förändringen, skriv ner fördelarna och genomför den sedan. Din motivation att genomföra något beror helt på att fördelarna är kristallklara och att du ser dem tydligt framför dig när det tar emot i genomförandet.

Några frågor att fundera på:

  • Vad har varit bra hittills 2022? Vad är jag speciellt nöjd med i min egen utveckling, både professionellt och privat?
  • Vad är jag inte så nöjd med utan skulle kunna göra annorlunda andra halvan av året?
  • Hur vill jag att min situation ska vara framöver? Vilka är fördelarna med det?
  • Om jag fortsätter som hittills, hur ser det då ut nästa år?
  • Vad behöver jag börja göra under andra halvan av 2022 för att närma mig det önskade läget 2023?

Vi rekommenderar att du skriver ner dina reflektioner, det utkristalliserar dina tankar och gör dem tydligare.

1. Skriv ner dina mål tydligt

2. Bryt ner målen till korta etappmål, t.ex. treveckors mål.

3. Följ upp och njut löpande av din resa mot målen.

Med önskan om en HÄRLIG SOMMAR från oss alla på BIZNIZ TOOLS till ER ALLA

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång? bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela

Självkännedom gör livet bättre!

Har du självkännedom och självinsikt?

Uppriktighet är nyckeln till självkännedom. Den baseras på strävan till ärlighet i tanke och handling.  Att vi lever i enlighet med våra genomtänkta värderingar och försöker se sammanhang och alltid ha inställningen att vara öppen för att lära. Vi har alla möjlighet till val, mellan vad som händer oss och hur vi reagerar.

När vi utövar denna frihet att välja, utvecklar vi vår person. Vi utvecklar och danar vår karaktär. Vi låter känslor vägledas av våra mål och värderingar. Våra löften och beslut blir viktigare än våra känslor eller omständigheter för stunden. När våra känslor blir starka är det extra angeläget att vi ändå kan ta ansvaret för att reagera rationellt, värdigt och konstruktivt.

Att tycka om sig själv börjar med att acceptera sig själv som man är. Det gäller både de bra sidorna av oss själva och de fel och brister vi har. Bra ledare är konstruktiva och kan därför agera på ett bättre sätt. De strävar framåt och vill hela tiden skapa något bättre. De behöver inte vara rädda för att bli avslöjade. De har redan kontroll över sina styrkor och svagheter. De kan därför på ett lättare sätt använda hela sin energi till att blicka framåt.

En motiverande ledare hjälper sina medarbetare i processen att förstå sig själva. Hon/han förstår vikten av det och arbetar därför konsekvent med att få sina medarbetare att utveckla sin självinsikt och självkänsla. En motiverande ledare vet att en medarbetare som får en helhetsbild av sig själv och det ansvar de har levererar sina uppgifter mer framgångsrikt. Dessutom är det en styrka när kolleger i gruppen får hjälp att se sina egna och andras styrkor. De inser lättare hur de kompletterar varandra och därmed blir samspelet i gruppen bättre.

Om vi förstår oss själva är det lättare att slappna av. Slappnar vi av är det lättare att njuta av livet. Det blir lättare att skratta åt oss själva, att förlåta sig själv och andra, o.s.v. Ingen är perfekt och fokuserar vi för mycket på våra svaga sidor blir det tråkigt. Självkännedom gör att vi både törs och vill påverka vår framtid. Vi blir medvetna om våra behov och vår kapacitet att bidra i olika situationer. Vi förstår att vi alla är olika och att jag själv faktiskt är unik. Jag har mina specifika kunskaper och styrkor. Jag kan själv bestämma vad jag vill göra och vad och vem jag vill vara.

Som ledare är det extra viktigt att hålla huvudet kallt och att inte agera känslomässigt i tid och otid, för att på så sätt bygga en tillit bland medarbetare för den egna vägvisaren.

Vill du veta mer om hur vi kan träna dig till framgång?  bizniztools.com

BIZNIZ_TOOLS_wmyg

Dela